حاکمان خاین
کارتونیست: لوک ورنیمین Luc Vernimmen
شیرزنان کوبانی پوزه داعش را به خاک مالیدند
کارتونیست: بهروز Behrouz
شاه عبدالله، بانی جهل و انتحار رفت!
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid
جایی که ستم است، مقاومت هم است!
کارتونیست: مانا نیستانی
جایی که ستم است، مقاومت هم است!
کارتونیست: جهاد عورتانی Jehad Awrtani
دولت امریکا با پشتاره جنایاتش به سال نو رفت
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان
کارتونیست: مانا نیستانی
دولت امریکا، پلیدترین شکنجه‌گران جهان
کارتونیست: پیتر بروکس Peter Brookes
تحریف تاریخ توسط استعمارگران
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
حقوق بشر، تخته بازی امریکا و  دیگر کشورهای اشغالگر
کارتونیست: ز.ب. ZB

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر