13
سرطان1394

قتل‌عام سربازان در جلریز و اشک تمساح جنایتکاران

واحد منصوری
قتل‌عام سربازان در جلریز و اشک تمساح جنایتکاران
طالبان به ادامه وحشت و دهشت، اینبار در ولسوالی جلریز ولایت وردک دهها سرباز را سر بریدند. جلریز در حدود پنجاه کیلومتری کابل موقعیت دارد. باشنده‌های محلی گفته اند که تا حدود سی ساعت پس از حمله طالبان بر پوسته‌های امنیتی، هیچ نیروی کمکی از کابل نرسیده تا اینکه تمامی سربازان به قتل رسیدند. قتل‌عام سربازان در جلریز...
10
سرطان1394

امریکا، رهبرجهانی در زمینه فقر کودکان

هیله نوری
امریکا، رهبرجهانی در زمینه فقر کودکان
شعار امریکا در لشکرکشی به افغانستان، «بهبود وضعیت زنان»، «آوردن دموکراسی» و «احیای زمینه تحصیل برای کودکان افغانستان» بود. این ادعاها را زیاد در سخنرانی ها و تبلیغات مقامات شنیده‌اید پس حتما تصور می‌کنید که وضعیت زنان و کودکان در داخل امریکا بهشت‌گونه است که حال دولتش به فکر اطفال و زنان سایر کشورها برآمده است.
08
سرطان1394

درسی از شاه امان‌الله خان: گام‌های کوچک عملی بهتر از لاف‌های بلندبالا

نوید نابدل
درسی از شاه امان‌الله خان: گام‌های کوچک عملی بهتر از لاف‌های بلندبالا
امان‌الله خان به مثابه شاه وطندوست و عاشق ترقی کشور، از کوچکترین زمینه‌ها برای بالندگی و پیشرفت کشور استفاده می‌کرد. در سال ۱۳۰۳ در لویه جرگه پغمان، او با آنکه زیر ضربات تعدادی از روحانیونی قرار گرفت که از جانب انگلیس‌ها ترغیب شده بودند تا حاکمیت مردمی او را تضعیف کنند، اما با این وجود تلاش پیگیر نمود...