تخریب مجسمه‌های سه‌هزارساله توسط داعش

تخریب مجسمه‌های سه‌هزارساله توسط داعش
کارتونیست: مانا نیستانی Mana Neyestani

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 269 نفر