مردم ایران علیه استبداد دینی بر می‌خیزند!‎

کارتونیست: گوندوز آقایف
اردوغان: تروریست داعشی!‎

کارتونیست: عمو
جنایات جنگی امریکا‎

کاریکاتور
زرادخانه امریکا در دست طفلک بدخو‎

کاریکاتور
کلید پایان جنگ‌ها!‎

کاریکاتور
قربانی‎

کارتونیست: مانا‌ نیستانی
شکست ترامپ و عروسکش در ونزویلا!‎

کارتونیست: Antonio Rodriguez
صلح ترامپی!‎

کارتونیست: Luc Descheemaeker
حاکم و محکوم!

کارتونیست: William Balfour-Ker
عدالت

کارتونیست: Angel Boligán

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 121 نفر