کمک بشردوستانه!
کارتونیست: دنیز عبدال از ترکیه‎‎
ISIS turns world to barbarism‎‎‎
‎‎

کارتون بالا در سال ۱۹۵۸، در اوج آنچه «بحران ۱۹۵۷ سوریه» خوانده می‌شود در یک مجله انتقادی چکسلواکیا انتشار یافت. تخاصم کنونی میان روسیه از یکسو و ترکیه و امریکا از جانب دیگر در ارتباط به تغییر رژیم در سوریه عینا تکرار همان سناریوی سال ۱۹۵۷ است.

در اگست ۱۹۵۷، در جریان «جنگ سرد»، بحران دیپلماتیک در ارتباط با سوریه میان اتحاد جماهیر شوروی و غرب روی داد. امریکا در همکاری با متحدانش و بخصوص دولت ترکیه تلاش داشت از راه نظامی رژیم سوریه را که آنرا متمایل به کمونیست‌ها می‌دانست، سرنگون سازد. ترکیه هزاران سربازش را در مرز سوریه جابجا ساخت اما شوروی تهدید کرد که در صورت هرگونه حرکت نظامی علیه سوریه، ترکیه را مورد حملات موشکی قرار خواهد داد. در نتیجه ترکیه عقب‌نشینی کرده بحران پایان یافت.

ISIS turns world to barbarism‎‎‎
‎‎
ISIS is a product of the USA govt‎‎‎
‎‎
محقق جانی بر خون شکریه و دیگر قربانیان زابل پاگذاشت‎‎‎
کارتون از عتیق‌الله شاهد‎‎
جنگ در دو جبهه با دو حربه موثر‎‎‎
جنگ در دو جبهه با دو حربه موثر‎‎
کوبانی: دژ تسخیرناپذیر حماسه و دلیری‎‎
کوبانی: دژ تسخیرناپذیر حماسه و دلیری‎

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 212 نفر