کودتا در ترکیه: واقعیت یا نیرنگ دیگر اردوغان؟‎

کارتونیست: Carlos Latuff
هیلری کلنتن، پیام‌آور جنگ و تباهی‎‎

کارتونیست: بین گریسون
‎

کارتونیست: پیتر بروکس
مجسمه آزادی شرمسار است‎

کارتونیست: Paresh
مدرسه انتحاریون‎

کارتونیست: Benaji Naji
‎اتحادیه اروپا فرو می‌پاشد؟

کارتونیست: BRIGHTY
زن افغان اسیر هیولای جهل و دهشت‎

کارتونیست: Chris Riddell
‎بوی فاشیزم در اظهارات دونالد ترامپ

کارتونیست: Bill Bramhall
برنده و بازنده جنگ‎

کارتونیست: P.Furculita
سراب صلح در افغانستان‎‎

کارتونیست: Maxim

در روزهایی که در کابل جنگ‌های مدهش تنظیمی جریان داشته محشری برپا بود، مذاکرات صلح میان گروه‌های جهادی تحت سرپرستی دولت پاکستان در اسلام‌آباد راه افتید و نوازشریف، صدراعظم وقت آن کشور پیاپی از طریق رسانه‌ها سخن از صلح دایمی در افغانستان می‌زد. روزنامه «دی نیشن» پاکستان در کارتونی که به تاریخ ۵ مارچ ۱۹۹۳ انتشار داد، صلح در افغانستان را سراب خواند، سرابی که با گذشت ۲۳ سال ادامه دارد.

این کارتون با وضعیت کنونی افغانستان هم همخوانی دارد که حکام ضدمردمی و حامیان خارجی شان، پیوستن راکتیار را بصورت گوشخراشی پیامی برای صلح در کشور تبلیغ می‌کنند.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 153 نفر