31
جوزا1397

آتش بس با جنایتکاران صلح به دنبال ندارد!

حزب همبستگی افغانستان
گشت و گذار و خرمستی طالبان در شهرها که به دستور غنی و اشاره امریکا صورت گرفت، نه تنها درک خیله‌خند مسخره‌ترین دولت دنیا را از «آتش بس» به نمایش گذاشت بلکه یکبار دیگر ثابت نمود که برای وطنفروشان حاکم رنج و ماتم هموطنان بی‌گناه ما که قربانی حملات انتحاری و سفاکی‌های طالبان گشته اند؛ خون هزاران سرباز...
28
جوزا1397

دو انتقاد بر دو مطلب

حزب همبستگی افغانستان
در "سخنرانی قسیم اخگر... "، اخگر سخت ستوده می‌شود بدون درنظرداشت آن که وی با کریم خلیلی معلوم‌الحال و به یقین نظایرش دوست بوده در حدی که از پذیرفتن عیادت جنایتکار عار نمی‌کند و از آن ننگین‌تر دست خونپر او را به قلبش می‌فشارد! بعضی مبارزان در روز‌های آخر عمر با کینه علیه دشمنان و ایده‌های صحیح و...
26
جوزا1397

حاجی شاه محمد، از رزمندگان صدیق جنگ مقاومت ضد روسی

حاجی شاه محمد از قومندانان خودگذر و نیک‌نام جنگ مقاومت بود که در برابر اشغالگران روسی و رژیم مزدورش به بسیج مردم پرداخت و رهبری جبهه «دربست» اناردره را به عهده داشت. وی از نخستین قیام‌کنندگانی بود که با اراده پولادین بارها به مصاف دشمن رفت، دلاورانه رزمید و ضربات کوبنده‌ای را نیز به ارتش متجاوز تا دندان...