01
سرطان1396

روایت پردرد چند خانواده قربانی حمله انتحاری چهارراهی زنبق

مریم مروه
به تاریخ ۱۰ جوزای ۱۳۹۶، تانکری مملو از مواد منفجره در نزدیکی چهارراهی زنبق انفجار داده شد که در نتیجه بیشتر از ۶۰۰ تن کشته و زخمی به‌جا ماند. اغلب قربانیان این جنایت را انسان‌های تنگدست و میانه‌حالی می‌سازند که در تلاش لقمه نانی از خانه بیرون شده بودند و امروز خانواده‌های شان در داغ عزیزان خویش نشسته...
29
جوزا1396

تصاویری از کار شاقه کودکان کارگر در بدخشان و تخار

نیک‌محمد پایدو
کودکان افغانستان همین که قادر شدند راست قدم بگذارند، باید کار کرده و در تهیه خرج و مصارف خانواده شان سهم بگیرند. حتا وقتی در بطن مادر به‌سر می‌برند، بایست مشقت‌های فراوانی را متحمل شوند چون مادر شان در فضای ناامن و فقر زندگی می‌کند. تولد شان هم در محیط غیرمعیاری با رنج و درد بی‌پایان صورت می‌گیرد....
25
جوزا1396

گردهمايى هواخواهان حزب همبستگى در اروپا در دفاع از پناهجویان

هواخواهان حزب همبستگی در اروپا
براي رسانيدن صداى پناهجويان مظلوم ما به گوش دولت و مردم آلمان، در اين گردهمايي يك تن از جوانان به نمايندگى از هواخواهان حزب به آلمانى سخنرانى نموده و تاكيد ورزيد: «به‌جاى اخراج اجبارى مهاجرين، بهتر است دولت‌هاى اروپایی دست از حمايت و پشتيبانى از دولت پوشالى، مافيايى و فاسد افغانستان بردارند.»