ديده بان حقوق بشر در مورد تعليق يک حزب سياسي در افغانستان هشدار داد

فعالان حقوق بشر روز جمعه با انتقاد از دولت افغانستان به علت تعلیق یک حزب سیاسی در این کشور ، درمورد خطر محدود کردن آزادی ها در افغانستان آنهم در حالی که نیروهای ناتو در حال خروج از این کشور هستند، هشدار دادند .

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل ، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد از زمان سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در پی حمله تحت فرماندهی آمریکا به این کشور در سال دو هزار و یک تاکنون ، این نخستین بار است که یک حزب سیاسی در افغانستان به علت دیدگاه خود به عنوان حزبی ممنوعه اعلام می شود .

حزب همبستگی افغانستان اوایل این ماه پس از برگزاری تظاهرات در کابل در اواخر ماه آوریل در حمایت از پیگرد قضائی جنگ سالاران سابق و مظنونان به ارتکاب جنایات جنگی که اکنون عهده دار پست های کلیدی هستند ، به حال تعلیق درآمد .

دیده بان حقوق بشر از کابل خواست تعلیق این حزب را لغو کند زیرا این اقدام با حقوق بین الملل و قوانین افغانستان در خصوص حق آزادی بیان مغایرت دارد .

حزب همبستگی افغانستان سال دو هزار و چهار تشکیل شد و در پارلمان این کشور هیچ نماینده ای ندارد اما دیده بان حقوق بشر اعلام کرد این حزب پیوسته اعتراض هایی خیابانی را در خصوص مسائل مختلف از جمله حضور آمریکا و ناتو در افغانستان برگزار می کند .

محمود فائض سخنگوی حزب همبستگی افغانستان اعلام کرد این حزب حق دارد دیدگاه های خود را به طور علنی بیان کند. وی افزود :

« ما خواستار پیگرد قانونی این جنایتکاران هستیم زیرا این خواست همه مردم افغانستان است.»

حدود صد و سی هزار نیروی ناتو تحت فرماندهی آمریکا در حال جنگ علیه طالبان در افغانستان هستند اما اکثر این نیروها قرار است تا پایان سال دو هزار و چهارده این کشور را ترک کنند . نگرانی های روزافزونی در مورد حفظ امنیت و رعایت حقوق بشر پس از واگذاری کامل مسئولیت تامین امنیت در افغانستان از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان وجود دارد.

واحد مرکزی خبر

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 33 نفر