شهامت ادوارد اسنودن و بزرگترین رسوایی اطلاعاتی دولت امریکا

دفاع از ادوارد اسنودن

درحالیکه دولت امریکا در نقاط مختلف جهان به جنگ و خشونت متوسل می‌شود، بر آزادیهای فردی مردمش و تمام جهان چنگ انداخته و با راه اندازی حکومت جاسوسی قرن ٢١ همه‌کس را تحت نظر دارد، هر روز امریکاییان شرافتمندی ظهور می‌کنند که خطر را به جان پذیرفته با افشای اسناد محرم، حکام جنگ افروز را روسیاه و رسوا می‌سازند.

برادلی مننگ حدود سه سال می‌شود که به خاطر سپردن صدهاهزار سند به ویکی‌لیکس در محکمه نظامی امریکا تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد و جولیان آسانژ به خاطر انتشار اسناد جنایات و پلشتی های دولت آنکشور بیش از یکسال می‌شود که در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته است. اما این فشار ها باعث نشده که دیگران مرعوب شده دست از افشاگری بردارند بلکه برعکس با تشدید خفقان و سرکوب، افراد باوجدان بیشتری قدم در راه برادلی مننگ ها می‌گذارند. اینک روزهاست که ادوارد اسنودن سی ساله تازه ترین افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان جاسوسی امنیت ملی امریکا (ان.ایس.ای) تحت پیگرد دولت امریکا قرار دارد چون با بیرون دادن اسناد دست اندازی عظیم این سازمان بر داده های آنلاین، بزرگترین رسوایی را برای دولت اوباما به بار آورده است.

ادوارد اسنودن (Edward Snowden) پیمان کار سابق ان.ایس.ای‌ اسناد اشد محرم مربوط به کنترل وسیع فعالیت های دیجیتال شهروندان به وسیله این سازمان را در اختیار رسانه ها گذاشت که به تاریخ ٧ جون ٢٠١٣ روزنامه «گاردین» بخشی از آن را منتشر ساخت. انتشار این خبر همچون بمبی بود که تمام جهان را تکان داد و برای همگان آشکار ساخت که نهاد های استخباراتی امریکا با یک برنامه سری موسوم به PRISM بر ارتباطات آنلاین تمام جهان چنگ انداخته اند.

بعد از درز این خبر، جیمز کلاپر رئیس اطلاعات ملی امریکا تایید نمود که از شش سال بدینسو دولتش مقادیر بزرگ داده های شرکت هایی چون گوگل و فیسوک را به خاطر یافتن تهدید هایی علیه امنیت ملی امریکا جمعاوری می‌کند. بازهم «تهدید امنیتی» و «تروریزم» بهانه‌ایست بدست کاخ سفید که به محدود کردن آزادی های شهروندان جهان ادامه دهد.

ضمنا مجله «اشپیگل» چاپ آلمان به تاریخ ٢٩ جون ٢٠١٣ گزارش داد که اسنودن مدرکی در اختیار این مجله قرار داده است که نشان می‌دهد ان.ایس.ای دفاتر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن و مقر سازمان ملل متحد در نیویارک را شنود کرده است. این سند نحوه جاسوسی شبکه های داخلی کمپیوتر این دفتر را تشریح کرده است که با واکنش تند کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه گشت.

همزمان با آفتابی شدن محدوده وسیع جاسوسی اینترنتی توسط ان.ایس.ای، مطبوعات اطلاع دادند که نهاد استخباراتی انگلستان موسوم به GCHQ نیز برنامه مشابه تجسس اینترنتی را تحت نام Tempora به پیش برده تمامی مکالمات تلفنی و اتصالات اینترنتی را تحت نظر دارد.

تظاهرات به دفاع از ادوارد اسنودن در هانگکانگ

روزنامه «گاردین» به تاریخ ١٠ جون بنابر خواست اسنودن هویت او را فاش نمود چون نمی‌خواست به این دلیل دوستان و همکارانش تحت پیگرد و بازجویی قرار گیرند. او علت این کارش را چنین بیان نمود:‌

«یگانه انگیزه من این بود که مردم را به این امر آگاه سازم که چه چیزی به نام آنان و چه چیزی علیه آنان صورت می‌گیرد.... من نمی‌خواهم در جامعه‌ای بسر برم که چنین چیزهایی در آن رخ می‌دهند... من نمی‌خواهم در جهانی زندگی کنم که در آن هرآنچه می‌گویم و انجام می‌دهم ضبط می‌شوند.»

او در مصاحبه‌ای با گلین گرینوالد خبرنگار «گاردین» توضیح می‌دهد که یک زندگی بسیار راحت، نامزاد، خانه‌ای در هاوایی، شغل مطمئن و یک فامیلی که به آن عشق می‌ورزد دارد اما:

«... من می‌خواهم تمام اینها را قربانی دهم چون وجدانم اجازه نمی‌دهد که دولت امریکا حریم خصوصی همه کس، آزادی اینترنت و حقوق ابتدایی مردم سراسر جهان را با ماشین عظیم تجسسی‌اش که بصورت مخفی راه افتیده است نابود سازد.»

وقتی از او سوال شد که آیا به این نکته فکر کرده که دولت امریکا چه عکس‌العملی در برابر این افشاگری اش انجام خواهد داد گفت:

«بلی، من ممکن به سی.آی.ای تحویل داده شوم. ممکن کسانی را به دنبال من بیاندازند. یا حتی ممکن مراجع ثالث اینکار را انجام دهند، آنان بصورت تنگاتنگ با تعدادی از کشورهای دیگر کار می‌کنند.... ممکن نیست که شما در برابر قوی ترین سازمان جاسوسی جهان قد علم کنید ولی کاملا عاری از ریسک بسر برید.... در عین حال شما مجبورید در مورد چیزی که برای خود تا مهم است عزم به خرج دهید. اما اگر زندگی غیرآزاد ولی پرآسایش برایتان چیز قابل قبول است، و من فکر می‌کنم که جمع وسیع ما بر اساس فطرت انسانی چنین می‌کنیم، پس می‌توانید هر صبح برخیزید، به سر کار تان بروید، چک های کلانی را در برابر کار ناچیز علیه منافع عامه بدست آورید، بعد شبانه به تعقیب دیدن برنامه های موردنظر تلویزیونی تان بخوابید.»

«ولی اگر درک کنی که این جهانیست که تو در ساختنش نقش ادا کردی و این می‌تواند برای نسل های آینده بدتر شود، نسل بعدی‌ای که ساختار ستمکاری امروز را توسعه خواهد داد،‌ درینصورت درمی‌یابی که باید قبول خطر کنی بدون اینکه به پیامد آن بیاندیشی.»

ما باادوارد اسنودن هستیم

او در ادامه توضیح می‌دهد که اگر نیتش از این کار فقط رسانیدن ضرر به امریکا و نفع شخصی می‌بود می‌توانست به آسانی اطلاعات را در بازار آزاد به روسیه، که مشتاق اینچنین مواد است به فروش برساند. او ادعا دارد که حتی به مکالمات و ایمیل های رئیس جمهور امریکا نیز می‌توانست دست یابد:

«من به فهرست کامل تمامی کسانی که به ان.ایس.ای کار می‌کنند، به مجموع جامعه اطلاعاتی امریکا و وسایل مخفی در سراسر جهان، موقعیت هر مرکز آن و اینکه چه وظایفی دارند و غیره دسترسی داشتم.»

اسنودن به روزنامه گاردین گفت که در گذشته در بخش امنیت تکنولوژی اطلاعات «سیا» کار می‌کرده است و در سال ٢٠٠٧ با پوشش دیپلماتیک در ژنیو سویس مستقر شد و در آنجا به مجموعه گسترده‌ای از اسناد محرمانه دسترسی داشت. وی درباره کار در ژنیو گفت: اکثر چیزهایی که در ژنیو دیدم واقعاً مرا درباره چگونگی عملکرد دولتم و تأثیراتی که این عملکرد برجهان می‌گذاشت، ناامید کرد. من متوجه شدم که بخشی از جریانی هستم که بیش از آنکه مفید باشد، ضرر رسان است.

طی یک دهه گذشته که دولت امریکا با فاشیزم تمام عیار به جنگ و کشتار و حمله بر حقوق دموکراتیک مردم پرداخته، وجدان های بیداری از درون دستگاه خطر به جان خریده دست به افشاگری زده اند. هزاران سرباز ضدجنگ، جنبش وسیع اشغال والستریت، درز صدهاهزار سند محرم از طریق ویکی‌لیکس و غیره همه نمود های مقاومت و ایستادگی مردم امریکا را در برابر حرکت های ضدانسانی و ضددموکراتیک سیستم حاکم در آنکشور به نمایش گذاشته اند.

در سال ٢٠٠٢ نیز یک مقام ان.ایس.ای به نام ویلیام ادوراد بنی فاش نموده بود که این سازمان بصورت غیرقانونی شهروندان امریکا را مورد جاسوسی قرار داده بر اطلاعات آنلاین شان نظارت دارد.

دولت امریکا اسنودن را به جاسوسی متهم کرده و درحالیکه او به هانگ کانگ و از آنجا به مسکو رفته و نهایتا به کشور اکوادور تقاضای پناهندگی سیاسی نموده، می‌‌کوشد او را بازداشت و همانند برادلی مننگ تحت شکنجه و زندان قرار دهد. اوباما رسما از روسیه خواست که او را به امریکا برگرداند اما پوتین به این خواست جواب رد داد. جوبایدن معاون اوباما از رئیس جمهور اکوادور خواست که به هیچصورت به اسنودن پناهندگی ندهد. مقامات امریکا ترس دارند که او راز های بیشتر اطلاعاتی امریکا را فاش نماید. اوباما خود در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید گفت: «من هراس دارم که او ممکن اسناد بیشتری در اختیار داشته باشد.»

اما در امریکا و سراسر جهان، مردم و عدالتخواهان از او به مثابه قهرمان یاد نموده دفاع می‌کنند. سازمانها معتبر دفاع از حریم خصوصی کاربران و امنیت اینترنت نیز به دفاع از او برخاسته از دولت امریکا میخواهند که به جای فشار بر او، بر نظارت بی‌رویه ان.ایس.ای بر اطلاعات کاربران پایان دهد. چندین سازمان مدافع آزادی اینترنت با راه اندازی سایتی از همه درخواست کرده اند که نامه هایی را عنوانی دولت امریکا بفرستند و اعتراض شانرا به خاطر مورد جاسوسی قرار گرفتن آن دولت ابراز نمایند، میلیونها تن طی چند هفته گذشته کاخ سفید، کانگرس و دیگر نهاد های امریکا را مورد بمبارد نامه های اعتراضی قرار دادند.

تظاهرات مردم هانگ کانگ در حمایت از ادوارد اسنودن
شعار مردم هانگ کانگ در دفاع از سنودن :"شرم بر دولت امریکا"

لارنس ولکیرسن، سابق رئیس دفتر کولن پاول وزیرخارجه امریکا در مصاحبه‌ای با «ریل نیوز» به تاریخ ١٨ جون ٢٠١٣ گفت:

«آنچه در مورد اسنودن می‌دانم اینست که او به خاطر دموکراسی ما و به خاطر حفظ آزادی های مدنی ما نگران است.... آنچه از سخنان کیت الکساندر (رئیس ان.ایس.ای)، جیمز کلاپر (رئیس اطلاعات ملی امریکا)، رئیس جمهور اوباما و .... می‌شنوم،‌ در‌می‌یابم که اینان همه احمق ها هستند.... اوباما در کمپاین انتخاباتی اش وعده تصحیح سیستم های موجود را داد، اما به مجرد رسیدن به قدرت در های تحقیق در مورد تخلف های قانونی را بست.»

به تاریخ ٢٦ جون ٢٠١٣، جمع وسیع از شخصیت های سرشناس امریکا و جهان چون اولیور ستون (فلمساز)، نوم چامسکی (پروفیسور و اندیشمند بزرگ)، تام هایدن (نویسنده و فعال سیاسی)، جان پلجر (فلمساز و نویسنده)، نومی کلاین (نویسنده و فعال سیاسی) و هزاران تن دیگر با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور اکوادور، از او خواستند که به اسنودن پناهندگی سیاسی دهد. در بخشی از این نامه آمده است:

«افشاگری های اسنودن نمایانگر تجاوز شدید به حقوق اساسی تسجیل شده در قانون اساسی برای مردم امریکا و حقوق مردم سایر ملتهاست. اما به جای تمرکز روی خطراتی که بر آزادی و حریم خصوصی مردم توسط این روشنگری هویدا گردیده و تلاش برای اصلاحات لازمی جهت محافظت حقوق شهروندان، اداره اوباما، کانگرس امریکا و اکثریت رسانه ها یکبار دیگر خشم شانرا به پیام‌آور این قضیه ــ افشاگر شجاعی که با قبول ریسک کلان شخصی قدم گذاشت تا مردم امریکا را از آنچیزی که به نام آنان صورت می‌گیرد و چیزی که بر آن روا داشته می‌شود آگاه سازد، معطوف نموده اند.»

«آنچه را اسنودن برملا ساخته است به فعالیت های ان.ایس.ای مربوط می‌شود که از حراست موجود در لایحه چهارم قانون اساسی امریکا علیه "جستجو و تصرف غیرمعقول" تخلف نموده است. هیچ مدرکی وجود ندارد که افشاگری های او امنیت ملی امریکا را مورد تهدید قرار داده و یا چنین قصدی داشته باشد. به جای رسیدگی به این موارد و حمایت از حقوق مردم امریکا و جهان، یکبار دیگر اداره اوباما تلاش دارد آنانی را خاموش سازد که این تخلفات را برجسته ساخته اند. این در مقوله سرکوب سیاسی جا می‌گیرد و به شما حق می‌دهد که به اسنودن پناهندگی سیاسی اعطا نمایید.»

رازهای تازه یک مشکل جدی دیگر در سیستم جاسوسی امریکا را برملا ساخت که درین روزها مخصوصا سازمانها مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی بر آن انگشت انتقاد می‌گذارند. اسنودن در واقع کارمند شرکت خصوصی بوز آلن (Booz Allen) بود که به ان.ایس.ای خدمات ارائه می‌کرد و از آن طریق به اسناد دست یافته بود. این شرکتهای خصوصی پول های کلان مالیه دهندگان را به جیب می‌زنند و درحالی به اطلاعات اشد محرم دسترسی دارند که هیچگونه مسئولیتی در قبال مردم نداشته فقط به سودآوری خود فکر می‌کنند. ازاینرو جمعاوری اطلاعات توسط نهاد های استخباراتی امریکا به این پیمانه وسیع و جهانی و افتادن آن بدست شرکت های خصوصی که کارمندان شانرا بدون غور کافی جذب می‌کنند، خطرات جدی را متوجه مردم جهان می‌سازد و حریم خصوصی شان توسط این شرکتها مورد تهدید قرار می‌گیرد، شرکتهایی که برای کسب پول ممکن به راحتی اطلاعات شخصی افراد را در اختیار منابع دیگر قرار دهند. درست همانگونه که شرکت های امنیتی خصوصی طی یازده سال گذشته در افغانستان به یک منبع فساد و ناامنی و جنایت بدل شده اند،‌ جامعه امریکا نیز از خصوصی سازی خدمات نظامی و استخباراتی توسط دولت شان رنج می‌کشند.

ظهور اسنودن ها برای هزارمین بار ثابت می‌سازد که دولتهای جبار و ضد دموکراتیک با توسل به بزرگترین ماشین جنگی و استخباراتی نیز قادر نیستند انسانیت را نابود کرده تمامی وجدانها را آلوده سازند، کسانی حتی از درون دستگاه پوسیده شان علیه شان برمی‌خیزند. اسنودن ها در واقع با به خطر انداختن حیات شان بزرگترین درسها را به مردم جهان می‌دهند تا از ماهیت واقعی و پلید دولت امریکا آگاهی یابند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 110 نفر