مقام:
حزب همبستگی افغانستان
آدرس:
P.O BOX 240, Central Post Office, Kabul - Afghanistan
کابل
افغانستان
موبایل:
0093-700-231590
ارسال ایمیل
سایر اطلاعات:
حزب همبستگی افغانستان از پیشنهادات، انتقادات، نظرات و دیدگاه های تمامی هموطنانی که برای آزادی و دموکراسی و یک افغانستان آزاد و مستقل می‌اندیشند استقبال می‌کند. شما می‌توانید با ارسال گزارش، عکس، ویدیو، اسناد جنایت و خیانت و سایر مواد برای انتشار، برای غنای سایت و نشریه حزب همکاری نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 206 نفر