28
جوزا1397

دو انتقاد بر دو مطلب

حزب همبستگی افغانستان
در "سخنرانی قسیم اخگر... "، اخگر سخت ستوده می‌شود بدون درنظرداشت آن که وی با کریم خلیلی معلوم‌الحال و به یقین نظایرش دوست بوده در حدی که از پذیرفتن عیادت جنایتکار عار نمی‌کند و از آن ننگین‌تر دست خونپر او را به قلبش می‌فشارد! بعضی مبارزان در روز‌های آخر عمر با کینه علیه دشمنان و ایده‌های صحیح و...
26
جوزا1397

حاجی شاه محمد، از رزمندگان صدیق جنگ مقاومت ضد روسی

حاجی شاه محمد از قومندانان خودگذر و نیک‌نام جنگ مقاومت بود که در برابر اشغالگران روسی و رژیم مزدورش به بسیج مردم پرداخت و رهبری جبهه «دربست» اناردره را به عهده داشت. وی از نخستین قیام‌کنندگانی بود که با اراده پولادین بارها به مصاف دشمن رفت، دلاورانه رزمید و ضربات کوبنده‌ای را نیز به ارتش متجاوز تا دندان...
24
جوزا1397

سیلی غفار: تروریست‌ها در موتر‌های شیشه‌سیاه حامیان شان انتقال می‌یابند

تلویزیون «آریانا نیوز»
مصاحبه سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «پس از خبر» تلویزیون «آریانا نیوز» (۲۰ جوزا ۱۳۹۷ - ۱۰ جون ۲۰۱۸): موتر‌های شیشه سیاه، بدون نمبر پلیت و بدون اسناد به دست مقامات دولتی‌ای است که در کنار باداران امریکایی شان از تروریزم حمایت می‌کنند. بارها قضایای حمایت مقامات از تروریست‌ها افشا شده، اما هیچکدام پیگیری نگردیده است.