ویدیوی سخنان «سیلی غفار» در تقبیح تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه بر روژاوا


.

۲۵ میزان ۱۳۹۸، (۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹): «حزب همبستگی افغانستان» تحصنی را جهت محکوم نمودن تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه و شرکای آن بر روژاوا برگزار نمود.

برنامه در اخیر با برگزاری تحصن و سخنان سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی پایان یافت:

«ما به کارزار جهانی دفاع از روژاوا میپیوندیم و تجاوز وحشیانه دولت داعشپرور اردوغان را محکوم میکنیم. ما به این باور هستیم که مردم مبارز کورد با به دست گرفتن بیرق هورین خلف آن را به اهتزاز در آورده و انتقام خون سارای ۷ ساله و محمد ۱۲ ساله را گرفتنیست. چنانچه شیرزنان کوبانی ثابت ساختند و پوزه داعش را به خاک مالیدند، به زودی حتما داعشیان اردوغانی را نیز شکست میدهند و به مبارزه پر افتخار خود ادامه میدهند.»

سایت: http://www.hambastagi.org

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 207 نفر