مقام افغان: 'فعالیت حزب همبستگی افغانستان به تعلیق درنیامده است'

photo from reuters

دیده بان حقوق بشر در افغانستان امروز با نشر گزارشی از حکومت افغانستان خواسته است تا به طورفوری تعلیق حزب همبستگی افغانستان را باطل کند.

دراین گزارش از براد آدامز، مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر نقل قول شده که او گفته است:

" حکومات نباید یک حزب سیاسی را به خاطری که موقف شان یا بیانات شان را دوست ندارد، به تعلیق درآورد. به گفته آدامز همه افغان ها حق دارند به طور صلح آمیز دیدگاه شان را بیان کنند، اینکه دیگران موافق آن باشند یا نباشند."

حزب همبستگی افغانستان، روزهای هفتم ثور وهشتم ثور را که به ترتیب سالگرد به قدرت رسیدن حکومات کمونیستی ومجاهدین است از آن به عنوان "لکه ننگ" در تاریخ افغانستان یاد کرده است. مظاهره کنندگان با شعارهایی علیه رهبران جهادی، تظاهرات اعتراض امیز خیابانی برپا کردند. احتجاج کنندگان در شعارهای شان خواستار به محاکمه کشانیدن کسانی شدند که آنها را مجرمین جنگی می خواندند.

هیثر بار، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در افغانستان می گوید این حزب در تظاهرات شان عملی در تخطی از قوانین افغانستان انجام ندادند.

او گفت:

"یک گروه مردمی بودند که درخیابان تظاهرات کردند و عکس هایی از رهبرانی را داشتند که می گفتند مجرمین جنگی هستند و بر صورت آنها چلپا کشیده شده بود. من می فهمم که ممکن رنجش کسی شود، اما این آزادی بیان است و حکومت وظیفه تحمل شنیدن این سخنان را باید داشته باشد."

سید محمود پاییز، عضو شورای اجرائیه حزب همبستگی افغانستان می گوید آنها فقط با تظاهرات شان خواستند تصاویر عاملین ویرانگری افغانستان را به تصویر بکشند.

پاییز گفت:

"مکتوب وزارت عدلیه که به ما(حزب همبستگی) ارسال شده می گوید که شما ماده ٥٩ را نقض کردید. درحقیقت، هشت ثور روز استقلال است شما ماتم ملی اعلام کردید."

گزارش دیده بان حقوق بشر تصریح کرده است که تعلیق فعالیت این حزب، در تخطی از قوانین افغانستان، حقوق آزادی بیان و انجمن ها، و اجتماعات تحت قوانین حقوق بشری بین المللی است.

هیثر، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر درکابل می گوید این اولین بار است که از سال ٢٠٠١ تاکنون حکومت افغانستان به فعالیت یک حزب سیاسی واکنش نشان می دهد. او اضافه می کند که این اقدامی جدی است و حکومت افغانستان باید تبعات این گونه کارها را مد نظر بگیرد.

او گفت:

"آنها باید به تبعات این کار بر آزادی بیان در افغانستان فکر کنند. زیرا یکی از معدود موفقیت های افغانستان از سال ٢٠٠١ تا اکنون، فراهم بودن زمینه آزادی بیان وانجمن ها است."

مطابق قانون افغانستان درمورد احزاب، یک حزب تنها به درخواست وزارت عدلیه و به حکم محکمه به تعلیق درآمده می تواند.

سید یوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان می گوید که حزب همبستگی به تعلیق درنیامده بلکه مراحل به محاکمه کشانیدن آن جریان دارد.

او افزود:

"وزارت عدلیه صلاحیت قانونی تعلیق یک حزب سیاسی را بدون حکم محکمه ندارد و نه هم تصمیمی در به تعلیق درآوردن این حزب دارد."

افغانستان عضو کنوانسیون بین الملل حمایت از حقوق سیاسی ومدنی است که به دفاع از حقوق آزادی انجمن، بیان، و اجتماعات صلح آمیز ملزم است.

حزب همبستگی افغانستان، از احزاب سیاسی تازه تشکیل و کوچک است. این حزب کاندید سیاسی ندارد. اما در مسایل جنجال برانگیز به صراحت سخن گفته است که سازمان دهی تظاهرات خیابانی علیه حضور ناتو و ایالات متحده درافغانستان، اعدام افغان ها درایران، تلفات غیرنظامیان توسط عساکر بین المللی شامل آن است. موارد انتقاد دیگر این حزب سوء رفتار طالبان است.

صدای امریکا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 104 نفر