نظیفه قربانی دیگر جنایات سگان زنجیری پیرمقل

نظیفه قربانی دیگر جنایات سگان زنجیری پیرمقل

بتاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۹ از ولسوالی رستاق ولایت تخار خبر تکان‌دهنده‌ تیرباران زن جوانی بنام نظیفه توسط شوهرش در شبکه‌های اجتماعی ‍پخش شد که خشم همگان را برانگیخت و بار دیگر چهره کریه جامعه مردسالار، ضد زن و حاکمیت تفنگداران جنایتکار در گوشه و کنار کشور را به نمایش گذاشت.

برای تحقیق بیشتر در مورد حادثه دردناک، به رستاق رفتم تا از نزدیک با پدر و نزدیکان نظیفه دیده و اصل ماجرا را از زبان آنان بشنوم. پدر نظیفه، مشهور به کاکا جبار با چشمان اشک‌آلود و گلوی پر از بغض در حالی که دستانش می‌لرزید، جریان تیرباران دخترش را چنین شرح داد:

«سه سال پیش فرید بچه قومندان محمد امین باغحصاری که حاضرباش پدرش است به خواستگاری دخترم آمد، میفهمیدم که دخترم در آن خانواده خوشبخت نمی‌شود چون همه شان تفنگ دارند و توسط تفنگ‌های شان دزدی و هر نوع بیناموسی را انجام می‌دهند، به این خاطر جواب رد دادیم. مدتی خیال مان راحت بود که دیگر رد ما ره یله دادند اما یک روز بار دیگر قومندان محمدامین آمد و اخطارآمیز گفت دخترت را به بچه‌ام فرید بده. چون او یکی از تفنگداران پیرمقل است من هم ترسیدم و قبول کردم. مراسم نامزدی خلاص شد و یک‌ونیم سال پیش باهم عروسی کردند و یک طفلک شش ماهه هم دارند. صبح روز دوشنبه ساعت ۸ صبح دخترم مصروف آشپزی بوده که ناگهان در تلفونش زنگ میاید. شوهر نامردش وقتی تلفون را جواب می‌دهد صدای یک مرد را می‌شنود و بدون این که از دخترم بپرسد که این مرد کی است، برادرت یا اقارب‌ات یا مزاحمی، تفنگ را بر می‌دارد و یک شاجور مرمی را بر سر دخترم خالی می‌کند.»

محمد امین باغحصاری
فردی که در مابین پیرمقل و بخش الله قرار دارد قومندان محمد امین است

ضمن یادآوری ماجرا سراسر وجود پدر نظیفه لرزه داشت و زار زار می‌گریست. من هم با دیدن حال کاکا جبار نفسم قید شد و چند لحظه سکوت نمودم. از شدت بغضی که گلویم را فشار می‌داد نمی‌توانستم کلمه‌ای بر زبان آرم. پس از مکث طولانی پاسخ سوالم که فعلا قاتل دخترتان کجاست و آیا حکومت محلی بخاطر گرفتاری مجرم اقدامی کرده است، چنین بود:

«وقتی فرید دخترم را غرق خون کرد به خانه پدرش فرار نموده آنجا پنهان شد. قومندان امنیه و امنیت گفتند که ما قاتل را به زودترین فرصت دستگیر می‌کنیم. برایشان گفتم قاتل در خانه پدرش است بروید دستگیر کنید، اما آنان کاری نکردند چون از قومندان گرفته تا امنیت همه از پیرمقل و قومندان‌هایش می‌ترسند. عده‌ای پافشاری دارند که بخشش کن و فراموش کن، اما من می‌گویم نه بخشش می‌کنم و نه فراموش می‌کنم.»

محمد امین باغحصاری
از طرف راست قومندان محمد امین.

محمد امین باغحصاری از قومندا‌نان خونخوار ملا پیرمقل می‌باشد که با حمایت مستقیم وی مصروف دزدی، قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر است. این جنایتکار خون‌آشام در سال ۱۳۹۶ یک سارنوال ولسوالی رستاق را در قریه سر رستاق در انظار عمومی تیرباران کرد ولی به دلیل حمایت و مداخله پیرمقل، تا امروز هیچ مرجع و فردی حق نداشته است این دوسیه را مورد بررسی قرار دهد.

بنا بر گفته‌های‌ مردم محل فرید دو سال پیش نیز با ده تن از افرادش بر یک کودک خردسال تجاوز گروهی نموده بودند که با وجود شکایت و عریضه والدین کودک به ارگان‌های عدلی و قضایی، این دوسیه تا امروز زیر زده شده است.

امروز نظیفه را از دست داده‌ایم، اما باید اندوه نظیفه و نظیفه‌هایی را که از دست چوچه‌سگان جنگسالار روزگار تارشان به صبح روشن تبدیل نگردید، به خشم سوزان برای ادامه مبارزه تا سرنگونی این سیستم ضدزن بدل کنیم.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 164 نفر