انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی
انجام ماموریت امریکا
کارتونیست: Johannes Leak
امپراتوری مضمحل

کارتونیست: کریستوفر ویانت
کبوتر صلح در دستان خونپر

کارتونیست: Luc Descheemaeker
داعش، ارتش جدید امریکا

کارتونیست: Shoghi
ولایت فقیه، دشمن مشترک ماست

کارتونیست: مانا نیستانی
ادیان دست به دامان علم!

کارتونیست: اسامه حجاج
ما راضی هستیم اگر شما راضی باشید‎

کارتونیست: Graeme MacKay
مردم ایران علیه استبداد دینی بر می‌خیزند!‎

کارتونیست: گوندوز آقایف
اردوغان: تروریست داعشی!‎

کارتونیست: عمو

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 194 نفر