سند تاریخی: مقررات طالبانی حکومت حبیب‌الله کلکانی

سند تاریخی: مقررات طالبانی حکومت حبیب‌الله کلکانی

می‌دانیم که رویکار آمدن حکومت حبیب‌الله کلکانی با توطئه پشت پرده انگلیس‌ها برای سقوط حکومت ملی و مترقی امانی، پایانی بر یک دوره پرشکوه تاریخ ما بود. نخستین اعلامیه دوره جهل «سقوی» به منزله جنگ علیه معارف و زنان بود. هرچند اولین سخنرانی حبیب‌الله کلکانی که درج صفحات تاریخ شده کافی در مورد ماهیت این مقطع غمبار و سیاه تاریخ ما گواهی می‌دهد، اما با مرور قید و بندهای رسمی آنزمان می‌توان دریافت که رژیم طالبان عینا همانها را کاپی نموده در حاکمیت قرون‌وسطایی شان بر ملت ما یکبار دیگر تحمیل نمودند.

«حبیب‌الاسلام» جریده رسمی آن دوران بود که در نخستین شماره آن بخشی از مقررات به چاپ رسید که در ذیل آنرا بازتایپ و جهت انتشار در سایت پرمحتوای «حزب همبستگی افغانستان» تقدیم می‌دارم:منبع: «حبیب‌الاسلام»، شماره اول، پنجشنبه، ۱۷ رمضان‌المبارک ۱۳۴۷، ۹ حوت ۱۳۰۷


بعد ازینکه سلطنت اسلامیه حالیه قایم شد از جمله مقررات و عملیات که برای دفع عملیات بد سابقه که بنام ترقی روی‌کار آمده بود فقرات ذیل است:

مقررات حکومت سنیه حالیه:

رفع حجاب که آزاد گذاشته شده بود لغو و بعوض مقرر گردید که هیچ زن بی محرم خود از خانه نبراید.

مکتب‌هائیکه در کابل زبان‌های اجنبی و کفار را باولاد اسلام یاد میدادند لغو گردید.

دیگر مدرسه‌ها که بچه‌های اهالی که شرعا منزله دختر بالغه را دارند و در ان مکتب ها درس هائیکه از مفاد دینی و علم شرایع و احکام قرانی بران ها مرتب نیست بلکه در اعتقاد شان خلل‌های زیادی واصل میشود یاد میگرفتند. بلی تعلیم هر فرد مسلم جائز است مگر مقصد از علم احکام دین و اصول عبادات است نه علوم زیادهٔ لسان خارجه کفر یا نام و یاد سلاطین ماضیهٔ کفر را یاد گرفتن اینهمه مکتب‌ها لغو شد.

مدرسه مستورات که دخترها از خانه‌های خود برآمده در آنجا سبق می‌خواندند موقوف شد قوانین و نظامات که بمانند ملک‌ها و غیره مانده شده بود لغو و عوض آن قضات مقرر و به تطبیق دادن احکام شرع شریف مقرر گردیدند.

همچنین باقی مسائل جزئی و کلی بد که در این ده سال بنام ترقی رواج یافته بود از قبیل سلام های رقم رقم – یا کلاه فرنگی و دریشی یا موقوف کردن تعدد زوجات و تعیین سن ازدواج و دوائر زیاد بنام تشکیلات ساختن همه اسباب مصرف پول بیت‌المال بشمار میرفت اینها همه لغو گردید و بعوض آن پول بیت‌المال بدرک های صحیح و برای علمائيکه اقامه عبادت و موذنی بجا آورده فرائض دین را مینمایند که سابق موقوف بود تعیین شد.

و الحاصل امروز در کابل غیر از اصول شرع شریف دیگر هیچ مظهری دیده نمیشود آنچه را که حکم خداوند کریم و سنت رسول مقبول امر میفرماید رویکار است.

سند تاریخی: مقررات طالبانی حکومت حبیب‌الله کلکانی
منبع: «حبیب‌الاسلام»، شماره اول، پنجشنبه، ۱۷ رمضان‌المبارک ۱۳۴۷، ۹ حوت ۱۳۰۷


مطالب مرتبط:
جریانات قدرت‌گیری حبیب‌الله کلکانی به قلم میرغلام محمد غبار
«فرمان پادشاهی» حبیب‌الله کلکانی، سند ضدیت با علم و ترقی
جنایت و جهالت در امارت حبیب‌الله کلکانی به نقل از «تذکرالانقلاب»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 144 نفر