تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

۲۵ میزان ۱۳۹۸، (۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹): «حزب همبستگی افغانستان» تحصنی را جهت محکوم نمودن تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه و شرکای آن بر روژاوا برگزار نمود. در نخست اعلامیه توسط یکی از اعضای حزب خوانده شد که در قسمتی از آن آمده است:

«از ۱۷ میزان ۱۳۹۸ بدینسو، دولت فاشیست اردوغان، این پدرخوانده داعش، یکجا با کفتاران «ارتش آزاد سوریه» (نام دیگری برای داعش که مستقیما توسط دولت خونریز ترکیه حمایت می‌گردند) تهاجمی را زیر نام «عملیات چشمه صلح» بر روژاوا (مناطق کوردنشین شمال سوریه) به بهانه ایجاد منطقه حائل آغاز نمود که در حقیقت عملیات چشمه خون و جنایت می‌باشد. جنایتی که منجر به بی‌جا شدن ۱۳۰ هزار تن و کشته و زخمی‌شدن صدها غیرنظامی گردیده است. تصاویر هولناک جنایات ارتش ترکیه و برادران داعشی شان جهان را تکان داده ولی دول امپریالیستی و ناتو که خود بانی و حامی بنیادگرایی و تروریزم در منطقه می‌باشند به نظاره نشسته‌اند. و از همه شرم‌آورتر این که دولت تروریست‌پرور پاکستان نیز با پابوسی اردوغان، حمایت‌اش را از این قساوت اعلام نمود.»

تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

و پس از آن طی کنفرانسی، چگونگی این حملات و دلیل دفاع حزب همبستگی به اشتراک کنندگان توضیح گردید:

«این یکی از اهداف حزب است تا از ملل دربند جهان و مبارزات آزادیخواهانه آن دفاع نماید و در ضمن درد ما درد مشترک است و دشمن ما نیز که امپریالیزم و غلامان بنیادگرا و غیر بنیاگرایش است نیز مشترک است. پس باید متحد گردیده با قوت بیشتری به پوزه این جانیان بکوبیم.

تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

اردوغان اخوانی در وطن ما نیز دستان خونین دارد. او از گذشته‌های دور رابطه تنگاتنگی با گلبدین، این قصاب کابل و جلاد افغانستان داشته، دوستم جانی را در آغوش گرفت، پدرخوانده تمامی اخوانیان جنایت‌پیشه افغانستان می‌باشد و یکی از متحدان دولت اشغالگر امریکا در افغانستان است.»

برنامه در اخیر با برگزاری تحصن و سخنان سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی پایان یافت:

تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

«ما به کارزار جهانی دفاع از روژاوا میپیوندیم و تجاوز وحشیانه دولت داعشپرور اردوغان را محکوم میکنیم. ما به این باور هستیم که مردم مبارز کورد با به دست گرفتن بیرق هورین خلف آن را به اهتزاز در آورده و انتقام خون سارای ۷ ساله و محمد ۱۲ ساله را گرفتنیست. چنانچه شیرزنان کوبانی ثابت ساختند و پوزه داعش را به خاک مالیدند، به زودی حتما داعشیان اردوغانی را نیز شکست میدهند و به مبارزه پر افتخار خود ادامه میدهند.»

تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا
تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا
تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا
تحصن «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 253 نفر