ابرشرکت تبلیغاتی اسراییل
کارتونیست: کارلوس لاتوف
تعویض چاکران دریشی‌پوش با چاکران لنگی‌پوش
کارتونیست: اسامه حجاج
زندگی در سیطره‌ی طالبان
کارتونیست: بنجامین کیکرت Benjamin Kikkert
طالبان بر گرده‌های زخمی مردم مان حکومت می‌کنند
کارتونیست: وینود تریپاتی
امریکا حمله روسیه به اوکراین را تقبیح می‌کند...
کارتونیست: کارلوس لاتوف
طالبان و داعش دو روی یک سکه اند
کارتونیست: علی الغامدی
آنچه امریکا به جا گذاشت
کارتونیست: رفعت الخطیب
دفاع رژیم ددمنش ایران از طالبان
کارتونیست: مانا نیستانی
سپردن میدان هوایی به اردوغان مقدمه سپردن افغانستان به داعش است
انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر