کسی سوالی دارد؟‎

کارتونیست:Tom Janssen
ملای تندرو و مرتجع‎

کارتونیست: اسامه حجاج
«دموکراسی» آخوندی در ایران‎
در ایران تحت سلطه دستگاه مستبد «ولایت فقیه»، برای «انتخابات» مسخره ریاست جمهوری ۱۶۳۰ تن ثبت نام نموده بودند که فقط شش تن که از جمله جلادان رژیم اند از سوی «شورای نگهبان» تایید و دیگران «رد صلاحیت» شدند!
کارتونیست:توکا نیستانی
 دستپخت رسانه‌‌ای‎

کارتونیست: Paweł Kuczyński
همه‌پرسی ترکیه از دید کارتونیست‎

کارتونیست:Marian Kamensky
ابلیس پیروز مست‎

کارتونیست:David Horsey
کدام سو می‌رویم؟‎

کارتونیست:مارکو د آنجلو
انتخابات به سبک «ولایت فقیه» ایران‎

کارتونیست:شاهرخ حیدری
‎دموکراسی اخوانی اردوغان در ترکیه!

کارتونیست: Carlos Latuff
نه + دالر = بلی!‎

کارتونیست:Soham

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 93 نفر