تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل

تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل

امروز یکبار دیگر جوانک‌های ناآگاه و فریب‌خورده شورای‌نظاری در جاده‌های شهر کابل بیرون شده و با نمایش اسلحه و فیرهای هوایی مسبب آزار و اذیت باشندگان شهر گردیدند. این اوباشان که گویا زیر نام عزاداری به شهرگشت می‌پردازند، اما عملکرد شان کابلیان را به یاد سال‌های خون و خیانت تنظیم‌های جهادی می‌اندازد، وقتی هر کوچه شهر مبدل به سنگر و قرارگاه و پوسته یک تنظیم جهادی شده و هر تفنگدار مردم عام را لچ می‌کرد.

هرچند، سرکردگان شورای‌نظاری و جمعیتی پیش از سالروز مرگ مسعود، خود را پاک جلوه داده و از طرفداران شان تقاضا می‌کنند که از گشت و گذار در شهر ابا ورزند، اما، ترتیب این همه اوباش‌گری از سوی تشکل‌های مربوطه و از جمله «بنیاد مسعود» داده می‌شود تا نمایش قدرت داده باشند. احیانا، اگر سرکردگان مذکور ادعا می‌کنند که از اداره شان خارج است و در زمینه کاری نمی‌توانند، پس می‌پذیرند که دیگر جای پایی حتا میان طرفداران شان نداشته و به تمام معنا افراد منفور جامعه اند.

تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل
تصاویری از نمایشات لمپنانه شورای‌نظاری در جاده‌های کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 139 نفر