رسوایی یک اخوانی در بریتانیا

رسوایی یک اخوانی در بریتانیا

محمد حاجی صدیق، ۸۱ ساله، هنگام تدریس قرآن به دختران جوان، آنان را مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می‌داد که با شکایت چهار دختر به ۱۳ سال زندان محکوم شد. صدیق بیش از ۳۰ سال در مسجد مدینه در شهر کاردیف ولز – بریتانیا معلم قرآن بود. هیئت منصفه او را به شش مورد حمله خارج از نزاکت و هشت مورد خشونت جنسی بین سال‌های ۱۹۹۶-۲۰۰۶ متهم کرد. قاضی استیفین هاپکینز دستور داد که او به‌عنوان یک مجرم جنسی نامحدود ثبت شود. قاضی خطاب به این ملای عیاش گفت:

«این چهار دختر در واقع بسیار شجاع هستند که نه تنها بر موانع شخصی بلکه بر موانع فرهنگی نیز فایق آمدند و با شکایت رسمی و شواهد علیه شما مواجه شدند.»

قرار تحقیقات محکمه از مدعیان او، حاجی صدیق هنگام تدریس از شاگردانش می‌خواست تا در کنارش بنشینند، بدن آنان را با وجود داشتن لباس سنتی لمس می‌کرد و بین کشاله ران‌ها و پاهای خود مالش می‌داد و در صورت بروز کدام اشتباه، آنان را سیلی‌کاری می‌کرد و این سیلی‌زدن‌ها تا زمانی که درست بخوانند ادامه می‌داشت. یکی از دختران قربانی گفت که به دلیل آزار‌های جنسی‌ای که بر او وارد شده می‌خواست خودکشی کند.

نمونه‌های چنین جنایاتی در سرزمین ما نیز بی‌شمار اتفاق افتاده است. بارها از سوءاستفاده‌های جنسی و خشونت‌های فزیکی ملایان افراطی در گوشه و کنار کشور شنیده‌ایم. بنیادگرایانی که طبل اخلاق‌ و دینداری را می‌نوازند و هر فتوا و سخن شان جز به انقیاد کشیدن جامعه نیست،‌ خود از کوچکترین اخلاق انسانی برخوردار نبوده و همچون طفیلی از شیره جان مردم می‌مکند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 173 نفر