انعکاس راهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح اعلام رهایی انس حقانی در تلویزیون‌های کشور

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی راهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» رهپیمایی کرده و پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»

تظاهرات حزب همبستگی در بامیان علیه رهایی انس حقانی و دو همزادش

امروز (۲۴ عقرب ۱۳۹۸) در شهر بامیان، تعدادی از جوانان «حزب همبستگی افغانستان» طی تجمعی رهایی انس حقانی و همقطاران جانی‌اش را از سوی جنایتکاران امریکایی و دولت معامله‌گر و پوشالی محکوم کردند.


ویدیوی راهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح حکم رهایی انس حقانی

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی راهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» تجمع کرده و پلاکارت‌هایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»

راهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح حکم رهایی انس حقانی

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی راهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» تجمع کرده و پلاکارت‌هایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»


دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر


۲۵ سرطان ۱۳۹۸ – کابل: امروز جمعی از اعضای حزب همبستگی طی گردهمایی‌ای جنایات داعش و حامیان نشسته‌اش در مقام‌های دولتی را تقبیح نمودند. معترضان پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی را بلند کرده و خواهان اعدام چند استاد و محصل دستگیرشده‌ی پوهنتون کابل شدند که به عضویت در داعش و دست‌داشتن در چندین حمله اعتراف نموده‌اند. آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «خون هموطنان بی‌گناه خود را به دست داعشیان وحشی نمی‌بخشیم!» «داعش وحشی‌ترین گروه قرن است، حامیان داعش باید سرکوب و طرد گردند!» «جنایت‌کاران تنظیمی و طالبان و رژیم ایران برادران سکه‌ی داعش اند!»‌ «با الهام از مردم سلحشور کوبانی باید انتقام خون فرزندان خود را از داعشیان بگیریم!» «داعش مولود حرامزاده‌ی امریکا و عربستان و قطر و ترکیه!» «دست تاجران دین از مراکز تعلیمی کوتاه‌باد!»

اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

به‌مناسبت اول می، حزب همبستگی افغانستان طی یک راهپیمایی با کارگران فقیر بامیان از این روز گرامی‌داشت به‌‌ عمل آورد.

گردهمایی حزب همبستگی در تقبیح ۸ و ۷ ثور در ولایت فراه

۶ ثور ۱۳۹۸ (۲۶ اپریل ۲۰۱۹) – فراه: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» راهپیمایی‌ای را در تقبیح ۸ و ۷ برپا کرده بودند. معترضان پلاکارت‌هایی حاوی عکس‌های قربانیان و ویرانی‌های جنگ‌های تنظیمی را برافراشته بودند که بر آن‌ها شعارهایی نوشته بود: «نه دولت پوشالی، نه تنظیمی و طالبی؛ قدرت به دست مردم!» «ننگ و نفرین به روشنفکران سازشکار و خودفروخته و مزدور امریکا، ایران و پاکستان!» «تکرار خیانت امریکا: اول تحمیل تنظیمی‌ها و حال مجددا طالبان!» «۸ و ۷ ثور: دو روز سیاه تاریخ افغانستان!»


ویدیوی اکسیون اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح روزهای شوم ۸ و ۷ ثور و جرگه‌ی نمایشی صلح

ثور ۱۳۹۸ (۲۶ اپریل ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضا و هواخوداران «حزب همبستگی افغانستان» طی گردهمایی‌ای در شهر کابل سیه‌روزهای ۷ و ۸ ثور و جرگه نمایشی صلح را تقبیح نمودند. دو روز شوم که حال به ادامه آن‌ها دولت در صدد است تا با لیسیدن خون از سروروی طالبان سفاک، در ۹ ثور ننگ دیگری را بر تقویم تاریخ ما حک کند. معترضان شعارهایی ذیل را سر می‌دادند: «جرگه‌های نمایشی جنایت است، جنایت!» «صلح با قاتلان ملت خیانت است، خیانت!» «آدمکشان تنظیمی و طالبی را نمی‌بخشیم!» «خون مردم بی‌گناه خود را نمی‌بخشیم!» «زنده‌باد قیام مردم ما برضد جنایتکاران تنظیمی و طالبی!» «زنده‌باد اتحاد مردم ما علیه اشغالگران امریکایی!» و بر علاوه پلاکارت‌هایی را با تصاویر قربانیان دهشت جلادان تنظیمی و طالبی برافراشته بودند.

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

۶ ثور ۱۳۹۸ (۲۶ اپریل ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضا و هواخواهان«حزب همبستگی افغانستان» طی گردهمایی‌ای در شهر کابل سیه‌روزهای ۷ و ۸ ثور و جرگه نمایشی صلح را تقبیح نمودند. دو روز شوم که حال به ادامه آن‌ها دولت در صدد است تا با لیسیدن خون از سروروی طالبان سفاک، در ۹ ثور ننگ دیگری را بر تقویم تاریخ ما حک کند. معترضان شعارهایی ذیل را سر می‌دادند: «جرگه‌های نمایشی جنایت است، جنایت!» «صلح با قاتلان ملت خیانت است، خیانت!» «آدمکشان تنظیمی و طالبی را نمی‌بخشیم!» «خون مردم بی‌گناه خود را نمی‌بخشیم!» «زنده‌باد قیام مردم ما برضد جنایتکاران تنظیمی و طالبی!» «زنده‌باد اتحاد مردم ما علیه اشغالگران امریکایی!» و بر علاوه پلاکارت‌هایی را با تصاویر قربانیان دهشت جلادان جهادی و طالبی برافراشته بودند.

خانم سیلی غفار که یکی از سخنرانان این گردهمایی بود، گفت:

گردهمایی در تقبیح سیه‌روزهای ۸ و ۷ ثور و لویه‌جرگه مسخره صلح

گردهمایی‌های حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ

۲۷ حمل ۱۳۹۸: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» در دفاع از جولیان آسانژ در ولایت‌های کابل، بامیان، فراه و ننگرهار گرد هم آمده و اختطاف این انسان آزاده را توسط دولت‌های اشغالگر تقبیح کردند. معترضان پلاکارت‌هایی را برافراشته بودند که روی آن‌ها به دفاع از آقای آسانژ شعارهایی نوشته شده بودند: «اختطاف جولیان آسانژ توسط امپریالیست‌ها حمله بر وجدان بیدار بشریت است!» «جولیان آسانژ دوست واقعی مردم افغانستان است!» «جولیان آسانژ قهرمان حقیقت و عدالت است!»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 87 نفر