فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون اعلام رهایی انس حقانی


فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون اعلام رهایی انس حقانی

سیلی غفار (برنامه «خط کابل»؛ تلویزیون خورشید؛ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸): «جوهای خون در گوشه و کنار افغانستان جاری‌ست؛ از گوشه و کنار کشور صدای مادرانی که فرزندان‌ شان را هرروز از دست می‌دهند، زنانی که بیوه می‌شوند، طفلانی که یتیم می‌شوند، بلند است. اما این حکام فاسد، خودفروخته و نوکر امریکا غرق معامله با این غلامان آی‌اس‌آی و سی‌آی‌ای استند. امروز، در حقیقت، مسوول قتل هزاران هموطن بی‌گناه ما غنی، صالح، عبدالله و دیگر مقاماتی اند که دیروز آمده کنفرانس مطبوعاتی گرفتند، و انس حقانی‌ای که باید به دار آویخته می‌شد را رها کردند. حمله انتحاری امروز را ما و شما دیدیم. دنیا و حدیث، این طفلکان نازنین ما چه گناهی داشتند؟ مسوول قتل این طفلان ما، همین نامقاماتی استند که با باج‌دادن به طالبان، نمی‌خواهند چوکی و مقام خود را از دست بدهند. و می‌گویم که امروز با رها کردن انس حقانی، غنی بزرگترین خیانت ملی را در حق مردم افغانستان مرتکب شد.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 306 نفر