«شیر میوند»، سمبول شهامت پدران ما

«شیر میوند»، سمبول شهامت پدران ما

شکست انگلیسها توسط نیاکان ما در جنگ دوم افغان-انگلیس که مشهور به «جنگ میوند» ‌است از صفحات درخشان تاریخ ماست. در ۲۷ جولای ۱۸۸۰،‌ نیروهای انگلیسی درین نبرد آنچنان شکست خورده کشته دادند که دولت شاهی بریتانیا به یاد کشته‌ شدگان بنای یادبودی در یکی از شهر های آن کشور اعمار نمود.

«شیر میوند»، سمبول شهامت پدران ما

در دسامبر ۱۸۸۶، انگلیس‌ها مجسمه یک شیر را در پارکی به نام «فوربری گاردن» در شهر ریدنگ انگلستان برافراشتند که در زیر آن نام ۳۲۹ تن سرباز و افسر انگلیسی درج است که بین سالهای ۱۸۷۸ و ۱۸۸۰ در افغانستان کشته شدند. این بنای یادبود که به نام «شیر میوند» مشهور است، به مثابه سمبول شکست انگلیس و پیروزی پدران ما در برابر استعمار و تجاوز بیگانگان تا کنون پابرجاست.

«شیر میوند»، سمبول شهامت پدران ما

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 168 نفر