شرکت سهامی «ع» و «غ»
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid
داعش، پروژه دیگر امریکایی
کارتونیست: سوریندران رسادورای Surendran Rasadurai
کمک‌های بشردوستانه دولت ایالات متحده به مردم افغانستان
کارتونیست: سرگی تونین Sergei Tunin
معترضان فرگوسن برضد نژادپرستی می‌ایستند!
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
دولت پوشالی کرزی استقلال را جشن می‌گیرد
کارتونیست: عتیق‌الله شاهد Attiqullah Shahid
توسعه افغانستان در حضور ایالات متحده
کارتونیست: ظهور  Zahoor
قضاوت دولت ایالات متحده
کارتونیست: کارلوس لاتوف Carlos Latuff
زنان ترکیه با خنده‌های شان بنیادگرایی را واژگون می‌کنند
کارتونیست: توماس Tomas
مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا
کارتونیست: جهاد عورتانی Jehad Awrtani
رسانه‌های بی‌طرف

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 187 نفر