کارگران معترض یخن مدیران «ایرفرانس» را پاره کردند

کارگران معترض یخن مدیران «ایرفرانس» را پاره کردند

کارگران شرکت هوایی فرانسه (ایرفرانس) به تاریخ ۱۳ میزان (۵ اکتوبر ۲۰۱۵) در اعتراض به اخراج از کار و سیاست های ریاضت اقتصادی به محل برگزاری نشست مدیران این شرکت در دفتر مرکزی آن در پاریس حمله کردند که باعث فرار دسته‌جمعی مسوولان این شرکت شد. معترضان مانع فرار مدیران این شرکت شدند و با لت و کوب و حمله فزیکی لباس های دو تن از آنان را پاره کردند. گفته می‌شود حدود یکصد نفر از کارکنان خشمگین، امروز به زور وارد ساختمان مرکزی «ایرفرانس» شدند.

کارگران معترض یخن مدیران «ایرفرانس» را پاره کردند

«الکساندر دو ژونیاک» رییس ایرفرانس روز جمعه اعلام کرده بود این شرکت ناچار است به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی انسانی خود را کاهش دهد. رسانه‌های فرانسوی از احتمال اخراج دوهزار و ٩٠٠ کارمند این شرکت خبر داده اند. در ماه‌های گذشته، اتحادیه‌های تولیدی و خدماتی فرانسه بارها دست به اعتصاب زده اند.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، کشاورزان فرانسوی، ماه گذشته با بستن جاده‌ها و آتش زدن وسایط نقلیه در پاریس به سیاست‌هایی که مزارع این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، اعتراض کردند. درحالیکه بیکاری دامن بسیاری از کشور های اروپایی از جمله فرانسه را گرفته، اما دولت‌های این کشورها سالانه میلیاردها دالر از سرمایه‌های گردآورده از حقوق کارگران و مردم را صرف بخش نظامی و تجاوز و مداخله در امور کشورهای افریقایی و آسیایی می‌کنند و همگام با امریکا در جنگ‌های تبهکارانه به قتل و تباهی ملت‌های فقیر می‌پردازند.

کارگران معترض یخن مدیران «ایرفرانس» را پاره کردند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 179 نفر