فعالیت حزب همبستگی در افغانستان به حال تعلیق درآمد

photo from azadi radio

حکومت افغانستان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان، فعالیت های یک حزب سیاسی را بحال تعلیق قرار داد. دپلومات ها و فعالین حقوق بشر می گویند، این یک علامت نگران کننده است که شاید با خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، آزادی ها درین کشور به مشکلات روبرو شود.

حزب همبستگی زمانی خشم سیاست مداران قدرتمند را برانگیخت که این حرب در اواخر ماه اپریل به مناسبت بزرگ داشت پیروزی مجاهدین در برابر شوروی وقت، در کابل دست به تظاهرات زدند و عکس هایی آنعده کسانی را که به زعم آنها جنایت کاران جنگ بودند به آتش کشیدند.

تظاهر کنندگان همزمان از رهبران گروپ های مختلف که در ویرانی ها و خشونت های سال های 1980 میلادی در افغانستان دست داشتند و بعضی از آنها هنوزهم در پست ها و مقامات بلند دولتی قرار دارند نیز نام بردند و تقاضا نمودند تا آنها به میز محاکمه کشانیده شوند.

یک دپلومات بلند پایه غربی که از گفتن نامش خود داری نموده به روزنامه گاردین چاپ انگلستان گفته است، نگران کننده است که فعالیت های یک حزب سیاسی در حال تعلیق قرار می گیرد. اگر این آغاز یک گرایش باشد، نگرانی ها بیشتر خواهد شد.

هیدر بار(Heather Bar ) تحقیق کننده در سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان می گوید، از سال 2001 به این طرف، آزادی بیان و اجتماعات یکی از موفقیت هادر مورد حقوق بشر در افغانستان بوده است. هرگاه بیبینیم که این حقوق مورد حمله قرار می گیرد، مشخصاً آزار دهنده می باشد.

هیدربار می گوید، برای اولین بار است که حکومت افغانستان یک حزب سیاسی را محض بخاطر ابراز نظر مورد حمله قرار میدهد. برای حقوق بشر، حمله بالای آزادی بیان یک مصیبت خواهد بود خاصتاً در کشوری که این حقوق همین حالا در معرض خطر قرار دارد.

حفیظ راسخ تنظیم کننده تظاهرات می گوید، در اعلامیه ایکه از طرف این حزب در ختم تظاهرات به نشر رسید، برای جنایت کاران پیگرد قانونی تقاضا شده بود. حزب ما متعهد است تا فضای ترس و وحشت را بشکند.

راسخ بروزنامه گاردین گفته است، در اوایل ماه می بغرض دادن جواب راجع به تظاهرات به مشرانو جرگه احضار شدیم و در اوایل ماه جون مکتوبی دریافتیم که در آن نوشته بود، به اساس تقاضای مشرانو جرگه فعالیت های آنها در حال تعلیق قراردارد تا لوی څارنوالی در مورد تظاهرات تحقیقات نماید.

در نامه همچنان گفته شده، حزب همبستگی ملی ماده 59 قانون اساسی را نقض کرده است که در آن تصریح شده، هیچ شخص نمی تواند با سو استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، برضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

اما حفیظ راسخ می گوید، هدف حزب ما صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. حزب ما به قوماندانان و سیاست مداران راستین احترام می گزارد، اما ما صدا را بخاطر خواسته های مشروع بسیاری افغانها بلند کردیم. افغانهای که می خواهند ببینند آنهایی که مرتکب قتل و کشتار، ویرانی و تباهی خانواده های آنها گردیده اند به محاکمه کشانیده شوند.

گزارش رادیو آزادی

رادیو آزادی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 77 نفر