قربانی تجاوز گروهی داعش در شورای امنیت گزارش داد

قربانی تجاوز گروهی داعش در شورای امنیت گزارش داد

به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵، ادیا مراد باسی طاها، دختر ۲۱ساله ایزدی عراق که منحیث برده جنسی تحت شکنجه‌ها و تجاوز وحشیانه داعش قرار گرفته است در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک داستان دردناکش را تشریح داده از رهبران جهان خواست که این گروه وحشی را نابود سازند.

او با چشمان پر از اشک گفت: «من توسط آدم‌کشان دولت اسلامی (داعش) به حدی مورد تجاوز گروهی قرار گرفتم تا این که کاملاً بیهوش شدم.»

ادیا که چندین برادرش نیز توسط داعش کشته شده اند، در اگست ۲۰۱۴ با صدها زن دیگر ایزدی در شهر موصل به اسارت داعش درآمده منحیث غنیمت جنگی مورد تجاوز گروهی قرار گرفت تا اینکه بعد از سه ماه اسارت موفق به فرار گردید. او شرح داد که داعشیان برای شکستن روحیه زنان، آنان را همچون کنیزان شان مورد استفاده جنسی و بدرفتاری قرار می‌دادند.

بربریت داعش در برابر اقلیت ایزدی یک پاکسازی قومی محسوب شده، اکثر کشورهای عضو سازمان ملل معتقدند که باید آنرا به محکمه جزایی بین‌المللی راجع ساخت تا منحیث کشتار دسته‌جمعی مورد بررسی و محاکمه قرار گیرد.

داعشیان، ایزدی‌ها را پرستش‌کنندگان شیطان خوانده در پی نابودی آنان اند. اکثر جمعیت نیم‌میلیون ایزدی عراق از مناطق شان آواره شده اند. صدها زن این اقلیت هنوز هم منحیث کنیز در اسارت داعش اند و یا به فروش رسیده اند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 189 نفر