رژیم منفور «ولایت فقیه» ۱۷ کارگر را شلاق‌ زد‎

کارتونیست: مانا نیستانی

۱۷ تن از کارگران معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی ایران که در واکنش به بیکاری ماهها قبل دست به اعتراض زده بودند به اتهام «توهین به نگهبان شرکت» از سوی محکمه‌ آخوندی محکوم شده بین ۵۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند.

«امیر» بیمار خواب امارت می‌بیند‎

کارتون برگرفته از مجله «پیام زن»

کارتون برگرفته از مجله «پیام زن»، نشریه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا)، شماره مسلسل ۳۳-۳۴، حمل - اسد ۱۳۷۲

لاشخواران طرح صلح می‌ریزند!‎‎

کارتونیست: ظهور احمد
راکتیار سلاح به زمین می‌گذارد!!!‎

راکتیار سلاح به زمین می‌گذارد!!!
با جلاد کابل معامله نکنید!‎

طراح: مسعود حسنزاده
برق وارداتی‎

کارتونیست: Clay Bennett
راکتیار کابل می‌آید، حلقه خونخواران کامل می‌شود‎

کارتونیست: ظهور احمد
‎پروسه صلح

کارتونیست: Sherif Arafa
آمادگی رهبران جهادی برای جنگ های خاینانه کابل‎

کارتونیست: ظهوراحمد

این کارتون چند روز قبل از ورود تنظیم‌های جهادی به کابل در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان انتشار یافته است. کارتونیست جو خصومت میان رهبران جهادی و آمادگی شان برای جنگ‌های ویرانگر بعدی در کابل را در گردهمایی‌ای در پشاور به تصویر کشیده است که با حضور مقامات پاکستانی برگزار شد و ظاهرا روی دولتی که جاگزین رژیم نجیب شود به توافق رسیدند.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 146 نفر