فلسطین، راه باید جست!

کشتار فلسطینیان توسط دولت اسراییل

فلسطین، آه من با درد تو یکسان
فلسطین، خون من چون خون تو ارزان
فلسطین، تا به کی باید
کفن دوزیم به فرزندان
ترا در هر کجا
با دشنه‌ای صد ناسزا
کشتند،
مرا با فقر و جهل و جنگ
آغشتند،
همین بدکیش و آدم‌خوار
به وزن زندگانی
کشته ما را
در شبان تار.

ترا من در میان آتش و اندوه
ترا من در مقاومت  
تا نهایت  
بس ستودم
قامتی نستوه
من و تو هم‌سرشت
هم‌سرنوشتیم وای
از آنجایی که رزمیدیم و
سر دادیم و دزدیدند
سیه‌کاران بی‌مقدار.
و اینک باز
عدو با ساز چند نیرنگ
زمین زندگی را مرگ می‌کارد
و گور مادرم را بهر یک فریاد
می‌کاود
و ما در باتلاق روزگار شوم
به گِرد آنچه از ما نیست
اسیریم یا بسان کولی‌ای نومید
در گردیم.
بشور ای سنگر آزادگان دهر!
کنارت از کران تا بی‌کران
آزاده می‌روید
بسوزان این جهانی بس ستمگر را
تبار بم و اژدر را
چراغ زندگی
رزمندگی را باز روشن کن
به خون من  
به اشک مادران بر گور گمنامان
غریو مشت‌ها
در اوج یک بحران  
فقط آزادی می‌جوید
فغان مشترک
یک انقلاب ناب
سخن باید عمل گردد
عمل درمان درد گردد.
مرا سوگند
به خونی ریخته‌ی «صبرا»۱
به عشقی مادر «فرزاد»۲
به ماتم خانه‌‌ی «ارگو»۳
که تا جان در کف است
جانانه باید رفت.
فلسطین، راه باید جست
فلسطین، عشق را با رزم باید دوخت
سراسر زخم‌ها را با ترانه
با بسیج خانه خانه
بار و بار تکرار باید شست
سرود همدلی رزمندگی را
باز باید گفت.توضیحات:

۱- صبرا و شتیلا، دو اردوگاه فلسطینیان در لبنان که توسط شبه‌نظامیان لبنانی تحت نظر مستقیم نیروهای اسراییل به قتل‌عام رسیدند.

۲- فرزاد کمانگر، جوان انقلابی ایرانی که توسط رژیم تبهکار این کشور اعدام شد.

۳- ولسوالی ارگو در بدخشان که رانش زمین، باشندگانش را دربدر کرد ولی گاو شیری برای حاکمان شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 169 نفر