عنوان تاریخ ایجاد شد
شوونیزم «کابل‌پرس» با اعتراضات الهامبخش منکوب شد 15 دلو 1393
«خونبارترین چهره حکومت‌داری در دوره امیر عبدالرحمن و ربانی - مسعود بروز می‌کند» 04 میزان 1394
اعتراض روشنفکران مبارز هند بر قتل دگراندیشان 04 قوس 1394
ما خود افراط‌‌‌گرایی اسلامی را به‌وجود آوردیم 15 قوس 1394
«اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، کتاب افشاگر و آگاهی‌بخش 03 جدی 1394
به «اصول اخلاقی فیسبوک‌نویسی» ستم‌پیشگان نباید وقعی قایل شد 12 جدی 1394
به «اصول اخلاقی فیسبوک‌نویسی» ستم‌پیشگان نباید وقعی قایل شد (بخش ۲) 20 جدی 1394
«اصول اخلاقی»‌ ضدانسانی‌ای که محیی‌الدین مهدی‌ها مبلغ آن بودند 24 دلو 1394
سیلی غفار: هفت و هشت ثور،‌ لکه‌های ننگ تاریخ ماست! 01 حوت 1394
آقای خلیلزاد، مردم و تاریخ شما و گلبدین تان‌ را نمی‌بخشند! 17 جوزا 1395
سیلی غفار: دولت ملا مافیایی ایران، یکی از عوامل سیهروزی مردم افغانستان به شمار می‌رود! 28 میزان 1395
خیمه‌های دادخواهی یا قدرت‌طلبی جمعیت اسلامی؟ 21 جوزا 1396
سخنگو (شعر) 06 جوزا 1397
قلم‌به‌دستان جیره‌خوار افغانستان از وجدان ناتالی پورتمن‌ها هم نمی‌شرمند! 20 سرطان 1397
فرشته حضرتی شورای‌نظاری، قاچاقچی انسان در سویدن 19 سنبله 1397