صحنه‌هایی از خیزش مردم ایران علیه رژیم منفور «ولایت فقیه»

خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران

در اکثر شهرهای ایران تظاهرات وسیع مردمی علیه رژیم خون‌آشام «ولایت فقیه» برپا گردیده است که باید از آن آموخت. این تظاهرات به تاریخ ۷ جدی ۱۳۹۶ از مشهد و دیگر شهرهای بزرگ ایران آغاز شده دامنه آن گسترش یافت. نخستین فراخوان‌ها هرچند با اعتراض به بالا رفتن قیمت‌ها، بیکاری، فقر و فساد مالی سران دستگاه ستم‌پیشه آغاز گردید که بعدها به «شورش گرسنگان» شهرت یافت. اما مردم ستم‌دیده ایران که سال‌هاست زیر یوغ استبداد و جنایت و جهالت «ولایت فقیه» خرد می‌شوند، شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی و تنفر از رژیم و دیکتاتور مذهبی آن، خامنه‌ای سر دادند که در واقع طلسم «تقدس» او را شکستند.

رژیم خونریز ایران که از شهامت و ایستادگی زنان و مردان متوحش گشته، راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مذکور را به‌شدت سرکوب می‌کند که تا کنون دهها تن به شهادت رسیده و صدها تن دیگر بازداشت گردیده اند. در کنار متفرق ساختن مردم با گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش، پولیس و نیروهای نظامی به سوی مردم شلیک می‌کنند. تعدادی از مزدوران رژیم با لباس شخصی وارد صفوف معترضان شده می‌کوشند تظاهرات را برهم زنند.

«صدا و سیما» و دیگر دستگاه‌های دروغ‌پراکنی رژیم ددمنش، در صدد بدنام‌سازی این تظاهرات برآمده و آن را دسیسه‌ی امریکا و اسراییل و عربستان سعودی می‌خوانند. در ضمن جناح‌هایی از رژیم نیز تلاش دارند آنرا به کجراه کشانیده تحت عناوین زیبا، به ننگ سازش سوق دهند.

رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در انعکاس این خیزش‌ مردمی ایفا می‌کند. مردم با نشر پیام‌های ویدیویی فراخوان اشتراک در این تظاهرات را می‌دهند. همین امر باعث شد که رژیم جنایت پیشه انترنت را قطع نموده و تلگرام را مسدود کند.

خیزش خشماگین توده‌های به جان رسیده ایران در برابر سیستم منفور و ستمکار حاکم، موجب دلگرمی تمامی نیروها و عناصر مترقی و پیشرو در سرتاسر جهان و بخصوص افغانستان است. رژیم که چهار دهه می‌شود به کشورهای دیگر جنایت و پلشتی و افکار قرون‌وسطایی‌اش را صادر می‌کند، دیگر آنچنان از درون پوسیده و بین مردم حیثیت باخته که فقط به زور سرکوب و تفنگ و اعدام و عوامفریبی به حیات ننگین‌اش ادامه می‌دهد. باید به خاطر داشت که هیچ قدرتی مردم متحد به پا خاسته را شکست داده نمی‌تواند.

خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران
خیزش‌های مردم ستم‌دیده علیه رژیم خونخوار ایران

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 115 نفر