محقق جانی بر خون شکریه و دیگر قربانیان زابل پاگذاشت‎‎‎
کارتون از عتیق‌الله شاهد‎‎
جنگ در دو جبهه با دو حربه موثر‎‎‎
جنگ در دو جبهه با دو حربه موثر‎‎
کوبانی: دژ تسخیرناپذیر حماسه و دلیری‎‎
کوبانی: دژ تسخیرناپذیر حماسه و دلیری‎
موقعیت اوباما در بحران سوریه‎‎
موقعیت اوباما در بحران سوریه‎
تویوتا داعش‎
کارتونیست: sputniknews

ماریا زاخاروا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه طی کنفرانس مطبوعاتی در مسکو اعلان نمود که موترهای پک‌اپ تویوتا که به وفور مورد استفاده داعش قرار دارند توسط امریکا و بریتانیا به سوریه ارسال گردیده اند.

تروریست‌ها زیر چپن کرزی پرورش یافتند‎
کارتونیست: Daryl Cagle

تروریست‌های طالبی و جنگسالار با دالر امریکا در زیر چپن کرزی پرورش یافته از هیچ به بلاهای وحشتناک بدل گشتند. مسئول اصلی تیره‌روزی‌های امروزی کشور ما کرزی و اطرافیانش اند که سیزده سال تمام خیانت و فساد و وطنفروشی پیشه کرده وطن را به اراذل و خاینان ملی تسلیم دادند.

۷۰ سال فریب و نیرنگ زیر نام «سازمان ملل متحد»
کارتونیست: عورتانی
امریکا انواع تروریست پرورش می‌دهد
کارتونیست: Dragan

کارتونیست: کارلوس لاتوف

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 138 نفر