06
اسد1394

«سیگار» فساد در وزارت صحت عامه را فاش نمود

«سیگار» فساد در وزارت صحت عامه را فاش نمود
جان سپکو، رییس «بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان – سیگار» مسوولیت تفتیش مصارف امریکا از طریق «یو‌.اس.‌اید» در افغانستان را دارد. این اداره ظاهرا برای مهار فساد ساخته شده اما این نکته‌ی مبرهن است که با رسیدن پای امریکا به هر کشوری، فساد و چپاول در آن به اوجش می‌رسد و دولت عراق و افغانستان مصداق این امر...
05
اسد1394

ققنوس در آتش

رضا مقصدی
ققنوس در آتش
در پانزدهمین سالگرد ِ از دست‌دادن عزیزِ شعرِ پارسی ایستاده‌ایم. این شعر سال‌ها پیش در اسپانیا با یادِ آن یار «آن، یگانه‌ترین یار» نوشته شده‌است. در آنجا دو چیز بیش از هر چیز مرا به جانبِ خود می‌خواند: «ماه» و «گارسیا لورکا». در ساحل، در دیدارهای مهربان با ماه، پیاپی صدای هوش‌رُبای شاملو با کلامِ شورانگیزِ لورکا در...
04
اسد1394

یاسمن و نرگس در اوج بهار زندگی شان بشکستند

مریم مروه
یاسمن و نرگس در اوج بهار زندگی شان بشکستند
شهید یاسمن و نرگس فرزندان خانواده بس نادار و بی‌بضاعت به نام طالع محمد بودند. طالع محمد سرپرست این خانواده پنج نفری با یک کراچی ترکاری‌فروشی به مشکل می‌تواند روزگار بخور نمیر خود را پیش برد. وی با سه طفل و همسرش فعلا در یک خانه غریبانه کرایی در ساحه کوچه سرایی به سر می‌برد و بار سنگین...