نمایش مستند «من انقلابم» در بامیان

نمایش فلم در بامیان

به تاریخ ۱۳ ثور ۱۳۹۸، اعضای حزب همبستگی در بامیان فلم مستند پیکار سه زن انقلابی از سه کشور جنگ‌زده را به نمایش گذاشتند که به‌شمول اعضای حزب جمع کثیری از زنان و کارگران فقیر سر چوک نیز شرکت ورزیده بودند.

این مستند که توسط خانم بینیدیتا ارجنتری از ایتالیا کارگردانی شده زندگی و مبارزه سه زن، سیلی غفار از افغانستان، روجدا فلات از سوریه و یانار محمد از عراق را روایت می‌کند. در آغاز یک تن از اعضای جوان حزب همبستگی مهمانان را خوش‌آمدید گفته و فلم را به معرفی گرفت و هدف از نمایش آن را آگاهی از پیکار زنان قهرمان ضدبنیادگرایی خوانده گفت:

نمایش فلم مستند «من انقلابم» در بامیان

«این فلم زندگی سه زن مبارز را به تصویر می‌کشد که یکی از آنان سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان است که در بدترین شرایط و با هزاران تهدید و محدودیت بر ضد توحش بنیادگرایی و امپریالیزم غارتگر می‌رزمد. زندگی این زنان شجاع باید الهام‌بخش پیکار ما علیه اشغال و مزدورانش قرار بگیرد. در این مستند خواهیم دید که زنان کورد چگونه توانسته‌اند که با اتکا بر نیروی خود و کسب آگاهی، بسیج و مبارزه پیگیر، زنجیرهای اسارت و مردسالاری را پاره کرده و حتا پوزه داعش را به خاک بمالند.»

انعکاس زندگی دردناک و محرومیت‌های استخوان‌سوز زنان افغان در مستند توجه تماشاگران را به خود جلب نموده بود که می‌شد تاثیر اندوه‌بار آن را در سیمای تک تک شان خواند. مبارزه مسلحانه زنان کورد در سوریه علیه داعش از نکات برجسته‌ی دیگر فلم بود که تعدادی از تماشاگران زن با تعجب آمیخته با تحسین آنان را قهرمانان آزادی‌خواه خوانده و یکی از اشتراک‌کنندگان پرسید که آیا حزب همبستگی با مبارزان کورد رابطه دارد یا خیر؟

نمایش فلم مستند «من انقلابم» در بامیان

یکی از جوانان دختر، در پاسخ گفت:

«بلی، حزب همبستگی یک حزب پیشرو است، ارتباط و همکاری با احزاب و سازمان‌های مترقی در جهان را جز لاینفک پیکار ضدبنیادگرایی و امپریالیزم جهانی می‌داند و همیشه به تشکل مبارزی که علیه ستم و بی‌عدالتی می‌رزمند دست دوستی دراز نموده است. چنانچه می‌دانیم کشورهای زیادی به‌شمول افغانستان دلبند ما تحت سیطره امپریالیزم امریکا و مولودات حرام داعشی، طالبی و تنظیمی‌اش قرار دارد و از آنجا که مردم سوریه نیز وضعیت مشابه ما را تجربه می‌کنند، لازم است تا بدانیم در آنجا چه می‌گذرد و آنان چگونه مبارزه می‌کنند؟ زنان ما نیز باید همانند زنان قهرمان کورد برخاسته و پوزه تروریست‌های طالبی و داعشی را به خاک بمالند.»

برنامه با سوال و جواب بیشتر به پایان رسید.

نمایش فلم مستند «من انقلابم» در بامیان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 108 نفر