عليه رژیم خونخوار ایران، دشمن پلید خلق‌ها به پا خيزيد!

هموطنان داغــدار!

رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران به سلسله اعدام‌های بی‌شرمانه و خودسر که تا هنوز ادامه دارد بار دیگر مرتکب جنایت هولناک مبنی بر تیرباران هموطنان بی‌دفاع ما در خط سرحدی ولایت نیمروز گردیده است. این کشته‌شدگان نه قاچاقبر بودند و نه «مفسدالارض»، بلکه کارگران بی‌دفاعی بودند که به علت فقر و تنگدستی برای انجام شاق‌ترین کارها رهسپار ایران شده بودند. رژیم سفاک به انسان‌کشی هم اکتفا نکرده، بر اساس بازی‌های سیاسی ‌در این سرمای زمستان راه را برای ورود مواد سوختی به کشور ما بست تا قصداً مردم ما را با فشارهای مضاعف مواجه سازد.

رژیم ددمنش ایران که به ماشین کشتار ملل مبدل گردیده در ستم و آدم‌کشی دست تمامی رژیم‌های مستبد و فاسد را از پشت بسته، بر مردم مظلوم و آزادیخواه ایران نیز کوچکترین رحمی نکرده همه روزه آزاد اندیشان نامور را که سرتسلیم به دربار استبداد مذهبی خامنه‌ای/ احمدی نژاد نمی‌گذارند یا به زندان‌های مخوف انداخته و یا سر به نیست می‌سازد.

تحولات اخیر و خیزش‌های سرتاسری دانشجویان بیدار و آزادیخواهان ایران چنان رژیم آدمکش را دستپاچه ساخته که اینک به هر سو چنگ انداخته و آن کشور را به زندان مبارزان و بهترین فرزندان خلق ایران مبدل کرده است.

مداخلات و برافروختن جنگ‌های ویرانگر، تجهیز و تمویل باندهای آدمکش جهادی و طالبی، صدور ویروس بنیادگرایی، تجاوز آشکار و پیشروی در مرزهای افغانستان، دست بلند در قاچاق مواد مخدر؛ غارت آب سرشار هلمند، دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و ملیتی، طالب‌سازی و جاسوس‌پروری همراه با اعدام‌های هیتلری، زندان، شکنجه و بالاخره تیرباران مردم بیگناه ادامه همان سیاست‌های ننگینی است که بیش از سه دهه بدینسو علیه ملت ما جریان دارد و دولت ملا- مافیایی «ولایت فقیه» و نوکران حلقه به گوشش باید حسابش را روزی پس دهند.

رژیم فاسد و مزدور کابل همسان صدها روشنفکر خنثی و خودفروخته که میزهای مدور را در رادیوها و تلویزیون‌ها با طمطراق تمام به اجاره گرفته و به اشاره اربابان شان سر می‌جنبانند در این فاجعه نیز مهر سکوت سخیف بر لب کوبیده و سرگرم معاملات برای کسب مقام و پول اند. طوریکه چندی قبل هیات به اصطلاح بلند پایه وارد ایران شد و بازهم به پای قراردادهای خاینانه امضا نهادند که در واقع حرکتی بود جهت قانونی ساختن جاسوس‌خانه‌های رژیم فاشیستی ایران زیر نام روابط فرهنگی، بورس‌های تحصیلی، استخدام جواسیس به نام استادان و تاسیس پوهنتون ایرانی در داخل افغانستان.

مادامیکه رییس جمهور و حلقات دور و برش مزدبگیران این رژیم خونخوار باشند، وقتی پارلمان و نهادهای فرهنگی و دولتی مملو از جواسیس خودفروخته ایران باشند و سرانجام وقتی این رژیم دست بلند در تمامی ارکان حکومتی داشته باشد، طبعاً مقامات فعلی در برابر سفاکی‌های جمهوری اسلامی تماشاگر بی‌غیرت باقی مانده و هنوز هم به مداحی یک چنین رژیمی که به ننگ بشریت مبدل شده، ادامه می‌دهند.

«حزب همبستگی افغانستان» بر این باور است که هرگونه درخواست از دولت فاسد کابل برای نشان دادن قاطعیت مقابل کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان و حل مصایب مردم ما، عبث و آب در هاون کوبیدن است. ‌مردم ما که از یکسو قربانی نیروهای اشغالگر امریکایی و ناتو می‌شوند، از جانبی به وسیله جنایتکاران طالبی و جهادی ستم می‌بینند، تنها زمانی می‌توانند از این همه مرارت‌ها و خیانت‌های داخلی و مداخلات خارجی رهایی یابند که به دور از مرزبندی‌های قومی، ملیتی، زبانی، مذهبی و سمتی متحد شده در برابر وطنفروشان و جنایتکاران داخلی که زمینه را برای دست‌درازی و جنایات کشورهای خارجی مهیا می‌سازند، برخیزند.

«حزب همبستگی افغانستان» به تکرار از تمامی شخصیت‌ها و گروه‌های مدافع آزادی و دموکراسی می‌طلبد تا علیه غلامان و جاسوسان ایران که تلاش دارند مکروب بنیادگرایی نوع «ولایت فقیه» را در کشور ما شیوع دهند، صدای شان را بلند کرده و نگذارند این رژیم مستبد بیشتر از این به سرنوشت ملت ما بازی کند.

«حزب همبستگی افغانستان» بار دیگر همدلی عمیق خود را با بازماندگان اعدام‌های متواتر زندانیان سیاسی ایران که مقاومت افسانوی شان نیروی الهامبخش راه ماست، ابراز کرده و پشتیبانی خود را اعلان می‌دارد.

ملت ما جنایات و بربریت رژیم آدمکش جمهوری اسلامی ایران را در برابر مردم بی پناه از یاد نبرده، بی پاسخ نخواهند گذاشت.

مرگ بر استبداد، چه در کابل چه در تهران!
زنده‌باد همبستگی نیروهای آزادیخواه ایران و افغانستان!

حزب همبستگی افغانستان
پنجشنبه، ۲۳ جدی ۱۳۸۹ – ۱۳ جنوری ۲۰۱۱


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر