سیلی غفار: رژیم خونریز ایران در سیهروزی و تباهی مردم ما در چهل سال گذشته شریک بوده است!
سیلی غفار: صلح را با زیر پا کردن خون هزاران هموطن خود نمی‌خواهیم!
سیلی غفار: میلیونران پارلمان دزدان، قاچاقبران و جواسیس کشورهای استعمارگر اند!
سیلۍ غفار د نړۍ سل اغیزمنو ښځو په کتار کې
شهید عبدالخالق قهرمان راستین وطن ماست
صلح واقعی فقط با ریشه‌کن‌کردن تمامی میهن‌فروشان طالبی و گلبدینی و داعشی میتواند در کشور ما حاکم شود!
قاتلان اصلی محصلان پوهنتون کابل باج‌دهندگان دولتی به طالبان جانی اند!
قتل عام دختران دبستانی در افغانستان بدست فاشیستهای اسلامی، را قویا محکوم می کنیم!
کتاب «کی‌جی‌بی در افغانستان»، سند میهن‌فروشی سران خلقی – پرچمی
کشتار دانش آموزان در کابل را محکوم میکنیم
گزارش اشتراک سیلی غفار در کنفرانس جهانی زنان
گزارش سفر سیلی غفار به ایتالیا (بخش اول)
گزارش سفر سیلی غفار به ایتالیا (بخش دوم)
گزارش سفر سیلی غفار به ایتالیا (بخش دوم)
محاکمه کرزی مداری در پیام‌های فیسبوکی هموطنان آگاه
مصاحبه سیلی غفار پیرامون جنایت اخیر رژیم خونریز ایران
ناکامورا؛ سرود آب و آبادی
نظیفه قربانی دیگر جنایات سگان زنجیری پیرمقل
نگذاریم جانیان چهار دهه اخیر سرنوشت ما را بازهم به چنگ گیرند!
ویدیو: مظاهره‌کنندگان حزب همبستگی: در برابر قتل‌عام جوانان خود برخیزیم!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 255 نفر