افشای جرم در عربستان جرم پنداشته می‌شود

افشا جرم در عربستان جرم پنداشته می‌شود

دولت عربستان یک زن را پس از اینکه از صحنه شهوت‌رانی شوهرش با خدمه خانه تصویربرداری نموده آنرا در انترنت منتشر نمود، به یک سال حبس محکوم کرد. این زن عرب شوهرش را در حالت مستی و عیاشی با یک خدمه که مصروف آشپزی است می‌بیند و با کمره مبایلش این صحنه را فلمبرداری می‌کند و به نام «انتقام» آنرا در انترنت پخش می‌کند و در زیر آن می‌نویسد: «کوچکترین سزای این شوهر فاش ساختن هویتش است.»

دولت زن‌ستیز و بربرصفت عربستان به جای جزا دادن به مرد عرب، زن را به اتهام «فاش ساختن معلومات خصوصی» به یک سال زندان یا پرداخت پنجصد هزار ریال سعودی محکوم نمود.

به دفاع از این خانم در صفحات اجتماعی هشتگ «زن عربی شوهرش را در حال فریب دستگیر کرد» به کار برده شد که در ظرف ١٢ ساعت ٢٥٠٠٠ بار استفاده شد. شماری از وبلاگ‌نویسان این عمل وی را ستایش نموده نوشتند: «من به شجاعت قهرمانانه تو سلامی می‌دهم.» و یک تن دیگر نوشته: «به یک انتقام عاجل نیاز بود و انتقام تو بهترین است.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 281 نفر