ابلیس پیروز مست‎

کارتونیست:David Horsey
کدام سو می‌رویم؟‎

کارتونیست:مارکو د آنجلو
انتخابات به سبک «ولایت فقیه» ایران‎

کارتونیست:شاهرخ حیدری
‎دموکراسی اخوانی اردوغان در ترکیه!

کارتونیست: Carlos Latuff
نه + دالر = بلی!‎

کارتونیست:Soham
ثمره ۲۴حوت برای اسماعیل خان‎

کارتونیست:عتیق شاهد
زوال امپراتوری دروغ‎

کارتونیست: Hajo de Reijger
جغد شوم جمهوری اسلامی ایران‎

کارتونیست: حسن بلیبل
هشتم مارچ روز گسستن زنجیر های ستم جنسیتی‎

کارتونیست: توکا نیستانی
سودآورترین تجارت‎

کارتونیست:هاني طلبة

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 157 نفر