13
قوس1395

آرونداتی روی: «سهم واقعی ان.جی.اوها خاموش کردن خشم سیاسی مردم است»

آرونداتی روی
خطر دیگری که جنبش‌های توده‌ای با آن مواجه اند، ان‌جی‌اوئیزه‌شدن مقاومت است. حرفی که الان می‌خواهم بزنم را می‌توان به سادگی چرخاند و علیه همه‌ی ان‌جی‌اوها به کار برد، ولی واقعیت این نیست. در دنیای تیره‌ی، ان‌جی‌اوهای ساختگی که صرفا برای بالا کشیدن بودجه یا فرار از مالیات درست شده‌اند (‌از جمله در ایالاتی مثل بیهار در هند...
11
قوس1395

رُزا پارکس، زن شجاعی که نماد عدالتخواهی سیاهان شد

نوید نابدل
در تاریخ مبارزاتی سیاهان امریکا، اول دسامبر روز مهمی به شمار می‌رود. در سال ۱۹۵۵ زنی به نام رُزا پارکس (Rosa Parks) در همین روز با یک حرکت به ظاهر ساده اعتراضی بذر مقاومت و مبارزه را کاشت که آغازگر جنبش حقوق مدنی سیاهان تحت رهبری مارتین لوتر کینگ گردیده به بسا قوانین نژادپرستانه نقطه پایان گذاشت.
10
قوس1395

باطن دولت‌های نامرئی: جنگ، تبلیغات، کلنتن و ترامپ

جان پلجر | مترجم: احمر
امروزه این دولت نامرئی بیشتر از هر زمانی قوی شده و کمتر کسی در موردش می‌داند. در تمام دوره‌ی شغلی‌ام منحیث خبرنگار و فلمساز، تا این سرحد ندیده بودم که تبلیغات ما را تلقین کند و هیچ‌کسی در برابرش نیایستد. دو شهر را تصور کنید. هردو توسط نظامیان آن کشور تحت محاصره قرار دارند. هر دو توسط بنیادگرایانی...