آدم‌کشان طالبی بینظیر ایوبی را به قتل رساندند

بینظیر ایوبی

به تاریخ ۱۱ سرطان ۱۴۰۳، بینظیر ایوبی (با نام خانگی ثنا مرید)، ۲۱ ساله، هنگام برگشت به خانه توسط گلوله طالبان به قتل رسید.

یکی از خویشاوندان بینظیر جان‌باخته جریان کشته‌شدن وی را حکایت می‌کند:

«بینظیر قبل از حاکمیت طالبان امتحان کانکور را سپری نموده بود که طالبان وارد کابل شدند و به وی مانند میلیون‌ها زن دیگر اجازه تحصیل را ندادند. او به شکل آنلاین در بخش اقتصاد تحصیلاتش را به پایان رسانید.

روز دوشنبه، بینظیر برای مصاحبه کار به یکی از بانک‌ها در شهر نو [کابل] رفته بود. وی در جریان برگشت هنگامی که سوار تکسی بود با خانواده‌اش به تماس شده و اطلاع می‌دهد که کارش تمام و به خانه برمی‌گردد. در این زمان طالبان موتری را که گویا دزدان در آن سوار بودند تعقیب نموده و به سمت آن شلیک می‌کنند. از بخت بد بینظیر، تکسی وی میان این دو موتر قرار می‌گیرد و گلوله‌‌ای از عقب به قلب بینظیر اصابت می‌کند. اگرچه بینظیر تلاش به تماس دوباره با خانواده‌اش می‌کند، اما زندگی به وی مجال نداده و همانجا جان می‌دهد.»

تکسی‌ران وی را به «شفاخانه ایمرجنسی» انتقال داده به خانواده‌ نگون‌بخت وی اطلاع می‌دهد. طالبان که ضدیت و جنایت شان علیه بشریت و بخصوص زنان از دور هویداست، هیچ اقدامی در زمینه ننموده و مانند قتل ده‌ها زن دیگر این قساوت هم زیر زده می‌شود.

خانواده بینظیر در خانه‌ی کرایی زندگی می‌کند که چهار خواهر می‌باشند. بینظیر تلاش داشت تا خواهران و پدر و مادرش را حمایت نماید اما وحوش طالبی نامبرده را از بین بردند.

افغانستان به گورستانی برای زنان مبدل شده است. با قدرت گرفتن طالبان، هرروز در گوشه و کنار کشور خبر قتل و کشتار‌ زنان گزارش می‌شود که طالبان مستقیم و یا غیرمستقیم در آن‌ها دست دارند، و مطمینا که بسیاری از این رویداد‌های جگرسوز به رسانه‌ها راه نمی‌یابند.

بینظیر ایوبی
بینظیر جان، روزی رسیدنی‌ست که غریوهای مادر و پدرت و هزاران مادر و پدر دیگر به فریادی علیه جانیان طالبی و جهادی مبدل شود!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 89 نفر