SHARE


پیرم قل، سردسته دزدان و قاتلان در ولسوالی رستاق تخار

نامه الکترونیک
پیرم قل جلاد

سال ١٣٧٩ متعلم صنف نهم در لیسه حضرت عمر فاروق ولسوالی رستاق ولایت تخار بودم. در آنزمان مثل امروز جو انارشی در کشور حاکم بود و در رستاق پیرم قل با باند دزدانش حکمروایی داشت. در روز شروع مکتب ما قرار بود پیرم قل شخصا برای افتتاح سال تعلیمی شرکت کند. ما منتظر تشریف آوری این شاهنشاه جنگسالار بودیم. او با بادی گاردهایش که چهره های مضحک و وحشتناک داشتند وارد محوطه مکتب شد. شاگردان به حکم اداره مکتب صف بسته بودند تا سخنرانی این دانشمند قتل و چپاولگری را بشنوند! وقتی پیرم قل به متعلمینی که عده‌ای با پیراهن و تنبان و تعدادی با پتلون و یخن قاق حضور داشتند نظر انداخت بصورت برافروخته گفت، اینهایی که پتلون به تن دارند فردا این لباس کافری را دور انداخته با لباس مسلمانی بیایند آنگاه من به شما سخنرانی خواهم کرد و بدینصورت مراسم افتتاحیه را یکروز به تعویق انداخت.

فردایش که اکثریت با پیراهن و تنبان حضور به هم رسانیده بودند چند تنی هم که بیخبر از روز قبل هنوز مرتکب جرم پتلون پوشی شده بودند از ورود شان به داخل مکتب جلوگرفته شد. مثل روز قبل باز پیرم قل آمد و طی سخنرانی‌اش در کنار تعریف و تمجید از خود و مجاهدینش، گفت «فزیک مزیک را دور بیاندازید، قرآنکریم و مضامین دینی بخوانید که در روز آخرت به درد تان میخورد.»

از آن تاریخ بیش از دوازده سال میگذرد، اما مردم رستاق و سراسر تخار هنوز هم در سایه تفنگ، فساد، استبداد و زورمداری پیرم قل و جنگسالاران همجنسش بسر برده و زندگی برای مردم بی‌واسطه و فقیر شکنجه‌بار و دردناک است. فقط تفاوت امروز با یک دهه قبل اینست که اینان یگان کلمات لوکس «دموکراسی»، «انتخابات» و غیره را نیز یاد گرفته اند و با آن بازی می‌کنند.

پیرم قل و دیگر قومندانهای غارتگر و آدمکشش که از راه رذالت و چپاول و فساد و قاچاق مواد مخدر به میلیونر ها مبدل شده اند، در حرمسرای خود چندین زنی را که به زور به عقد خود درآورده اند دارند و هرکدام بیشمار اولاد دارند که جوان هایشان در جنایت با والدین تمرین قتل و آدمکشی میکنند. اینان حتی بعضی اولاد های جوان شانرا برای تحصیلات عالی به خارج از کشور فرستاده اند تا "فزیک مزیک" بخوانند و با کسب دانش، با شیوه های عملی‌تر و نافذتر در کوبیدن مردم فقیر و نگهداشته شده در جهل و بیسوادی در کنار پدران شان نقش ادا کنند. این گرگ زادگان شیوه های نوین استبداد را می‌آموزند و اکثرا وقتی به منطقه برمیگردند همچون شاهزادگان مملو از تکبر و غرور بر مردم ستم روا داشته، آنان را تحقیر و توهین میکنند.

در مورد دیگر پسران پیرم قل زیاد نمی‌دانم، اما یکی به نام خلیل ضیائی در ترکیه مصروف تحصیلات عالیست و دیگرش به نام بشیر ضیائی در هندوستان. و اینان با همان لباس «کافری» که پدر شان ما را از پوشیدن آن منع میکرد، با ژست های گوناگون عکس می‌گیرند و در صفحات فیسبوکی شان به رخ دیگران میکشند.

خلیل پسر پیرم قل که در ترکیه تحصیل میکند
بشیر پسر پیرم قل که در هندوستان تحصیل میکند
خلیل و بشیر پسران پیرم قل که اولی در ترکیه و دومی در هندوستان مصروف فراگیری «فزیک مزیک» اند و تصاویر شانرا که «لباس های کافری» بر تن دارند در فیسبوک به نمایش میگذارند.

پیرم قل و همقطارانش که مرگ خود را در آگاهی ملت میدانند، هر تلاشی را به خرج میدهند تا جوانان و مجموع ملت در جهل و بیسوادی بمانند. او در کنار فساد و چپاول دارایی های ملت، حتی از بودجه معارف و پول تعلیم و تربیه اولاد وطن میزند. در سال ١٣٧٤ ملل‌ متحد به‌ خاطر اعمار مجدد لیسه‌ ولسوالی‌ رستاق‌ مبلغ‌ ۶۲۰۰۰۰۰ افغانی‌ كمك‌ نمود اما پیرم قل در همدستی با والی وقت تخار، تمامی این پول را به جیب زدند و حتی از مردم نیز با تهدید و زور به نام تعمیر لیسه کافی پول جمعاوری کردند. امروز هم وضعیت تعلیم و تربیه در مکاتب تحت اداره این شیاطین در تخار و چه بسا سراسر افغانستان بحرانی‌ است و عملا درس و تعلیم وجود ندارد و از امکانات ابتدایی برای شاگردان خبری نیست.

در طول جهاد که پیرم قل با حزب اسلامی گلبدین روابط داشت در همدستی با ملا نادر مشهور به نادر جلاد و مولوی عبدالحلیم به ترور روشنفکران تخار پرداخت و به مجرد دستگیری هر فرد روشنبین و آگاه فوری به قتل او مبادرت میکرد. چندین بار مردم اعتراض کنان به او مراجعه کردند که دست از کشتن انسانهای مسلمان و شریف بردارد اما او جواب داد «اگر مسلمان باشند به جنت میروند و اگر کافر باشند به دوزخ.»

پیرم قل با مسعود و انوری در فرانسه
احمد شاه مسعود در سفر پرسروصدایش به فرانسه، دو جنایتکار پلید، پیرم قل (چپ) و حسین انوری (وسط) را نیز با خود برده بود.

بعد ها با مسلط شدن شورای نظار در رستاق در سالهای ١٣٦٦، پیرم قل به باند شورای نظار و جمعیت اسلامی پیوست و طی درگیری های خونین با مامور حسن که در آنزمان با حزب اسلامی بود باعث قتل و کشتار دهها تن در قریه های گرگان، سقاوه و سنگ علی گردید. وی طی سالهای گذشته گاهی با دوستم و گاهی با جمعیت کله جنبانده و هرطرف لقمه را چربتر یافته لولیده است. مخصوصا در دوران حکومت شر و فساد ربانی، پیرمقل و دیگر جنگسالاران خاین به مقام و پست های مهم رسیدند و حاکمیت شان بالای مردم مظلوم قویتر شد. حتی در دوره قبلی پارلمان پیرم قل با تقلب و زورگویی و فساد همراه با دیگر جنایتکاران گویا نماینده ملت مردم رستاق در پارلمان مسخره بود.

تا وقتی احمد شاه مسعود زنده بود، او نیز با دادن باج برای جلب یکچنین قومندانان وحشی تلاش می‌ورزید و بر همه خیانتها و انسان کشی هایشان چشم می‌بست. زمانیکه مسعود در آخرین سالهای حیاتش به سفر مشهورش به فرانسه رفت و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار نمود، در کنار فروخته شده هایی چون داکتر عبدالله و مسعود خلیلی، گرگان خونخواری چون پیرم قل و حسین انوری را نیز در هیئتش شامل ساخته بود.

پیرم‌قل‌ که خودش را آمر جهادی‌ ولسوالی‌ رستاق‌ می‌نامد حاكم‌ بی‌چون‌ و چرای‌ رستاق‌ است‌ که همراه با معاونش سبحان قل ابراهیمی به زور تفنگ حاکمیت میچلاند، به زور دختران مردم را به عقد خود و قومندانچه هایش در‌می آورد و کوچکترین اعتراض و مخالفت را با گلوله پاسخ میدهد. او خودش با آنکه بیسواد است اما ولسوال‌ و همه‌ اراكین‌ دولتی‌ رستاق‌ را تعیین‌ میکند و این مقامات هم هرکدام سگ رام پیرم‌قل اند. او در آدم‌كشی‌ شهرت‌ سرتاسری‌ دارد و از درک تولید و قاچاق هیروئین هم روابط مستحکمی با مافیای مواد مخدر دارد و دستگاه های هیروئین سازی‌اش در قریه‌جات تخار فعال اند.

پیرم قل با مسعود و انوری در فرانسه
فريدون ولد نجيب اله کودک هفت ساله‌ای که همراه با برادرش یوسف شش ساله توسط پیرم قل به قتل رسیده اجساد شان از دریای کوکچه یافت شد.

داستان های وحشتاک قتل و قساوت باند پیرم قل بیشمار اند. یکی از نمونه های دردآور آن اختطاف دو کودک به نام‌های محمد یوسف ۶ ساله و فریدون ۷ ساله بود که به تاریخ ۴ ثور ۱۳۸۴ توسط تفنگ بدستان تحت قومانده پیرم قل صورت گرفت. این ستمکاران دو کودک معصوم را فقط به خاطر عدم اطاعت پدر شان (نجیب الله) از اوامر پیرم قل به قتل رسانیده و بعد اجساد شانرا در بوجی نموده به دريای کوکچه انداختند. این جنایت باورنکردنی تظاهرات وسیع و خشماگین مردم به جان رسیده رستاق را به دنبال داشت و حتی نمایندگان مردم به کابل آمده به ملاقات کرزی رفتند تا آنان را از شر پیرم قل و سگان وحشی‌اش نجات دهد، اما باوجود وعده و وعید های کرزی تا امروز هیچ تغییری در اوضاع نیامده و همچنان این غداران بر سرنوشت مردم حاکمند و کرزی نیز با بیشرمی هرچند گاهی اینان را به پست های مهمتری نصب میکند. نجیب الله پدر این دو کودک میگوید وقتی او تصاویر پسرانش را به کرزی نشان داده و با گریه جریان قتل فجیع آنان را تعریف نمود، کرزی با خونسردی برایش گفته است، «حال کاری نمی‌شود برو دیگر اولاد بیاور!»

در میزان ١٣٩٠ گور دستجمعی‌ای در روستای «سی‌آب» ولسوالی رستاق کشف گردید که در یک مغاره موقعیت داشت. بقایای اجساد دهها تن از این گور بیرون کشیده شد. همه مردم رستاق میدانند که این مغاره در جریان جنگهای داخلی شکنجه‌گاه پیرم‌قل بود و او مسئول قتل دهها تن به شمار میرود ولی نه کمسیون حقوق بشر درین باره کوچکترین عکس‌العملی نشان داد و نه هم دولت کرزی.

در یک قضیه دیگر ظلم و ستم پیرم قل، پسران نمازبای هریک حبیب الله و احمد خان سال گذشته به کمسیون حقوق بشر، سارنوالی تخار و شخص کرزی عارض گردیدند که «در زمان حکومت ربانی، پدرم نماز بای، برادرم فیض الله و پسران کاکایم شاه مراد خان بیک مراد به تاریخ ١٠ سنبله ١٣٧٢ بدون موجب توسط هریک پیرمقل، سبحان قل، قومندان سلیم در ساحه لنگر آبی ولسوالی رستاق به طور بیرحمانه به قتل رسیدند..... همچنان دو دربند حویلی نشیمن در شهرجدید رستاق و مبلغ پنجصد هزار افغانی پول سابقه و دو راس اسپ و غیره اموال خانه ما را تاراج نموده اند.»

هرچند دفتر کرزی قضیه را به سارنوالی محول نمود اما مثل هزاران حکم دیگر کرزی در زیرخانه های محاکم افغانستان پوسید و کسی تا به امروز به داد این خانواده و بیشمار دیگر قربانیان پلشتی ها و خونخواری های پیرمقل و دیگر جنگسالاران جمعیتی و دوستمی که به زور تفنگ و پست های دولتی شان مردم تخار را بیچاره ساخته اند نمی‌رسد.

حکم دفتر کرزی برای پیگیری دوسیه قتل و غارت پیرم قل

عریضه پسران نماز بای به کمسیون حقوق بشر افغانستان

ورقه تحقیق سارنوالی تخار از قربانیان جنایات پیرم قل

صفحه دوم ورقه تحقیق
چند سند از تلاش حبیب الله و احمد خان برای محاکمه پیرم قل به خاطر قتل سبعانه پدر، برادر و پسران کاکای شان و غصب دارایی اینان که تا امروز نتیجه‌ای در بر نداشته است.

د پښتو وروستنۍ لیکنې

د ولسمشریزې ټاکنې، د ښکیلاکګرو او جنایتکارانو په منګلو کې

د ولسمشریزې ټاکنې، د ښکیلاکګرو او جنایتکارانو په منګلو کې

د نیواکګرو او چوپړه دولت تر سیوري لاندې د ولسمشریزې ټاکنو زړه بوږنوونکی زوږ او غوغا چې زموږ د بې دفاع هېوادوالو قرباني کولو سره مل دی، پای ته د رسیدو په درشل کې دي، خو هغه څه چې په دې وخت کې یې زموږ ولس یوه ژبه او یو لاس کړی، دا دی چې راتلونکی برخلیک به د تیرو کلونو په څیر...

د افغانستان لمړنۍ سپوږمکۍ د پردى شاته

د افغانستان لمړنۍ سپوږمکۍ د پردى شاته

څو ورځي تر مخه د افغانستان د مخابراتو او د معلوماتى تکنالوژى وزير اميرزى سنګين په ډيرو نارو سورو د سپوږمکۍ نړۍ ته د افغانستان د ورننوتلو خبر ورکړ. هغه له يو فرانسوى شرکت «يوتل سټ» سره په فضا کى د افغانستان د لمړنۍ سپوږمکۍ د ځاى پر ځاى کولو په هوکړه ﻻس ليک وکړ او هغه ئي يو...

جان لنون د عدالت او آزادې غوښتنی تل پاتی چیغه

جان لنون د عدالت او آزادې غوښتنی تل پاتی چیغه

ډيرې وخت داسی انګيرل کيږی چی د لويديځ هنرمندان او هنر پالونکی د ژوند په چړچو او سمبالولو اخته دی، پرته له عشق، سينګار، پېسو ټولولو او نوم‌ایستنی د بل څيز په فکر کی ندی. خو د لويديځ په ستورو کی داسی ځلانده بيلګې وجود لری چی د خپل هنری ځلا په څنګ کی ئی ټولنيزی ذمه واری هم په...

د نلسون ماندلا د پخلاینی طرح د افغان جنایتکارانو اختر

د نلسون ماندلا د پخلاینی طرح د افغان جنایتکارانو اختر

ټول جنایتکاران که خلقیان او پرچمیان دی او که تنظیمی او طالبی بنسټپالان دی تل په دی ویره کی دی چی هسی نه کومه ورځ دوی د محاکمی میز ته راکش او د کړو قتلونو او لوټماریو تپوس تری وشی. په دی جنایتکارانو خرڅ شوی روڼ‌اندی او لاسپوڅی عناصر په دی برخه کی په یوه خوله چغه وهی چې «تیر...

د اندونيزيا د شلمي پيړۍ په زړه‌بوږنونکی ټول وژنه کى د امريکا ککړ لاسونه

د اندونيزيا د شلمي پيړۍ په زړه‌بوږنونکی ټول وژنه کى د امريکا ککړ لاسونه

تر دوهمى نړيوالې جګړې وروسته امريکا او بريتانيا دواړه د خپلو نورو امپرياليستې رقيبانو په وړاندى د يو بريالې متحد په عنوان د هغه نورو هيوادونو او ملتونو د ځبيښاک په لټه کي شول کوم چى د اروپايي استعمار له ولکی څخه تازه خلاص شوي وو. هغوى د (پرمختګ)، (فقر له منځه وړلو)، (د بشر د...

پوهه، یووالی، مبارزه: د ښځو د خلاصون لپاره بله لار نشته!

پوهه، یووالی، مبارزه: د ښځو د خلاصون لپاره بله لار نشته!

د مارچ اتمه د سړي‌واک له فرهنګ، ظالمو رژیمونو او د پانګونې زنځیر او پنجې څخه د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو او د نړۍ د ټولو ښځو د یووالي نړیواله ورځ ده. د مارچ اتمه د انساني ضد جوړښتونو دمنځه وړلو او د نابرابریو پروړاندې د پاڅیدلو ورځ ده چې له ښځو څخه د اولادونو د زیږدونې...

د امريکايي اډو پروړاندې بايد د ايټاليا د خلکو له دريځ څخه زده کړه وکړو

د امريکايي اډو پروړاندې بايد د ايټاليا د خلکو له دريځ څخه زده کړه وکړو

د دويم نړيوال جنګ په لړ کې له يوې خوا د نازي فاشيستانو او له بل پلوه د امريکا تر رهبرۍ لاندې د بمباريو، ويجاړيو او د بيګناه خلکو تر وژلو وروسته ځينې اروپايي ښارونه د امريکا تر ولکې لاندې راغلل او هلته د سترو نظامي اډو په بڼه پاتې شول. د نړۍ په مختلفو سیمو کې زياتره دغه...

د امریکا پوځي اډو پروړاندې د جاپان د اوکیناوا د خلکو غورځنګ

د امریکا پوځي اډو پروړاندې د جاپان د اوکیناوا د خلکو غورځنګ

د ۱۹۴۵ زیږدیز کال د دوهمې نړیوالې جګړې وروستیو شیبو کې د جاپان اوکیناوای ټاپو کې د جاپاني او متحدینو ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښتله چې په پایله کې یې له دوو سوو زرو څخه ډیر وګړي ووژل شول. وروسته له دې چې امریکا د هیرویشیما او ناګاساکی ښارونو باندې اټومي بمونه ورواچول، د...

په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانیستو امریکا د طالبانو خونړی امارت په رسمیت وپیژانده

په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانیستو امریکا د طالبانو خونړی امارت په رسمیت وپیژانده

په قطر کې د انسان وژونکو طالبانو لپاره د افغانستان اسلامي امارت تر نامه لاندې د دفتر پرانیستل د پاکستان آی.اس.آی د جهالت او تروریزم لښکر په رسمیت پیژندلو په مانا و چې د طالبانو مشرانو او امریکا ترمنځ پټو مزاکراتو وروسته عملي شو. دا دفتر طالبي جلادانو ته لاره هواروي چې...

د هېواد پلورلو دریم پړاو؟

د هېواد پلورلو دریم پړاو؟

عربی ښکارچیان د ۱۳۹۲م کال د مرغومې په ۱۸مه نېټه د ماښام په ۶ بجو د طلوع تلویزیون خبري سرویس په ډاګه کړل چې: «عبدالرب رسول سیاف د جمهوري ریاست نوماند او دده مرستیال تورن اسمعیل عربی ښکارچیان هیواد ته را بللي او د هیواد د جمهور رئیس کرزی د فرمان په خلاف د قیمتی مرغانو په...

آخرین مطالب فارسی

بازی با شعور سیاسی مردم در مسخره‌ترین انتخابات دنیا

بازی با شعور سیاسی مردم در مسخره‌ترین انتخابات دنیا

بدون تردید انتخابات در کشوری دارای فاسدترین دولت جهان، تنها با یک کارزار بی‌سابقه تبلیغاتی می‌توانست در ذهن مردم به‌مثابه یک حرکت واقعی و «آینده‌ساز» جلوه‌گر گردد و بس. در سومین نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری با صرف صدها میلیون دالر در یک برنامه از پیش‌طرح شده شعور سیاسی...

روابط کمیسیون «مستقل» انتخابات و رسانه‌ها در افغانستان

روابط کمیسیون «مستقل» انتخابات و رسانه‌ها در افغانستان

ایالات متحده کمیسیون «مستقل» انتخابات و اکثریت رسانه‌های افغانستان را در یک آخور بست. اغلب رسانه‌ها برای به کرسی‌نشاندن پروسه کاذب انتخابات پول گرفتند و گلو پاره کردند. امروز که بوی گند تقلب در انتخابات که همه جا را فراگرفته و باوجودی که ودیو و تصاویر تقلب تمام رسانه‌های...

از ندای عدالت‌خواهی گوهر عشقی بیاموزیم

از ندای عدالت‌خواهی گوهر عشقی بیاموزیم

در تمامی کشورهایی با دولت‌های مستبد، مادران شجاعی را می‌توان سراغ نمود که لباس خونین جگرگوشه‌های شان را پرچم عدالت‌خواهی ساخته با استقامت و ایستادگی رزمیده‌اند. در ایران تحت سلطه آزادی‌کش آخندی،‌ جمع وسیع این چنین مادران شکوهمند وارد عرصه مبارزه شده خواب از چشم...

جلسه نوبتی حزب همبستگی در کنر

جلسه نوبتی حزب همبستگی در کنر

به تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۳، همبستگی جلسه نوبتی‌ای را با اشتراک اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» در ولایت کنر، نمایندگان سمت شرق و کابل برگزار گردید. در این جلسه که در مرکز ولایت کنر در باغ از هواداران همبستگی دایر گردیده بود، ۶۵ عضو و هواداران همبستگی شرکت ورزیده بودند....

بی‌رحمی دولت امریکا در برابر مردمش

بی‌رحمی دولت امریکا در برابر مردمش

طوری که در نوشته «امریکا، بانی سلاح‌های کیمیاوی و بیولوژیکی» گفته شد که امریکا به‌خاطر سرکوب مردم جهان و غارت ثروت آنان و ایجاد وحشت و ترس از انواع مختلف سلاح‌های کیمیاوی و بیولوژیکی استفاده می‌کند. این درنده‌خویی سردمداران امریکا نه تنها در مقابل ملل مظلوم و ستم‌کش جهان...

صدور دموکراسی امریکا به افغانستان

صدور دموکراسی امریکا به افغانستان

امریکا با استفاده از به‌اصطلاح کارشناسان و صاحب‌نظران مزدبگیر و غول‌های رسانه‌ای فراملیتی، غوغای را در افغانستان و جهان بر پا نموده که از برکت صدور دموکراسی ما در افغانستان، افغان‌ها از نعمات متعددی برخوردار گردیده‌اند. اما واقعیت طور دیگر است.

ولی خان دروازی، معرف استقلال افغانستان

ولی خان دروازی، معرف استقلال افغانستان

ولی خان دروازی وزیر خارجه، وزیر حربیه و نایب‌السلطنه غازی امان‌الله خان و یکی از آزادی‌خواهان واقعی کشور ما بود که در مبارزه علیه استبداد و استعمار انگلیس و کسب استقلال نقش مهم داشت. وی به عنوان سفیر سیار دولت مستقل امانی برای اولین بار روابط سیاسی افغانستان را با جهان...

انتخابات افغانستان

انتخابات افغانستان

در کشور اشغال‌شده داد از دموکراسی و انتخابات به مضحکه بیش نمی‌ماند.انتخابات مسخره افغانستان نیز از قاعده مستثنا نیست و رای مردم فقط برای بیشتر به قهقراکشاندن شان است و بس.

براساس قوانین جدید عربستان سعودی، آتئیزم معادل تروریزم است

براساس قوانین جدید عربستان سعودی، آتئیزم معادل تروریزم است

براساس گزارش سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» بی‌باوران به خدا براساس مجموعه‌ای از قوانین جدیدی که در عربستان سعودی نافذ شده‌اند در تعریف دهشت‌افگنی شامل گردیده‌اند. قوانین جدید با سلسله‌ای از فرامین سلطنتی توشیح شده‌اند که در عمل هرگونه اندیشه یا بیان عقیدۀ مخالف را زیر...

انتخابات ریاست‌جمهوری، در گرو اشغالگران و جنایت‌کاران

انتخابات ریاست‌جمهوری، در گرو اشغالگران و جنایت‌کاران

همهمه‌های دلخراش انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایه اشغال و دولت مزدور که با قربانی‌کردن هموطنان بی‌دفاع ما همراه گردیده به پایانش نزدیک می‌شود. ولی آنچه ملت را در این مقطع زمان هم‌زبان و هم‌جهت ساخته این است که نه رای ما بلکه کاخ سفید با انتصابش سرنوشت آینده را همسان سالیان...

موقعیت شما: گزارش‌ها پیرم قل، سردسته دزدان و قاتلان در ولسوالی رستاق تخار