گزارش سفر سیلی غفار به ایتالیا

گزارش سفر سیلی غفار به ایتالیااهدا تقدیر نامه به سیلی غفار توسط شهر پیدینا و درزونا، ایتالیا

سیلی غفار، سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» به دعوت سازمان بین‌المللی «کاسپی» (COSPE) در کنفرانسی به‌مناسبت «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» در شهر میلان ایتالیا که به تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ تدویر یافته بود، شرکت ورزید. برعلاوه، یک آگاه امور زنان و خبرنگار شهیر ایتالیایی نیز درمورد وضعیت زنان افغان سخنرانی نمودند. آنان با سفر به داخل افغانستان، به عمق فاجعه زنان پی برده بودند، چنانچه به‌خوبی انعکاس این وضع در گفته‌های شان متبارز بود.

در این کنفرانس، خانم غفار درباره وضعیت اسفبار زنان افغان صحبت نموده و از رابطه مستقیم آن با اشغال کشور توسط نیروهای امریکایی و ناتو و حاکمیت دستگاه پوشالی ع و غ یاد نمود که چگونه کشور را به دوزخی برای زنان و مردان ما مبدل ساخته‌اند.

شرکت سیلی غفار در کنفرانس شهر بلونیا - ایتالیا
شرکت سیلی غفار در کنفرانس شهر بلونیا - ایتالیا

او در قسمتی از صحبت‌هایش چنین گفت:

«شاید در هیچ نقطه‌ای از جهان به اندازه افغانستان در سطح حرف از "آزادی زنان" و "منع خشونت علیه زنان" و دیگر شعارهای دروغین سخن به میان نیامده باشد. بخصوص طی یک‌ونیم‌ دهه تجاوز امریکا و نصب غلامانش، زن افغان متاعی برای نمایشات مسخره و عوامفریبی‌های خاینانه اشغالگران و دست‌نشاندگانش گردید تا با آن واقعیت ارتجاعی، ستم‌کارانه و پلید شان را بپوشانند.»

وی همچنان با انتقاد از حکومت «وحشت ملی» درمورد رسیدگی به مسایل زنان افزود:

«از یک رژیم دست‌نشانده و بویناک که خود متشکل از سفاک‌ترین دشمنان زن و انسانیت باشد، دولتی که راکتیار، این تیزاب‌پاش شنیع و جرثومه خیانت و بربادی و میهن‌فروشی را عروسک‌گونه استقبال نماید و طالبان وحشی‌ را "برادر" خطاب کند، نباید انتظار کوچکترین رسیدگی به آلام زنان را داشت.»

در آخر سیلی غفار به نقش زنان قهرمان دنیا در رهایی زنان از یوغ ستم و استبداد اشاره نموده و گفت که باید با درسگیری از زنانی همچون اشرف دهقانی، مینا، سکینه جانسیز، خواهران میرابال و صدها زن مبارز دیگر و به ویژه با سر مشق قراردادن مبارزات شیرزنان کوبانی، متحد شده و زنجیرهای ظلم و ستم و بی‌عدالتی بر زنان را با زور بازوان پرتوان خود بشکنیم.

سخنرانی سیلی غفار در شاروالی شهر پیدینا - ایتالیا
سخنرانی سیلی غفار در شاروالی شهر پیدینا - ایتالیا

در حاشیه کنفرانس، سیلی غفار با آژانس خبری بین‌المللی «پرس‌زنسا» و رادیو «پاپیولر» نیز مصاحبه‌هایی نمود.

مصاحبه سیلی غفار با رادیو پاپیلاری - ایتالیا
مصاحبه سیلی غفار با رادیو پاپیلاری - ایتالیا

افزون بر شرکت در کنفرانس مذکور، خانم غفار در چهار شهر دیگر ایتالیا از جمله بولنیا، پیسا، پیدینا و روم نیز سخنرانی‌هایی برای مردم ایتالیا داشت. خانم کرستیانا چیلا، خبرنگار ایتالیایی‌ای که از دهه ۷۰ بدینسو به افغانستان سفر نموده و گزارش‌های واقعبینانه‌ای از شرایط مکدر کشور برای مراجع معتبری مانند روزنامه «لا‌یونیتا» (L’Unita) تهیه می‌کند، اخیرا کتابی با عنوان «دسترسی زنان به عدالت» شرایط هولناک زنان افغان نگاشته که در این برنامه همراه با سیلی غفار از آن رونمایی کرد. این کتاب بیانگر واقعیت‌های تلخ نظام قضایی کشور است. در کتاب مذکور به نکته‌ مهمی اشاره شده که با‌وجود حضور صدها انجیو به نام دفاع از حقوق زن و سرازیرشدن میلیون‌ها دالر، بازهم زنان افغان زیر ساطور جنایتکاران طالبی و تنظیمی زجرکش می‌شوند.

اهدا تقدیر نامه برای سیلی غفار توسط شهر پیدینا و  درزونا - ایتالیا
اهدا تقدیر نامه برای سیلی غفار توسط شهر پیدینا و درزونا - ایتالیا
کتابی با عنوان «دسترسی زنان به عدالت» از کرستیانا چیلا
کتابی با عنوان «دسترسی زنان به عدالت» از کرستیانا چیلا

در این سفر، شهرهای پیادینا (Piadean) و درزونا (Drizzona) ایتالیا برای سیلی غفار تقدیرنامه‌هایی به‌خاطر حمایت و تقدیر از کارهای وی جهت مبارزه برای زنان افغان و کشورش اهدا کرد. خانم ایوانا کوازینی، شاروال شهر پیادینا از سیلی غفار به‌عنوان یک فعال سیاسی و الگویی برای تمام زنان مبارز یاد کرده و وعده سپرد از هر طریق ممکن، بر دولت مرکزی خود فشار وارد نماید تا دست از سرجنایتکاران که دشمنان اصلی زنان افغان اند، بردارد و کمک‌های مردم ایتالیا نباید به جیب آنان سرازیر شود. وی همچنان حمایت خود را از نیروهای پیشرو و دموکرات افغانستان اعلام کرده و اظهار داشت تلاش می‌ورزد با حمایت از نیروهای مترقی در سراسر جهان نقش خود را منحیث یک انسان آزاده ادا نماید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 138 نفر