عنوان تاریخ ایجاد شد
سیلی غفار: «پروسه صلح یک نیرنگ است!» 07 اسد 1394
سفر سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی به ایتالیا 03 قوس 1394
سیلی غفار: «حقوق بشر و دموکراسی پیوند ناگسستنی با عدالت دارد!» 22 قوس 1394
سیلی غفار: «زنان فقط با مبارزه خود می‌توانند حقوق خود را به دست بیاورند!» 12 جدی 1394
سیلی غفار: صلح و ثبات افغانستان به سود سیاست‌های منطقوی امریکا نیست! 22 جدی 1394
سیلی غفار: تنها یک دولت مردمی می‌تواند منافع مردم افغانستان را تامین کند! 25 جدی 1394
سیلی غفار: مبارزه راه‌های پر پیچ و خم زیادی دارد که باید بگذرانیم! 16 دلو 1394
کنسرت ولی فتح علی خان در حمایت از مبارزه برای حقوق زنان 29 دلو 1394
شرکت نماینده حزب همبستگی در کنفرانس جهانی زنان در سویدن 30 دلو 1394
سیلی غفار: هفت و هشت ثور،‌ لکه‌های ننگ تاریخ ماست! 01 حوت 1394
ویدیوی کنسرت ولی فتح علی خان در حمایت از مبارزه برای حقوق زنان 03 حوت 1394
بدون شرکت فعال زنان،‌ هیچ مبارزه آزادیخواهانه به پیروزی نمی‌رسد! 20 حوت 1394
سیلی غفار: زنان زمانی به رهایی می‌رسند که آگاه و متحد شوند 21 حوت 1394
ویدیوی رونمایی منار یادبود شهید فرخنده 28 حوت 1394
انعکاس رسانه‌ای محفل رونمایی منار یادبود شهید فرخنده 28 حوت 1394
سیلی غفار: با تبدیل مهره‌ها، در ماهیت این نظام هیچ تغییری نمی‌آید 10 حمل 1395
سیلی غفار: مردم به جنایتکاران نفرین می‌فرستند! 18 ثور 1395
سیلی غفار: امریکا ملا منصور را ازبین برد تا مزدور دیگرش را جانشین سازد! 04 جوزا 1395
سیلی غفار: زنان افغانستان باید به آگاهی سیاسی برسند 31 جوزا 1395
شرکت نماینده حزب همبستگی در کنفرانس سالانه سازمان «چیزدا» 26 سرطان 1395