بازسازی تصویر شهید انجنیر سیدکمال

سیدکمال

«حزب همبستگی افغانستان» قبلا به معرفی شهید انجنیر سیدکمال، یک تن از مبارزان کمتر شناخته‌شده افغانستان پرداخته است و برای نخستین باری تصویری از وی را به نشر سپرد. همچنان ما ترجمه بخشی از دفاعیات شجاعانه این فرزند ارجمند مردم افغانستان در محکمه‌ای در آلمان منتشر ساختیم. در ضمن بخشی از دوسیه محاکمه او به زبان آلمانی را از آرشیو وزارت خارجه آلمان به دست آورده از طریق سایت و صفحات اجتماعی پخش نمودیم.

اینک با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تصویر بازسازی و رنگ‌آمیزه‌شده وی را به نشر می‌سپاریم. لازم است که نسل جوان با چهره‌های جانباز و ستم‌ستیز تاریخ شان آشنایی حاصل نموده از روحیه انقلابی و ستیز جانبازانه شان با ارتجاع و دلقکانش بیاموزند و آنان را سرمشق قرار دهند.

سیدکمال

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 74 نفر