29
میزان1397

سرگذشت فاطمه فراه، داستان تیره‌روزی زن افغان است

همسان دردنامه‌‌‌ی فاجعه‌بار فاطمه در هر گوشه این خاک هزاران هزار ناگفته‌‌‌ وجود دارد و این زخم‌های دیرین التیام نخواهد یافت تا هنگامی که انسان‌های متعهد نبض اجتماع خود را در دست نگیرند و این سوگنامه‌‌‌‌ها را به رزمنامه مبدل نکنند. اگر در برابر این بی‌عدالتی‌‌‌‌ها نایستیم، فجایع جاری تا سال‌ها ادامه خواهد یافت. پس آگاهی و بسیج...
24
میزان1397

دهقانان، مصیبت‌‌زده‌‌ترین طبقه‌ا‌‌ی که بار جنگ را بر دوش می‌‌کشند

ماشین جنگ امریکا و متحدانش در کشور ما برای فعال ماندن به جمعیت وسیع بیکار و خانه‌‌خراب نیاز دارد تا با جذب در گروه‌های تروریستی، باندهای مواد مخدر و نیروهای نظامی دولت، منبع تغذیه انسانی‌اش سهل و ارزان فراهم شده حضور نظامی شان را طولانی سازند. به این دلیل سیاست‌های اقتصادی یکونیم‌دهه گذشته را طوری عیار نمودند که...
20
میزان1397

گلبدین تحت برنامه امریکا به آذربایجان تروریست می‌فرستاد

در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴، جنگی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر تصاحب منطقه قره‌باغ علیا درگرفت. آذربایجان خواستار کمک از امریکا، ترکیه، ایران و پاکستان گردید و ارمنستان متوسل به روسیه شد. این زمینه‌ای برای کشورهای غربی و بخصوص امریکا بود تا بر ذخایر نفت این کشور تسلط یافته و در ضمن بنیادگرایان را علیه دولت روسیه...