13
ثور1395

گزارش وزارت خارجه امریکا از دهشت تنظیمی در سال ۱۹۹۳

وزارت خارجه امریکا | مترجم: احمر
گزارش وزارت خارجه امریکا از دهشت تنظیمی در سال ۱۹۹۳
همه ساله وزارت خارجه امریکا گزارش‌هایی را پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر می‌رساند. هرچند این گزارش در مورد افغانستان بنابر عدم حضور گزارشگران وزارت مذکور بسیار کوتاه نوشته شده ولی بازهم شمه‌ای از قساوت‌های تنظیم‌های هفت‌گانه پشاوری و هشت‌گانه ایرانی حاکم در کابل را برملا می‌سازد. امسال که اکثر جنایتکاران تنظیمی در برابر...
12
ثور1395

قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی

نوید نابدل
قصر زخم‌خورده دارالامان سمبول دهشت تنظیمی
قصر دارالامان در دوران زمامداری شاه امان‌الله خان تحت نظر والتر هارتن و مجموع ۲۲ انجنیر آلمانی ساخته شد. کار ساخت آن در ۱۳۰۴ آغاز و در ۱۳۰۶ تکمیل شد که دارای حدود ۱۵۰ اتاق کوچک و بزرگ می‌باشد. این قصر برای استفاده دستگاه دولتی وقت ساخته شد منتها کمتر از دوسال مورد استفاده قرار گرفت و با...
11
ثور1395

جنایتکار هشت ثوری با پیام‌های مردم حلق‌آویز شد!

جنایتکار هشت ثوری با پیام‌های مردم حلق‌آویز شد!
اگر در مجلس تجلیل مجاهدنماهای ارگ هیچ فرد شرافتمندی یافت نشد که در برابر دروغگویی‌ها و سخنان مبتذل عبدالله، غنی، الماس، مسلم‌یار، کشاف، فاروقی، دانش، فاروق اعظم، آمنه افضلی و... صدا بلند کند، اما خوشبختانه جمع وسیع از هموطنان ما با پیام‌های خنجرگون شان در صفحات فیسبوک «ارگ» و عبدالله اینان را رسوا ساخته نشان دادند که دیگر...