افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

به تاریخ ۱۶ اگست ۲۰۱۸، سفارت امریکا در کابل، در صفحه فیسبوکش پیام تسلیت به خاطر حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود دشت‌برچی به نشر رسانید . زیر این پست، حدود هشتصد تن از هموطنان ما پیام‌هایی گذاشته اند که بلااستثنا همه نمایانگر ضدیت شدید آنان با سیاست‌های تروریست‌پرورانه دولت امریکا بوده، آن کشور را عامل موج کشتار و جنایت در افغانستان نامیده اند.

چند سال قبل امریکا با راه اندازی کارزار وسیع تبلیغاتی و دروغ‌پراکنی از طریق رسانه‌های استعماری چون «طلوع»، «آریانا»، «رادیو آزادی» و... و تیوری‌پردازی‌های خاینانه یک مشت روشنفکران مزدبگیرش کوشید افکار عامه را آماده و زمینه امضای پیمان غلامی را ممکن سازد. اما با گذشت حدود چهار سال از امضای این پیمان ننگین توسط دولت ساخت جان‌کیری، بیشتر افغان‌ها در عمل دریافتند که امریکا بانی و تمویل‌کننده اصلی باندهای جنایتکار و تروریستی و ستمگران جنگسالار در کشور بوده یک دولت مافیایی و فاسد را برما تحمیل نموده است. اکثریت مردم ما به این آگاهی رسیدند که این پیمان جز تضمین منافع استراتژیک کاخ سفید، نه تنها سودی به مردم ما نداشت که افغانستان را بدبخت‌تر و خونبارتر ساخت. به همین دلیل جو مخالفت با امریکا روزتاروز در جامعه ما اوج گرفته این دیدگاه تقویت گردید که با حضور امریکا، وطن و مردم ما روی آرامش، عدالت و خوشی را نخواهند دید.

من بخشی از پیام‌های پست فوق‌الذکر را جمعاوری کرده در زیر می‌آورم که بازتاب‌دهنده‌ی عمق آگاهی هموطنان ما از ماهیت ضدانسانی و جنگ‌افروزانه دولت امریکاست:

Nooria Saidiسفارت امریکا خواهش میکنیم، ما با طالب صلح نمیخواهیم. طالب‌های بی‌فرهنگ را تجربه کرده‌ایم، آزموده را آزمودن خطاست. شما برای ما تعین تکلیف نکنید. کرزی و غنی دشمنان انسانیت هستند. در موجودیت وحشی‌های درنده طالب و گلبدین و حمایت‌کننده‌هایشان در ارگ، هزاران جوان تحصیل‌یافته ما زیر خاک خوابیدند بس نیست؟ مردم ازین حیوانات درنده نفرت دارند، چرا نمی‌فهمید چرا خود را آباد و ما را ویران میکنید؟؟؟

افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

Mirwais Khanدر ظرف 36 ساعت تمام افغانستان را پاک کردین اما در مقابلش 17 سال به میل خود این بازی را ادامه دادید البته از شما نه!! از رهبران خود گله دارم.... چون بسیار به یک قیمت ناچیز ما را فروختند...

عصمت دولت‌زیمردم افغانستان اکنون آن ساده لوحان‌ای نیستند که به جهاد تحریک کردید.!! اما حالا بازی را بگونه پیچید‌ه‌تر به پیش میبرید!

شمس رفیعیامریکا عامل تمام جنایت و قتل و کشتار مردم بیگناه میباشد هر بدبختی که بوجود میاید آمریکا دخیل است و تا قطع پیمان امنیتی باامریکا نشود مردم باید این جرم را بکشد

Arman Amanyمسئول اصلی قتل عام افغان و ویرانی دولت امریکا است که از 1974 تاکنون با استفاده از مرکز ثقل تروریزم پاکستان و اسلامیست‌های افراطی جنگ تمام عیار را برای مقاصد شیطانی‌اش بر ضد وطن و ملت افغان پیش میبرد افغانها باید بر ضد قوای وحشی امریکای و سیاست ضد افغانی امریکا برخیزند و الی این جنگ برای چندین دهه دیگر ادامه خواهد کرد

Khayam Khayamسرقومندانی اغلا فعلاً گوزیده است نه کدام اولاد اینها در حط اول جنگ است نه از کدام وزیرش ریس جمهور کرایی ریس اجرایی مودل کسانیکه به حاطر به قدرت رسیدن از امریکا ملیون‌ها دالر گرفتن چیزی از اینها نباید انتظار داشت امروز هزاره صبا پشتون پس فردا تاجک ازبک ترکمن میدان حالی و پاکستان امریکا معادن تقسیم می‌کنند

محمدرازق نبی زاده پریانیمبنایی این همه بد بختی شمایید شیاطین! زمانی افغانستان صلح خواهد آمد که شما دست از مداخله بر دارید .... ما زمانی موفق خواهیم شد زبان شما را قطع دست‌نشانده شما را اعدام. ور نه زمانه با شما است و از این بد بتر را بعید نمیدانیم

Fardin Rahimiتا زمانیکه سیاست دوگانه امریکا در قبال مردم افغانستان جریان داشته باشد حال مردم مان بیشتر ازین خراب خواهد شد. به امید روزیکه ملت پشت این رحبرهای خودفروخته نروند خود شان یک تصمیم قاطع بگیرند بعد امریکا و متحدان شان بفهمند که افغانستان گورستان خیانت‌کار هاست ما مردم افغانستان همه چیز را داریم ضرورت به کمک امریکا هم نداریم صرف مشکل مان در اتحاد مان است به امید روزیکه همدیگر را درک نمایم منافع ملی را برمنافع قومی و سمتی ترجیح بدهیم .....بعد بخدا قسم اگر خارجی جرعت داشته باشد یک زره خاک مان که گرامش بیشتر از ۳ ملیون دالر ارزش دارد از هلمند اخراج نماید

Raeis Najib Abediتمام این جنایت را خود امریکایی با وسیله تروریزم افراطی شان بخاطر تداوم جنگ در افغانستان انجام میدهند. چون منافع آمریکایی‌ها در تداوم جنگ در افغانستان است.

سید ثناءالله حبیبیعامل اصلی همه جنایات و بدبختی‌های این سرزمین خود امریکا است. بالای زخم مان نمک نپاشید

Reza Muoseviکشوری ره لطفا بر من نشان دهید که امریکا در ان پا گذاشته باشه و برای ان مردم صلح و ارامش به ارمغان اورده باشد . متشکر میشوم . حتی خود امریکا ارام نیست . اگر ارام میبود اکثر جمعیت امریکا با خود سلاح حمل نمیکردند . حالا خوبه در این مدرسه یک عامل انتحاری ساخت عربستان سعودی چه از نظر ایدئولوژی چه تجهیزات باعث حادثه شد . در امریکا در مدارس و دانشگاهها دانش اموزان و دانشجویان دست به ترور و خشونت میزنند . بهتر هست شما فکری به حال پلیس نژاد پرست خودتان بکنید که سیاهان را قتل عام میکند

Mateen Kamalما از تقبیح کردن خسته شده ایم و به پیمان دوستی به ایالات متحده پشیمان هستیم و به نظر شک مینگریم چون ما تهنه های رقیبان خود را در دست گرفته با آیالات متحده دوستی کردیم من به حیث یک جوان افغان هیچ توقوع در آوردن امنیت و ثبات از آیالات متحده نیستم چون آمریکا با تکنالوجی پیشرفته و ابر قدرت بودنش نتوانست کار به ملت رنجدیده ما بکند و یا هم نمیخواهد شاگردان و دوستان قدیمی خود را ناراض بسازد این دوستی تان در تاریخ ما نمونه خواهد ماند تشکر آیالات متحده

افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

Nazim Sadradinبعد از عرض سلام آیا کسی است که جواب مردم افغانستان را بدهد که ماه از نظر امریکایی ها اوروپایی ها زنده جان استیم یا نی چرا از رهبران انسان خور شان سوال نمی‌شود که تا چه وقت دیگر مردم افغانستان باید گشته شوند آیا ای چهل کشور برای چه ده افغانستان آمده اند تا کدام وقت دیگر وطن مارا غارت و مردم مارا میکشن؟اگر شما این مکتوب را خواندین خواهیش میکنم با ترجمه‌ اش به مقامات آدم خور جهان برسانین

Hassan Jalaliديگ و كاسه تان را جمع كرده و رنگ تان را كه از اين كشور گم كنيد همه چيز درست ميشود. اين بيانيه ها را مزدورهايتان هم خيلي بهتر از شما صادر ميكنند با زبان اصلي مردم.

ع.د.ن ﻑﮑﺭﯼ.... زجان افغانها چه میخواهی .بنام دوستی گفتن هایت ..اکنون که ما بیشتر مردیم!! ؟؟؟.....قر داد امنیتی بستیم .به حمایت گفتن هایت دلبستیم . چرا ما هر روز بیشتر سوختیم !!؟؟. حالا همه خوب میداند،،آمریکا را خوب میشناسد.. دوروغ محض میگویی..برای رسیدن هدف هایت .امریکاه یک گرگ درنده ای بیابانی.

Parwiz Shayeqعامل تمام بدبختي ها در كشور ما شما هستيد شما هستيد كه هروز به سياست سيستماتيك كشتارافغانها ادامه ميدهيد تا به منافع بزرگ خود برسيد اين را همه ميدانند حتي دهقانان و اطفال. امريكا در طول تاريخ خود يك كشور صادق در جهان نبوده و نخواهد شد اين آشكار است شما در عراق چي كرديد؟ شمادر سوريه چي كرديد؟ شمادر يمن چي كرديد ؟ شما در ليبيا چي كرديد؟ مگر مردم مثلي شما همين طور نادان و احمق هستن. ولي فكر كنم اين سياست شما حوصله افغانها را لبريز كرده و نتيجه اش را بزودي خواهد ديد شما در جنگ افغانستان ناكام و ذليل شديد مردم افغانستان ديگر بالاي شما اطمينان ندارد آزمايش كردن هم يك روز يك هفته يك ماه بالاخره يك سال. ولي شما امتحان خود را بمدت هفده يا هشده سال داديد و ديگر قابل اعتماد نيستيد. لطفأ ديگر خود را ازين ذليلتر نكنيد با اين بيانه هاي دروغين و فريبكارانه خود.

Ebrahim Payamفقط کافی ست دست ازحمایه طالبان وداعش بکشید. لطفن آنهارا ازتمام دنیاجمع کرده وارد افغانستان نسازید . برای آنها تجهیزات وخوراکه نرسانید. اگراین کاررا کنید بزرگترین خدمت به مردم افغانستان انجام می دهید. آیا شما خبردارید که قاتل اصلی مردم ما شماهستید ؟ مانمی توانیم قبول کنیم که این حملات ازدید استخباراتی آمریکا پنهان می ماند.

احمد ظفر خدایارآمریکا بخاطر بقای پایگاه نظامی خویش جنگ را دوازده سال است در افغانستان دامن می زند زیرا اگر صلح و امنیت فراگیر شود دیگر جای برای این خبیث زاده گان حرامی در کشور افغانستان باقی نمی ماند ورنه طالبان در سال ۲۰۰۴ بصورت کل محو شدند دیگر بار چگونه و از کجا قدرتمند گردیدن؟ نفرین بر ناتو

Nazir Ahmad Frotanدجال ! خونخوار ! رزیل ! از مردم ما چی میخواهی ؟؟؟؟؟ دستور العمل از شماست دروغگو

Shahnsha Azadيك تن هم بيام تسليت تان را قبول نكرده ايا اين ها مردم افغانستان نيستند. بس برداشت تان از بودن نيروهاي شما دراين كشور جيست

Assad Kohistaniشما بنام اوردن صلح درهرجای ازین دنیا پا گذاشتیند ان جارا اتش گرفت وبه ویرانه تبدیل شد ماند عراق،سوریه،لیبا،افغانستان، وووووو، شما حامی بزرگترین کشور ترورستی جهان پاکستان هستید وسالانه بلیون دالر به باکستان می پردازید و زیاد تران را پاکستان در فابریکه های طالب سازی بمصرف می رساند شرم است به این دوگانگی شما.

عتیق الله اسلمی سیغانیکل فسادزیر پای امی آمریکا وسفارت آن است مابخوبی می‌دانیم بخاطر مستعمره ساختن کشورمانفرت و انزجار رادرمیان اقوام باعزت کشورمان چگونه نهادینه نموده اید. ان شاءالله به آروزوی تان نخواهید رسید وزبونانه کشورمان را ترک خواهید کرد!

Muhammad Ashori زلمي خليل زاد سفير پيشين امريكا خود گفته بود كه بعد از عراق افراد پرچم سياه به افغانستان انتقال داده شده ! امريكا با اين بازي خودش مردم را قرباني مي كند يا اعتراف كند كه تكنولوژي و قدرتش دروغ محض است كه نمي تواند چند تا دحشت افكن را نابود كند يا اينكه بازي موش و گربه مي كند و خود دستش به خون اين مردم آلوده است.

Hamidi Fardiتا وقتیکه مزدوران باشنددامریگاه تا روز قیامت خواهند ماند، ملت بیغیرت گپ نزنید ولا اگر یک نفرما غیرت داشته باشیم بس کنید از دوسیه نوشتند، اگر من و تو از چهار نفر نماینده مفسد که خودرا نمایندگان اقوام معرفی کردن حمایت نکنیم مطمئن باشید هرگز دیگر چنین جنایت رخ نخواهد داد . ملت امروز درحال رشوت خوردن و رشوت دادن گرفتار است . شما بودید که برای غنی ری دادید شما بودید که عبدالله ودیگر جنایت کاران را حمایت کردید این فقط یک راه دارد قیام، سرتاسری تا وقتیکه خود ملت حکمت تعین کنند اگر آراده کند دولت ویا هیچ قدرتی در پیش روی ملت قرار گرفته نخواهد توانست ملت مرده است فقط نژادپرستی و دزدی

افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

Mortaza Wakiliخانواده قربانیان شاش کنه به تصلیت تو شما بی وجدانها

احمد فرزامتا بکی میخواهید با این هم به میخ و هم به نعل زدنها مردم مارا فربب داده و چهرهء واقعی و جنایات خودرا از دید مردم بپوشانید. اکنون نقاب‌های عوام فریبانه از چهره های شما فرو افتیده وچهره واقعی شما بر همگان برملا گردیده وملت ما میدانند که حامی تروریزم بین المللی و تمویل‌کنندگان اصلی طالب و داعش خود شما میباشید که پلان های شوم خودرا توسط نوکر گوش بفرمان تان یعنی پاکستان لعنتی در افغانستان پیاده مینمایید.

حمیدجناب سفیر امریکاه ما شمارا نمی خواهیم چرا کی روزی شما دو دانه ساختمان خودرا خراب کردید در11سپتامبر ودر10روز همه افغانستان را از وجود طالبان پاک سازی کردید حلا چرا قدر به پاک سازی نیستید از جان این مردم چی میخواهیدگنجینه های این کشور را کی دزدیده معادن اورانیم وصد ها معادن دیگررا کی باز کردیدودزدیده بردید به غلامان حلقه به گوش خود گفتید کی ما100ملیارد دالر اینجا مصرف کر دیم شما چی مصرف کدید باز هم مصررف کرده باشید به ما چی ماپشت شما آمده بودیم شما را دعوا نامه فرستاده بودیم دولت شما اشتباه کرد کی آمد شما چرا آمدیدبرگردید ما شمارا نمی خواهیم

Ahmad Payendahbaqiمعضل و مشکل اصلی کشور ما حضور شما است شما نه در سیاست تان صادق هستید و نه در عملکرد تان ما ابتدا صادقانه باورمند بودیم که شما دوست مردم افغانستان هستید وبرایی کمک بمردم ما و تامین امنیت برایی ما حضور یافته اما حال با عملکرد دوگانه شما در یافته ئیم که شما گرگی هستید در لباس میش وگسفند و این رفتارتان کاملا معلوم است اگر روز ها دولت را اکمالات می کنید شبها طالبان را وداعش را از سوریه و عراق برایی اجرایی سیاستهایی کثیف تان بکشور ما شما آوردید و...از کشور ما خارج شوید.

Morteza Jahanهه شماها در کنار مردم افغانستان ایستاده اید؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا خنده داره ! این ملت هر چی درد میکشه از دست شماها و دست نشانده های شماست. وای بر شما واااااااای

Issa Najafiامریکا سر کرده و سامان دهنده تروریستان جهان عارتکر ثروت کشورها و ابلیس شماره یک است

Abdullah Rahimiروباه مکار =انگلیس ' وشیطان بزرگ=آمریکا ' همه میدانند که پشت همه ی این جنایات دست خبیث شما نهفته است واین بازی خطرناک ونسل کشی را شما دامن میزنید سیاست های کثیف شما اکنون بر همه آشکار شده است

Kabir Karimiامیدوارم که کمنت ها را خوانده باشی و کمی غیرت هم در وجودتان باشد صددرصد مخالف شما هست انسان تا این اندازه پست و ذلیل شده می‌تواند کمی شرم و کمی پشانیتان عرق بریزد اگر دین ندارید کمی انسانیت داشته باشید

Abdull Qaharدر عراق وسوريه هم تمام داعيشي ها را امريكا اكمالات ميكرد وازمحاصره با هليكوپترها نجات ميداد تمام مردم شايد صحنه بودن حالا امده كپ ميزنه اينها را هم امريكا به افغانستان با طياره شان اورده به خاطر هداف خود

Shahzad Mirzaخداامریکا راازروی زمین کوم کندتا دیگرشاید قتل عام مردم خودنباشیم به خاطرمنافع خودتان دیگر چقدرمردم گشته شود

Mahmood Azizشرم باد برشما !!! ها راستی!!! همین چرخبالهای ناشناس درمناطق تحت کنترول شورشیان مثل (سرپل) به طور مشکوک فرود می آیند و جنگ افزار توزیع میکنند از کی است؟؟؟؟؟ Yankee Go Home

Waly Walyایالات متحده گو میخورد که در کنار حکومت و مردم افغانستان می ایستد . زیرا هیچ وقت برای تامین امنیت، آرامی مردم و صلح کاری انجام ندادی و تا توانستین امینت را خراب خراب کردین

Abdullah Yamaواضح است که شما همیشه از جنگ و جنایتکاران حمایت کرده اید حاجت به تذکر نیست مردم جهان شما را میشناسند.

Ismail Afghanشما حرامزاده ها اگر از وطن ما خودرا گم كنيد ديگر افغانها با كسي طرف نيست و جنگ هم خلاص ميشود

Mohsen Esaghiمشکل اول امریکا است خیر شما امریکایها به هیچ کشور نرسیده به ما هم نمیرسه

موفقیت وکسب ثروتشیطان کلان خود آمریکا است واز جهل و فقر مردم افغانستان قربانی میگیرد.

Sultan Mahmood Sarwaryتا زمان كه قوت هاي نظامي كشور هاي اجانب خصوصا ايالات متحده أمريكا در افغانستان حضور داشته باشند شما منتظر ارامش و اسايش و صلح و صفا در اين سر زمين نباشيد،و اين موضوع را بيقين كه همه ملت مسلمان افغانستان خصوصا حكومت مزدور و دست نشانده بهتر و خوبتر ميدانند.

Mortaza Rahimiتا حالا درکنار ملت افعانستان بودید چی کار کردید که ازین ببعدش کنید..

افغان‌های آگاه جنایتکاران امریکایی را در فیسبوک تف‌باران کردند

Ghulam Hazrat Haidariما همه چیز را میدانیم شما فکر میکنید که با مردم ساده و بیسوادی روبرو هستید اشتباه میکنید این سیاست های به ظاهر دوست شما ما واقعا خسته ساخته است شما صداقت ندارید اگر شما واقعا میخواهید دوست مردم افغانستان شوید باید در گفتار و کردار تان یکرنگی باشد شما حالا قدرت جهانی هستید چرا هردو جهت را حمایت میکنید اگر واقعا حس بشر دوستی در ضمیر شما است باید واقعیت ها را دیده و از یک جانب که واقعا برای مردم خدمت میکند حمایت کنید دیگر بس است سویچ جنگ را خاموش کنید میدانیم که بخاطر غارت دارایی های این وطن پیمان عقد نموده اید حد اقل در بدل آن امنیت را برای مردم فراهم نمایید.

Rafe Mahmoodiشرم تان باد. اين همه خون ريزي بخاطر بقاي خود تان بخاطر منافع خود تان وبخاطر فريب دادن مردم. خوش باور غرب. اين ها با كدام پول و باكدام صلاح مي جنكًند. امروز همه مردم مي دانند كه عامل اصلي اين كًروه هاي شيطاني كًي ها اند.

آرش آريااين همه دحشت وحشت از بركت جناب ايالات متحده امريكا بوده وهست اين ايالات متحده هست كه دعواى فرعونى قرن 21 را دارد وبه شكل از اشكال انسانهارا از طريق جاسوس مزدور غلام وامثالهم اش ميكشد قتل ميكند وخيرات وكهمك هم به باز ماندگانشان ميكند

میرزا حسین بهادریدست خود آمریکا تا بازو در خونهای ریخته شده آغوشته است. ملت را خر فکر میکنید؟ تمام مردم میداند که سیاست آمریکا در افغانستان بر ترور ، وحشت ودهشت استوار و بر حول و محور نا امنی میچرخد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 278 نفر