تصاویر گردهمایی در تقبیح حکم ناعادلانه‌ محکمه درمورد قاتلان فرخنده

دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر

۱۵ سرطان ۱۳۹۴:‌ جمعی از اعضا و هواداران حزب همبستگی افغانستان و عده‌ای از شهریان کابل در تقبیح حکم ناعادلانه محکمه استیناف درمورد قاتلان شهید فرخنده، تجمع اعتراضی‌ای در کابل برگزار کردند. در این تجمع که بیش از ۶۰۰ زن و مرد اشتراک ورزیده بودند، معترضان شعارهایی چون «برخیزیم برخیزیم – سکوت ما، ننگ ماست!»، «برخیزیم برخیزیم – مشت ما، تفنگ ماست!»، «ما همه فرخنده‌ایم – جهل را کُشنده‌ایم!»، «دشمن ع و غ ایم – بهر وطن زنده‌ایم!»، «فرخنده، فرخنده – یادت نماد زنده! دشمن مردم ماست – آن که ترا سوزانده! یک مشت خاینان اند – با جهل شب روان اند! کشتند فرخندگان را – خونریز و ناانسان اند!» را سر دادند.

معترضان پلاکارت‌هایی با خود حمل می‌نمودند که روی آن تصاویر خونین فرخنده شهید دیده می‌شد و شعارهای ذیل: «فرخنده جان، شرف ببازیم اگر تا مجازات قاتلان اصلی‌ات آرام بنشینیم!»، «بدون پاسداری قاطع و تا به آخر از خون فرخنده، سردادن شعار حقوق زن خیانت است!»، «اگر محاکم فاسد و جنایت‌پرور ببخشند، مردم نمی‌بخشند!»، «فرخنده، در آتش جهل خاینان ملی سوخت!»، «نگذاریم مثل عاملان درجه‌یک فاجعه پغمان، قاتلان اصلی فرخنده از عدالت فرار داده شوند!»، «هموطن، اگر خاموش بنشینی فردا نوبت پرپرشدن خواهر و مادر توست!» «تا جنایتکاران خاین خلع قدرت نشوند، هر روز فرخنده دیگری قربانی خواهد گشت!»

افزون بر آن، معترضان کشتار سربازان جلریز را محکوم نموده و همه تاکید بر این داشتند که برای این جنایت در کنار طالبان وحشی، سران حکومت ع و غ نیز باید محاکمه گردند.

خانم ملالی جویا نیز که به جمع معترضان پیوسته بود طی سخنرانی کوتاهی تعهد سپرد که تا مجازات قاتلان اصلی فرخنده دست از دادخواهی برنخواهد داشت. او در ضمن گفت:

«از دولتی که خودش متشکل از جنایتکاران و خاینان سه دهه گذشته است و ضدزن‌ترین و خونریزترین عناصر در آن جمع شده اند، انتظار نباید داشت که شرکای جرم شانرا که فرخنده عزیز ما را پرپر کردند به سزای اعمال شان برسانند. این دولت فقط وظیفه دارد که بر جنایات پرده افکند. اما بر مردم ماست که آرام ننشسته جامه خونین فرخنده شهید را پرچم آزادی‌خواهی ساخته تا آخر برای عدالتخواهی مبارزه و تلاش نمایند. فقط با فشار های وسیع مردمی می‌توانیم از خون شهید فرخنده پاسداری نموده به عدالت برسیم.»

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، در جریان سخنرانی‌اش گفت:

«اما از نخستین روزها معلوم بود که جلادان حاکم با حمایت از درندگان اصلی فرخنده، می‌کوشند با نیرنگ این قضیه را زیر زده، موج اعتراضات مردم را مهار نمایند.... فراموش نباید کرد که یک مشت شرف‌باختگانی نیز هستند که قضیه فرخنده را پروژه‌ای ساخته با شیرین‌شدن دهن شان از جانب ارگ به خیل درندگان پیوسته با کلمات به ظاهر زیبا می‌کوشند افکار عامه را منحرف سازند.... فقط با قاطعیت تمام و گام‌های عملی می‌توان از معصومیت فرخنده دفاع نموده، در جنگی که میان پاسداران جهالت و بربریت از یکسو و حامیان دادخواهی در سوی دیگر درگرفته، عدالت را بر جایگاه رفیع‌اش نشانید. تاریخ نشان داده است که ایستادگی متداوم مردمی می‌تواند جبارترین حاکمان را وادار به تسلیم و عقب‌نشینی سازد.»

در اخیر ملالی جویا و سیلی غفار در محل سوزانیده‌شدن‌ شهید فرخنده سنگ بنای منار یادبودی را گذاشتند تا این جنایت منحیث نماد توحش علیه زنان افغان ثبت تاریخ شود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 137 نفر