علیه متجاوزین و وطنفروشان رنگارنگ برخیزیم!

بعد از کودتای ننگین ۷ ثور ۱۳۵۷ که سرآغاز فاجعه ای بود که تا امروز ادامه دارد، در ششم جدی ۱۳۵۸ درست ۳۱ سال پیش از امروز سوسیال- امپریالیزم شوروی وقت  به دعوت میهنفروشان خلقی و پرچمی کشور ما را مورد تجاوز نظامی قرار داده به خاطر غارتگری وارد جنگ نابرابر با توده های ما گردید که نتیجه آن کشتار، زندان و شکنجه، ویرانی، آوارگی و صد ها مصیبت دیگر برای ملت ما و سرافکندگی تاریخی و سرانجام زوال اتحاد شوروی بود.

این تجاوز به دست درازی بیگانگان دیگر در سطوح مختلف انجامید تا افغانستان را به میدان قتل و قتال مبدل ساخته، شیرازه‌ی زندگی مردم نگونبخت ما را به سوی نیستی سوق دادند و درین دوران در اثر مداخلات بیشرمانه غرب ، پاکستان، ایران و عربستان، احزاب سیاه و جنایتکار اخوانی مورد حمایت بیدریغ قرار گرفته همچون گرگان هار بر ملت ما تحمیل گردیدند، احزاب هفتگانه و هشتگانه نیز طوق مزدوری را با افتخار به گردن آویختند.این احزاب ضد مردمی، رهبری مقاومت بر حق و قیام های سرتاسری ملت ما علیه اشغالگران وعمال شان را رذیلانه دزدیدند و بار دیگر توده های سوگوار ما را از پشت  خنجر زدند. سیاهروز هشتم ثور، سگ جنگی های احزاب جهادی ، قتل عام ، بربادی سرمایه های ملی و فرهنگی ما، هجوم لشکر قرون وسطایی و جنایت پیشه طالبی و تجاوز نظامی امریکا و ناتو همه و همه فجایع هولناکی بر ملت درد دیده ما اند  که ریشه در خیانت تاریخی و وطنفروشی احزاب خلق و پرچم دارد که تا امروز از شر آن رهایی نیافته‌ایم.

بعد از فرو پاشی دولت مزدور نجیب، «برادران قیادی» چنان فضای هولناک را بر مردم بلاکشیده ما نازل کردند که برحق کابلیان فریاد زدند «هفت خر تان را بگیرید یک گاو مان را  بدهید». در این محشر تنها و تنها مردم بیچاره ما می سوختند اما رهبران وطن فروش خلقی و پرچمی یا به قبله شان در غرب پناه بردند و یا با پیوستن به احزاب اخوانی، به دور دوم خیانت و جنایت به کشور آغاز کردند و هیچکدام به سزای اعمال شان نرسیدند. اما مردم ما هرگز و هرگز سینه بریدنها، انسان سوزی به شیوه نازی ها، میخ بر فرق کوبیدنها ، غارت اموال  و داغ عزیزان گم گشته شان را فراموش نکرده و نمی کنند.

هموطنان داغدار!

اگر اشغالگران دیروزی و دست نشاندگان شان با شعار «کور، کالی، دودی» ملت را به خاک و خون یک سان کردند تا به آمال شوم خود برسند، متجاوزین امروزی هم زیر نام «مبارزه با تروریزم»، «بازسازی» و «دموکراسی» جز کشتار، بی ثباتی، تفرقه، فقر، فحشا ، فساد و مافیایی ساختن مجموع حیات کشور ما نقش بهتری بازی نکرده و نمی کنند زیرا معتقدیم که آزادی و سعادت خلق ها در گرو خیزش و همبستگی مداوم خود شان تجسم یافته و هیچ ملتی آزادی را رایگان به ملتی دیگر تقدیم نمی کند حال آنکه اهداف شوم اشغالگران امریکایی و ناتو و بدبختی ملت ما بر جهان و جهانیان آفتابی است.

مردم ما میدانند که سگ دزد برادر شغال است، «برادران هشت ثوری» و نیکتایی پوشان که اینک با هزار و یک حرامزادگی بر کرسی های فساد خانه ها لمیده اند آنچنان در جنایت پیشگی و چپاولگری، دلال آفرینی و گرم ساختن تنور اختلافات قومی، ملیتی، زبانی، مذهبی و... مصروف اند که افغانستان و مردمش را در حالت اسفناکی قرار داده عملا یکپارچگی وطن ما مورد تهدید جدی قرار گرفته است. آنانی که دیروز ملتی را بدون دغدغه به پولیگون مرگ سپردند اینک به جای این که به دار نیستی و پشت میله های سیه چالها که خود سازندگان آن اند عمر زشت خود را با نکبت سپری نمایند، همردیف «برادران» خون آشام تر جهادی و طالبی شان در سایه‌ی «آقای بزرگ» قانون عفو جنایات شانرا پاس می کنند و بر چوکی های وزارتخانه ها، شوراهای رنگارنگ  با دروغگویی و دیده درایی همیشگی لاف خدمت به خلق را زده بر ملتی زخمی ، فقیر و دربدر حکومت می رانند. فرمان «خود بخشی» هم مثل صدها ورق پاره بنام قانون چیزی نیست جز اعلان جنگ با مردم، بنا روزی رسیدنیست که مردم ما اینان را با یکچنین قوانین خاینانه شان به میز محاکمه بکشانند.

مردم ما به ماهیت ضد مردمی و کثیف اینان که مست ثروت و قدرت باد آورده خویش اند ، سوار بر سرپنجه بیگانگان بر این خاک حکومت میکنند به خوبی پی برده اند. انتخابات پارلمانی اخیر در سایه اشغالگران امریکایی و متحدانش که سرتا پا از تقلب و نیرنگ مملو بود با تمام ساز و برگ تبلیغاتی اش گواه این واقعیت است که مردم ما آگاهانه با نرفتن در پای صندوق ها، پاسخ دندان شکن را نثار رژیم دست نشانده همراه با نامزدان ناخلف به اصطللاح «اپوزیسیون» و غیر اپوزیسیونی کرده که «ارباب بزرگ» هم از شرم روزگار بی هیچ سخنی از کنارش گذشت ولی بوی گندش تا هم اکنون در گوشه و کنار جهان پیچیده است.   فاش شدن حداقل رازها و فساد بوسیله ویکی لیکس لکه های دیگریست بر چهره دولتمداران مافیایی که اینک جای بحث آن نیست.

حزب همبستگی افغانستان با تمام توان همانگونه که تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی وقت را تقبیح می کند و خواهان غرامت جنگی میباشد به همان منوال اشغال افغانستان توسط ارتش خونخوار امریکا و جنایات جنگی اش را محکوم کرده و خواهان خروج فوری، محاکمه بی قید و شرط تمام سران جنایت پیشه خلقی و پرچمی، جهادی و طالبی در محاکم ملی و بین المللی بوده و در این عرصه استوارانه تا آخرین رمق گامزن خواهد بود.

حزب همبستگی افغانستان از تمامی نیروهای ضد اشغالگر و بنیادگرا، احزاب و شخصیت های ملی و مترقی وعناصر وطندوست صمیمانه تقاضا به عمل می آورد تا زیر این چتر، پرچم استقلال طلبی را بار دیگر در برابر بیگانگان در اهتزاز نگهداشته به این آواز خروشنده ما لبیک گویند که بدون کسب استقلال و محاکمه تمام جنایت کاران جنگی از هر قماش، تامین صلح، امنیت و دموکراسی امکان پذیر نیست.

مرگ بر اشغالگران و مزدوران شان!
زنده باد جنبش آزادیخواهی در سراسر جهان!

حزب همبستگی افغانستان

دوشنبه، ۶ جدی ۱۳۸۹ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۰)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 111 نفر