جایی که ستم است، مقاومت هم است!
کارتونیست: جهاد عورتانی Jehad Awrtani
دولت امریکا با پشتاره جنایاتش به سال نو رفت
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Lattuf
ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان
کارتونیست: مانا نیستانی
دولت امریکا، پلیدترین شکنجه‌گران جهان
کارتونیست: پیتر بروکس Peter Brookes
تحریف تاریخ توسط استعمارگران
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
حقوق بشر، تخته بازی امریکا و  دیگر کشورهای اشغالگر
کارتونیست: ز.ب. ZB
پس‌لرزه‌های قتل مایکل برون در فرگوسن تمام امریکا را فراگرفته‌است
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
یک پروژه با چند نام‎
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
پولیس مسوول کشتار محصلان در مکسیکو‎
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ۴۳ محصل تربیه معلم شهر اگوالای مکسیکو جهت اشتراک در تظاهراتی علیه دولت سفر نموده بودند. در مسیر راه معترضان با پولیس درگیر می‌شوند و پس از آن تمام شان ناپدید شدند. در ۷ نومبر ۲۰۱۴، دولت اعلام نمود که خریطه‌های پلاستیکی مملو از اجساد سوخته انسان‌ها را پیدا نموده و به احتمال قوی مربوط محصلانی است که توسط باندهای مافیای موادمخدر ربوده شده‌اند. قتل‌عام این محصلان موج اعتراض‌های مردمی را در پی داشت که پولیس را مسوول اصلی این جنایت می‌دانند.
امریکا حامی و بانی اصلی تروریزم در جهان‎

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر