تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه تجاوز بیشرمانه پاکستان

به تاریخ ٢٠ سرطان ١٣٩٠ (١١جولای ٢٠١١) حزب همبستگی افغانستان تظاهراتی را در شهر جلال آباد سازمان داد. این اکسیون در عکس العمل بر تجاوز بیشرمانه نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان صورت گرفت که طی هفته های گذشته باعث کشتار بیش از یکصد هموطن بیگناه ما در مناطق مرزی و آوارگی خانواده های زیادی شده است.

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

درین تظاهرات صدها تن از اعضا و هواداران حزب شرکت نموده بودند که انزجار شانرا نسبت به مداخلات دولت پاکستان و خاموشی دولت مزدور کرزی ابراز نمودند. مخصوصا شرکت زنان درین حرکت اعتراضی چشمگیر بود.

تظاهرکنندگان شعارهایی را علیه پاکستان، دولت پوشالی کرزی و امریکا و ناتو سر داده همه را مسببین بدختی های جاری افغانستان خواندند. در تعدادی از شعار ها خوانده میشد: " تجاوز پاکستان، شرم و ننگ به روی جاسوسان ارگ نشین آی اس آی است"، "تا وقتی کمر مزدبگیران افغان آی اس آی را نشکنیم، از دخالت و خیانت و جنایت پاکستان رهایی نخواهیم داشت"، "مصالحه با تروریست های طالبی و گلبدینی این چوچه های حرام پاکستان خیانت به ملت ماست"، "برای صلح، استقلال، آزادی و عدالت علیه اشغالگران و نوکران آنان متحد شویم!"، "دستهای امریکا، پاکستان و ایران از افغانستان کوتاه!"

این تظاهرات در مطبوعات داخلی و بین‌المللی انعکاس وسیع یافت.

در جریان تظاهرات اعلامیه‌ای تحت عنوان "با قیام همگانی باید پوزه دشمنان داخلی و خارجی را به خاک مالید!" به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی پخش شد که قسمت های از آن را اینجا نقل میکنیم:

تاخت و تاز مستقیم نظامیان پاکستانی که جان صدها هموطن بیدفاع ما را گرفته با سیاست های اشغالگران هماهنگ است تابا ایجاد ترس و تهدید از سوی پاکستان تداوم حضور و ایجاد پایگاههای دایمی نظامی خود را در افغانستان "ضروری" جلوه داده و کشور ما را به زنجیراسارت ابدی ببندد.

دولت پاکستان یکی از منفورترین رژیم های منطقه است که طی سالها از طریق ساختن و پرداختن"تنظیم" های خاین و جنایتکار جهادی، ترور شخصیت های ملی و آزادیخواه ما تحت سرپرستی مستقیم "آی اس آی"، آفرینش، تمویل و به قدرت رسانیدن طالبان و در بغل داشتن آنان تا امروز، حمایت بیدریغ از حزب فاشیستی گلبدین و زیر بال گرفتن آن، ترور و انتحار و ... و اکنون تجاوز مرزی آشکار، بر ملت ما خیانت و جنایت روا داشته است. از نظر مردم ما دولت پاکستان به درستی یکی از عوامل درجه یک ویرانی و بربادی افغانستان محسوب می‌شود.

...

در شرایطی که "وزیر دفاع" رحیم وردک و بسیاری از وزیران ،والیان ، سفیران و دیگر سردمداران دولت زمانی جیره خوار "آی اس آی"بودند، بسیار طبیعی است که همه در مقابل پاکستان خود را دهن پرآب دیده و در نتیجه آقای کرزی حرفی علیه اقدامات پاکستان به زبان آورده نتواند.

....

ما سخت بدین باوریم که بدون راندن اشغالگران، کسب استقلال، تامین دموکراسی و محاکمه تمام جنایتکاران از هر قماش،هر کشور همجوار یا دور، افغانستان زخمی و خیانت شده را تهدید و اراده‌اش را بر آن تحمیل خواهد کرد.

...

دنیا تغییر کرده است، امواج خروشان بهارعرب به پاکستان و افغانستان هم رسیدنیست و دولتین "آی اس آی"یی پاکستان و مافیایی افغانستان را به سان پر کاهی به زباله دان تاریخ خواهد سپرد.


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org