ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها

ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها
ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها

هزاران انسان خشمگین به تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۹۶ با وجود بارندگی شدید جسد خون‌آلود ویس‌الدین «مسلم» را بعد از دو روز مظاهره ساعت یک بعد از ظهر با شعار های «مرگ به پیرم‌قل»، «مرگ به سبحان‌قل»، «مرگ به والی بی‌کفایت و پسرخوانده‌ی پیرم‌قل» و... به خاک سپردند. شماری از روشنفکران رستاق بر آرامگاه شهید ویس سخنرانی‌های پرشوری نمودند. طی این روز راه رستاق به مرکز تخار و سایر ولسوالی‌ها مسدود شده بود و به تاریخ شانزدهم حمل که به شدت برف می‌بارید مظاهره مردم هنوز ادامه یافته در اطراف قوماندانی امنیه و ولسوالی خیمه‌های تحصن برافراشته اعلان کرده اند که تا محاکمه قاتلان به اعتراض شان ادامه خواهند داد. ولی والی حامی جنگسالاران تا هنوز به رستاق نرفته و هیچ اقدامی در جهت دستگیری قاتلان این جوان برومند نکرده اند. امروز چهارمین روز مظاهره مردم شریف رستاق است، اما رسانه‌هایی چون «طلوع» در برابر آن سکوت سخیف اختیار کرده اند.

ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها

به تاریخ ۱۷ حمل پنجمین روز مظاهره مردم شرافتمند و ستم‌دیده رستاق با اشتراک هزاران هموطن ما ادامه یافت که شعارهایی علیه پیرم‌قل، سبحان‌قل، زمان گرگ‌علی و غیره ایادی جنایتکار شان سر می‌دادند. درحالیکه با رویکار آمدن حکومت دهشت ملی کارد به استخوان مردم رسیده، آنان اعلان کرده اند که تا بازداشت و محاکمه عاملان قتل و شکنجه فرزندان شان آرام نخواهند نشست.

تظاهرکنندگان معتقد اند که در قتل‌های زنجیره‌ای در رستاق، در کنار پیرم‌قل، والی نیز دست دارد.

جمعه، ۱۸ حمل نیز قرار بود دههاهزار تن دست به تظاهرات زنند اما هیئت دولتی که از کابل رسیده، از مردم مهلت خواسته که به زودی به بررسی و حل قضایا خواهند پرداخت. مردم با آنکه به این وعده‌های کمسیون‌های دولتی اعتمادی ندارند، تظاهرات را به تعویق انداخته گفتند که در صورت عدم برخورد قاطع و فوری، آنان دوباره به جاده‌های ریخته با زور خود حاکمان خاین را وادار به قبول خواست‌های شان خواهند کرد.

ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها
ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها
ادامه اعتراض مردم به‌جان آمده رستاق و خاموشی رسانه‌ها

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org