هجوم تنظیم‌ها به کابل از دید کارتونیست
کارتونیست: ظهور Zahoor

این کارتون به تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۹۲ چند روز قبل از انتقال رسمی قدرت به مجاهدین در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان منتشر شد. ظهوراحمد کارتونیست این روزنامه با شناختی که از ماهیت تنظیم‌های پشاوری داشت، صحنه هجوم آنان بر کابل را دقیقا در آن مجسم نموده بود.

حزب اسلامی متخصص کشتار و بربادی
کارتونیست: ظهور Zahoor
یمنی‌ها در چنگال خونین دولت عربستان و ایران
کارتونیست: عمرو عکاشه Amr Okasha
آنان از آگاهی و اتحاد ۹۹٪ وحشت دارند
زنان تابوت فرخنده را بر دوش کشیدند!
کارتونیست: مانا نیستانی
و این بار نوبت ونزویلا
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
روز جهانی زن به زنان مبارز کوبانی تقدیم است!
تخریب مجسمه‌های سه‌هزارساله توسط داعش
کارتونیست: مانا نیستانی Mana Neyestani
داعش، بهانه جدید برای جنگ علیه تروریزم
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
نسیم امیدبخش آزادی در امریکای لاتین

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر