کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم

کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم

۱۸ سنبله هر سال، در مرگ مسعود، مردم کابل شوک سالهای بربریت تنظیمی را بار دیگر تجربه می‌کنند. جمعی از افراد بی‌بند و بار متعلق به شورای نظار با مستی و وحشت‌افکنی در سراسر شهر گشت‌زنی کرده باعث مزاحمت و تشویش شهریان کابل می‌شوند. اکثر آنان با اسلحه در دست داشته شان به فیرهای هوایی می‌پردازند بدون اینکه نیروهای امنیتی جلو شانرا بگیرد. اینان که زیر نام سوگواری برای مسعود به جاده ها می‌ریزند، حرکات شان بیشتر به جشن و پایکوبی شباهت دارد.


این پسرک امروز در اثر فیر افراد شورای نظار زخمی شده است.

قرار گزارش‌ها در سرك دارالامان بين پوليس و افراد کاروان های ولگردان درگيرى صورت گرفته که منجر به زخمى شدن چند تن گردیده است. درمناطق قلعه فتح‌الله، شيرپور، سيلو، لب جر خيرخانه و غیره فيرهاى مکرر هوايى باعث ترس و نگرانى مردم شده است.

بعد از چاشت امروز گروهى از اوباشان شوراى نظار با پوليس و كارمندان امنيت در منطقه هودخيل در شرق كابل درگير شدند كه در نتيجه يك پوليس كشته شد و دو نفر از باشنده هاى محل زخمى شدند. همچنان در درگيرى مشابهى عصر امروز در هودخيل دو باشنده محل و يك كارمند امنيت زخمى شدند. لمپن هاى شوراى نظار با استفاده از موتر هاى حامل عكس هاى مسعود و با زور سلاح قصد داشتند با باشنده هاى هودخيل درگير شوند.

این نمایشات مسخره و لمپنانه با مصارف گزاف از جانب «بنیاد احمد شاه مسعود» و قومندان های تنظیمی متعلق به جمعیت اسلامی به هدف قدرت نمایی سازمان داده می‌شوند. اما مردم کابل آنچنان از اینگونه وحشیگری‌ها منزجر اند که این خودنمایی‌ها بیش از پیش راهیان مسعود را در افکار عامه منحیث عناصر بی‌بند و بار و عاری از تربیت انسانی ثبت می‌کند. سال گذشته که این روز با جنجال‌های انتخاباتی گره خورده بود، آنچنان به دهشت، آشوب و مرگ و مجروحیت چند تن انجامید که ولی مسعود و بعضی دیگر سران شورای نظار مجبور شدند برای خرید یک بینی خمیری آنرا محکوم نمایند.

قهرمان ملی کسی‌است که در قلب مردم سراسر کشور جا داشته برای قبولاندنش بر ملت نیازی به اینگونه کارزارهای زورکی و پولکی نباشد.

کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
از آنجاییکه پست های مهم دولتی عمدتا در چنگ همین قماش عناصر قرار دارند، پولیس و نیروهای امنیتی نه تنها جلو این حرکت‌ها را نمی‌گیرند که اکثرا وسایط نقلیه پولیس نیز در کاروان‌های اینان به کار گرفته می‌شوند.
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
آینده این کودکان معصوم بدون شک تیره و داعشی خواهد بود.
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
نمایی از فرهنگ شورای نظاری در پایتخت
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر