انعکاس فاجعه سوریه در آثار تکان‌دهنده «تمام اعزام»

انعکاس فاجعه سوریه در آثار تکان‌دهنده «تمام اعزام»

تمام اعزام، هنرمند سوری است که برای مخالفت با جنگ و کشتار جاری در کشورش و رساندن پیام مردمش به جهانیان، آثاری خلق نموده که این روزها طنین جهانی یافته اند. او نمادهای مشهور کشورهای غربی را با مخروبه‌های سوریه درآمیخته آثار هنرمندانه و درعینحال دردناک خلق کرده است که نمایانگر وحشت و سیهروزی حاکم در آنجاست. اعزام که در اثر جنگ مجبور به ترک کشورش گردیده است، از طریق کارهایش با جهان تماس برقرار کرده تخاصم جاری کشورهای جنگ‌افروز را که باعث فروپاشی همه‌جانبه سوریه گشته است منعکس می‌سازد.

اثر پرمعنی «مجسمه آزادی» با الگوبرداری از مجسمه آزادی امریکا از ویرانه‌های سوریه ساخته شده که نشان می‌دهد تحت شعار «آزادی»، امریکا و غرب چه بلایی بر سر سوریه و مردمش آورده اند.
اثر پرمعنی «مجسمه آزادی» با الگوبرداری از مجسمه آزادی امریکا از ویرانه‌های سوریه ساخته شده که نشان می‌دهد تحت شعار «آزادی»، امریکا و غرب چه بلایی بر سر سوریه و مردمش آورده اند.

او در ابتکار دیگری، شهکارهای نقاشی غرب را بر روی ویرانه‌های سوریه طراحی کرده تا با استفاده از آنها توجه مردم جهان را به فاجعه جاری در سوریه معطوف نماید.

به گزارش روزنامه «ایندپندینت» مشهورترین اثر او، «گرافیتی آزادی» نام دارد که «بوسه»، نقاشی معروف گوستاو کلیمت را بر روی یک ساختمان بمباران شده سوریه نشان می‌دهد.
به گزارش روزنامه «ایندپندینت» مشهورترین اثر او، «گرافیتی آزادی» نام دارد که «بوسه»، نقاشی معروف گوستاو کلیمت را بر روی یک ساختمان بمباران شده سوریه نشان می‌دهد.

اعزام با آثار تکان‌دهنده و عینی ثابت می‌سازد که با سلاح قدرتمند هنر، درد فراموش‌شده‌ترین مردم را می‌توان به گوشه‌های دور دنیا کشانیده به افشاگری و آگاهی‌دهی پرداخت.

انعکاس فاجعه سوریه در آثار تکان‌دهنده «تمام اعزام»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 66 نفر