05
حمل1396

اسناد: باج‌گیری غلامان ایران در بدل اعزام افغان‌ها به جنگ ایران‌ـ‌عراق

نوید نابدل
رژیم سفاک ایران، سالهاست که از رنج‌ها و بی‌پناهی هم‌میهنان ما سوءاستفاده رذیلانه نموده گروه گروه آنان را به جنگ‌های ویرانگر گسیل داشته است. جنگ‌هایی که جز پرکردن خزانه رهبران فاشیست «ولایت فقیه» و تباهی و کشتار سودی در پی ندارد. اگر این روزها هموطنان ما به بهانه‌های گوناگون به سوریه اعزام می‌گردند، اما در جریان جنگ ایران...
03
حمل1396

پیام نوروزی جعفر عظیم‌زاده، کارگر مبارز و تسلیم‌ناپذیر ایران

جعفر عظیم‌زاده
سیاهچالهای رژیم ددمنش ایران، مملوست از انسان‌های مبارز و جان‌گذشته‌ای که فقط به خاطر دفاع از حقوق شان به بند کشیده شده اند. اما دستگاه فاشیستی «ولایت فقیه» با شکنجه و اعدام‌ پیاپی سرفرازترین فرزندان خلق ایران نتوانسته روحیه مبارزان را درهم‌شکند و زندان‌هایش همیشه صحنه مبارزات خروشان و الهامبخش بوده است. جعفر عظیم‌زاده، کارگر عدالت‌خواه و باشهامتی...
30
حوت1395

گفتگو با مادر در‌ددیده‌ای که جنازه سه پسر جوانش را تسلیم گرفت

مریم مروه
نامش شیماست و در یک خانه کرایی فرسوده در گوشه‌ای از کابل زندگی دارد. با اولین نگاه، سوز و درد عمیق را می‌توان در چهره معصومش دریافت. مادر درددیده‌ایست که جنازه سه پسر جوانش را در یک روز تسلیمش کردند. فقر و بیکاری پسرانش را واداشته بود که به صفوف اردو پیوسته در ناامن‌ترین نقطه کشور به ماموریت...