۳۵ کشته و زخمی در یک کالج امریکا


بازهم در اثر تیراندازی یک فرد مسلح در «کالج آمپکوا» در شهر کروالیس ایالت اورگان در غرب امریکا، ١٥ تن از محصلان کشته و بیش از ٢٠ تن زخمی شدند. فرد مهاجم وارد صنف درسی شده با اسلحه دست‌داشته‌ به سوی محصلان فیر و بعد خود را تسلیم پولیس نمود.

در این مرکز تحصیلی دولتی بیش از سه‌هزار محصل درس می‌خوانند. گزارش نهادهای رسمی امریکا نشان می‌دهد که همه‌ساله بیش از ١١هزار نفر با سلاح گرم درین کشور کشته می‌شوند و دستکم ٢٠ هزار نفر خودکشی می‌کنند. بر بنیاد گزارش‌ها، تولید سلاح در دوره ریاست جمهوری اوباما بیش از دو برابر افزایش یافته است و فرهنگ خشونت و جنگ در تاروپود جامعه بیمار امریکا نفوذ نموده است. فلم های هالیودی، بازی های کمپیوتری، تبلیغات دولتی و گسیل صدهاهزار جوان به جنگ‌های بیرون از قلمرو آنکشور، باعث شده که جامعه امریکا را با فرهنگ خشونت و کشتار عادت دهد.


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 87 نفر