توسعه افغانستان در حضور ایالات متحده
کارتونیست: ظهور  Zahoor
قضاوت دولت ایالات متحده
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
زنان ترکیه با خنده‌های شان بنیادگرایی را واژگون می‌کنند
کارتونیست: توماس Tomas
مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا
کارتونیست: جهاد عورتانی Jehad Awrtani
رسانه‌های بی‌طرف
دولت اسراییل با توپ و تانک، کودکان فلسطینی را شکار می‌کند
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
جام جهانی فوتبال، فرصت تلایی برای دولت‌های ستمگر
کارتونیست: ماریان کامنسکی Marian Kamensky
سوریه و عراق، میدان جنگ دولت‌های سفاک ایران و عربستان
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
امریکا بانی اصلی تروریزم در جهان
کارتونیست: عباس گودرزی Abbas Goodarzi
رسانه‌های جدید و مستقل در افغانستان
کارتونیست: ایمنویل مانو لیتوزی Emmanuel Manu Letouze
دولت‌ کشورهای اشغالگر غربی به رهبری ایالات متحده، یکی از دستاورد‌های اشغال شان، ایجاد بی‌شمار رسانه‌های به‌اصطلاح مستقل را قلمداد می‌کنند ولی با کمی تعمق به آسانی می‌توان دریافت که دم حتا مستقل‌ترین شان به جایی گره خورده‌است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 77 نفر