​کاکا سام واقعی!‎

کارتونیست: Adam Zyglis​
پروسه صلح!‎

کارتونیست: Osama Hajjaj
آزادی بیان به سبک بنیادگرایان‎

کارتونیست: John Branch
میراث شوم اوباما برای بشریت‎

کارتونیست: Glenn McCoy
سهم گرسنگان جهان از ملل متحد‎

کارتونیست: Hossam Alsaadi
صحنه سوریه‎

کارتونیست: Osama Hajjaj
اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!‎

کارتونیست: یاسر احمد
با همبستگی قویتریم!‎

کارتونیست: Eray Ozbek
تهاجم رسانه‌ای‎

کارتونیست: Pavel Constantin​
رژیم‌های مستبد ایران و عربستان عوامل خشونت‌های مذهبی

کارتونیست: Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 208 نفر