چشم‌پوشی رسانه‌ها بر دست‌آورد دولت ونزویلا

چشم‌پوشی رسانه‌ها بر دست‌آورد دولت ونزویلا

«واشنگتن بيش از هر چيز از انسان‌های واقعی که خودفروش نيستند، متنفر است.»

پل گریک، معاون وزیر مالیه اداره ریگن

از نخستین روز‌های به قدرت رسیدن هوگو چاویز، امریکا در تلاش براندازی این دولت ملی و دموکراتیک بوده و برای این کار میلیون‌ها دالر را به حساب‌ گروه‌های ضددولتی واریز نمود تا با راه‌اندازی اعتراضات ضددولتی و اغتشاشات دولت ونزویلا را فلج سازند، اما اراده قوی مردم این کشور و جدیت چاویز سبب شد تا تمامی این دسایس خنثا گردند. زمانی که این همه توطئه‌ها ناکام گردید، امریکا چاویز را به سرطان مصاب نمود که بالاخره در اثر همین بیماری فوت کرد.

اما، دولت امریکا از توطئه علیه دولت ونزویلا دست برنداشت و پس از مرگ چاویز نیز به دست‌اندازی در امور داخلی آن کشور ادامه داد، چرا که همرزم و یاور چاویز، نیکلاس مادورو طی انتخاباتی قدرت را به دست گرفت تا راه مردمی او را ادامه دهد. دولت امریکا با جعل، تزویر، فریب، اتهام و خبرهای دست‌کاری‌شده تلاش دارد تا دولت ملی-‌دموکراتیک این کشور را سرنگون نماید. ابررسانه‌های وابسته به دولت‌های امپریالیستی استیلاگر به سرکردگی امریکا جو زهراگین تبلیغات علیه مادورو را سازمان دادند و میلیونها دالر به احزاب مخالف متشکل از سرمایه‌دارانی که دست شان دیگر از چپاول و غارت مردم قطع گردیده واریز کردند. اما رسانه‌های طراز اول جهان از پیشرفت‌های چشمگیر دولت مادورو در بخش‌های حیاتی جهت تغییر زندگی فقیرترین لایه‌های جامعه نمی‌زنند و همه را کتمان می‌کنند.

به‌طور نمونه، چند تا از این پیشرفت را مثال می‌زنم تا درسی باشد برای ملت افغانستان که اگر مردم تحت اداره یک دولت مردمی‌ کار و تلاش کنند، هیچ قدرتی سد راه شان شده نمی‌تواند:


صحت:

صحت در ونزویلا

از همان روز اول، مادورو عهد نمود تا نظام صحی کشور را بهتر و خدمات صحی را به تمام مردم رایگان کند. او به عهد خود وفادار ماند و برنامه خدمات صحی را به گوشه و کنار کشور گسترش داد که امروز بیش از ۶۰ درصد مردم، از آن بهره‌مند اند. در عین حال، دولت مادورو به مناطق دورافتاده و فقیرنشین نیز خدمات رایگان را مساعد نمود. در مارچ ۲۰۱۷، مادورو طی فرمانی معاشات داکتران را جهت تشویق شان برای ارایه خدمات بهتر ۵۰ فیصد افزایش داد.

امسال «برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه»، ونزویلا را در میان کشورهای امریکای لاتین در بلندترین رده «شاخص توسعه انسانی» قرار داد. طبق گزارش «سازمان جهانی صحی»، مرگ و میر اطفال، امراض قلبی و ایچ‌آی‌وی در این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.


تهیه سرپناه به فقرا:

سرپناه به فقرا در ونزویلا

معضل بی‌خانمانی در اکثر کشورها بی‌داد می‌کند که ایالات متحده امریکا نیز با آن دست و گریبان است. اما ونزویلا بر این معضل فایق آمده که بعد از پیرو کمترین تعداد (حدود ۶،۶۸ فیصد) بی‌خانمان دارد. در جنوری ۲۰۱۷، دولت ونزویلا یک میلیون و چهارصد هزار خانه را به معلمان و کارمندان دولت رایگان و برای مردم عام به قیمت بسیار نازل توزیع کرد. در همین حال، مادورو اعلان نمود که دولتش برای قربانیان حوادث طبیعی کیوبا و هایتی نیز خانه می‌سازد و از جنوری ۲۰۱۷ این کار را عملا آغاز نمود. برعلاوه، برنامه خانه‌سازی نه تنها در شهر بلکه در مناطق دورافتاده نیز ادامه دارد.


آموزش:

آموزش در ونزویلا

با آن که ونزویلا از نگاه اقتصادی دچار مشکل است ولی با آن هم به حیاتی‌ترین بخش کشور که تعلیم و تربیه است توجه ویژه دارد. مادورو بر این عقیده است که تهداب کشور آموزش است و باید آن را محکم بنا نهاد. از همین رو، دولت مادورو به ادامه فعالیت‌های چاویز نظام آموزشی کشور را با معیارهای جهانی و فناوری جدید عیار ساخت. او بیش از چهار میلیون و هشتصد هزار پایه کمپیوتر و ۱۰۰ میلیون کتاب درسی تکنولوژی را در سراسر کشور توزیع نمود. در همین حال، دولت ونزویلا میلیون‌ها دالر را جهت ترانسپورت رایگان، احداث مراکز فرهنگی، ورزشی، هنری و موسیقی به مصرف رسانده است. همین سیاست مادورو باعث شد که ونزویلا در آموزش ابتدایی در سطح جهان، مقام ششم و با ۹۵،۴ فیصد باسواد مقام نخست را در میان کشورهای امریکای لاتین کسب کند.


حقوق شهروندی:

حقوق شهروندی در ونزویلا

دولت مادورو در بخش حقوق شهروندان کارهای بزرگی انجام داده است که از جمله می‌توان از توجه ویژه به حقوق زنان و همجنس‌گرایان یاد کرد. در ۲۰۱۳، دولت بودجه وزارت امور زنان را بلند برد تا خدمات نگه‌داری کودکان، مشوره‌های صحی، آموزش کار و آموزش سیاسی به وجه بهتر صورت گیرد و در سال ۲۰۱۴، دیلسی رودریگرز، فعال فمینیست را به صفت وزیر خارجه مقرر نمود.

مادورو به سیاهپوستان و بومیان آن کشور در حکومت سهم داد و افزون بر آن، «انستیتیوت مرکز آموزش افریقایی» و وزارت محبوب تغذیه برای مردم بومی را ایجاد نمود.

در ۲۰۱۶، ستره محکمه ونزویلا اعلام نمود که دولت باید از حقوق تراجنسی‌ها بدون تبعیض حفاظت کند. برعلاوه، برای شناخت هویت جنسی شان، دولت به آنان کارت‌های هویت مشخص توزیع نمود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 56 نفر