08
قوس1394

به جعفر عظیم‌زاده مدافع صدیق کارگران درود می‌فرستیم

حزب همبستگی افغانستان
به جعفر عظیم‌زاده مدافع صدیق کارگران درود می‌فرستیم
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با زندانی کردن کارگر مبارز جعفر عظیم‌زاده چهره کریه و ضدکارگری‌اش را به مردم ایران و جهانیان به نمایش گذاشت. عظیم‌زاده رییس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» بود. او کارگری است که خود طعم تلخ استثمار و نابرابری را از سوی حاکمان سرمایه و دستگاه فاشیستی «ولایت فقیه» چشیده است. جرم عظیم‌زاده...
04
قوس1394

اعتراض روشنفکران مبارز هند بر قتل دگراندیشان

رها آرزو
اعتراض روشنفکران مبارز هند بر قتل دگراندیشان
در حالی که دولت هند و جارچیان غربی‌اش بصورت مسخره از این کشور به عنوان «بزرگترین دموکراسی دنیا» نام می‌برند اما نویسندگان و اندیشمندان هندی در جریان اعتراضات شان واضح ساختند که همه افرادی که کشته شده اند به دلیل عقاید سکیولار و یا انتقاد شان نسبت به خرافات و بنیادگرایی حاکم هندو بوده است. این نویسندگان علیه...
03
قوس1394

سفر سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی به ایتالیا

سیلی غفار
سفر سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی به ایتالیا
من به نمایندگی از زنان افغان دعوت شده بودم. زنان دیگری نیز به نمایندگی از بوسنیا و روژاوای کردستان در آن شرکت داشتند. هدف عمده کنفرانس بررسی و تبادل تجارب میان زنانی بود که به جوامع بعد از جنگ و یا در حال جنگ تعلق دارند؛ بویژه زنان افغان، بوسنیایی و کورد. دیدار با اعضای پارلمان ایتالیا، سخنرانی...